Maandelijks archief: oktober 2009

Haantje de voorste, wie durft klokkenluider te zijn: regelingen in ziekenhuis.

Op 12/10/09 plaatste Nursing het bericht dat het Enschedese ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) start met een klokkenluidersregeling. Het MST is het “eerste” ziekenhuis die met zo’n maatregel komt. Het ziekenhuis voert de maatregel in na een affaire met één van zijn neurologen. 

Op 17 maart 2009 werd de klokkenluidersregeling van het AMC officieel bekrachtigd. Dit ter bescherming van medewerkers die ernstige misstanden willen melden.
Chantage, intimidatie, agressie, misleiding.  Het zijn geen kleinigheden die omschreven worden in de klokkenluidersregeling van het AMC. In het eerste artikel wordt een aantal zaken genoemd die onder de noemer ‘misstand’ vallen. Het gaat om onregelmatigheden waarbij de reputatie of de integriteit van het AMC in het geding komt. Daaronder vallen ook schendingen van gedragscodes, disfunctioneren in de patiëntenzorg of diefstal van AMC-eigendommen”

Tegenwoordig hebben veel bedrijven en organisaties een klokkenluidersregeling , ook de overige umc’s en de Universiteit van Amsterdam. Het AMC had zo’n regeling nog niet. De Ondernemingsraad (OR) drong er daarom bij de Raad van Bestuur op aan om een dergelijke overeenkomst in te voeren. ‘We vonden dat het moest gebeuren’, zegt OR-voorzitter Maarten Lubbers. ‘ Gehoopt wordt dat de regeling niet vaak gebruikt gaat worden. (lees nodig is). Maar spelregels bieden houvast  voor alle partijen en geven zo een duidelijke mogelijkheid tot bescherming van de melder. De grote angst is dat wanneer je als klokkenluider optreedt, je uiteindelijk toch thuis komt te zitten.
De klokkenluidersregeling heeft twee belangrijke elementen: ze biedt bescherming aan degene die een misstand meldt en bevat afspraken over hoe je een misstand moet melden.
Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Leidt overleg met een van hen niet tot goed resultaat, dan is er de Raad van Bestuur. Is de uitkomst dan nog niet naar tevredenheid, dan is er als laatste vangnet nog de voorzitter van de Raad van Toezicht.
De regeling bevat ook nog een specifieke AMC-bepaling: ‘Medewerkers die zonder eerst deze regeling te hebben gevolgd interne of externe publiciteit zoeken over een (vermeende) misstand, maken geen aanspraak op bescherming.
Tot nu toe speelde de OR een centrale rol in het afhandelen van klachten. Ook met de nieuwe regeling zal de OR een vinger aan de pols blijven houden, om te kijken of die goed wordt toegepast!
Laten we hopen dat de haan niet te vaak victorie kraait!

Bron: Status 2009 nummer 5 april 2009

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, privacy, Ziekenhuizen

Expositie Yvonne Melchers in de bibliotheek van het AMC

 Ter gelegenheid van haar afscheid, exposeert

Yvonne Melchers
van 14 tot en met 30 oktober 2009
in de Medische Bibliotheek van het AMC lokatie  ~ K0 216

MBmelchers

De schilderijententoonstelling wordt op 14 oktober om 17.30 uur geopend door Gert Grift, directeur Concernstaf en Voorzitter van de Evenementencommissie.

Yvonne begon in 1977 als secretaresse van de hoogleraar kindergeneeskunde van het BG, verhuisde naar de vrouwenkliniek van het WG en met de vrouwenkliniek naar het AMC. De laatste zeven jaar heeft ze als coördinator van de Commissie Cultuur & Sport (inmiddels Evenementencommissie) gewerkt.
Haar vervroegde uittreding in maart van dit jaar is tegelijkertijd een keuze voor een full-time kunstenaarschap.

In de Medische Bibliotheek worden t/m 30 oktober meer dan 60 schilderijen en aquarellen geëxposeerd. Deze tentoonstelling biedt, met naast nieuw werk, ook een groot aantal verkochte en in opdracht vervaardigde schilderijen, een goed overzicht van de ontwikkeling van haar werk in de afgelopen 15 jaar.
Zie ook  http://www.yvonnemelchers.nl/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek, expositie