Maandelijks archief: januari 2011

Waardenweb – het ethisch reveil van de dokter (in spé) anno 2011

Wat is de verbinding tussen de volgende 17 thema”s.

“Mondigheid, preventie, spiritualiteit, hoop, niet normaal, culturele diversiteit, gedrevenheid, tijdsdruk, pijn en lijden, kwaliteit van leven, ziek?, altijd dokter, vergankelijkheid, lot of maakbaarheid, markt denken, bespreekbaarheid, patient als persoon.”

Het zijn dé aandachtspunten die worden weerspiegeld, teruggekaatst,  met behulp van de virtuele toolbox, Waardenweb geheten.
Een prikkelende website, waarbij de gebruiker wordt uitgedaagd zijn/haar standpunt te bepalen of te ontwikkelen over de eigen morele visie ten aanzien van vaak heikele onderwerpen, die zich voordoen in de medische praktijk.

Het Waardenweb wil een modern onderwijsinstrument zijn. In principe opgezet voor medische studenten en artsen in opleiding wil het aandacht vragen voor een reflectie op onderwerpen, betreffende medische ethiek, medische communicatie en professioneel gedrag.

Ook de dokters (afgestudeerden, maar niet uitgestudeerden) en patienten kunnen zich deze (ethische) spiegels voorhouden en zo hun eigen mening, beschouwing op de stellingen en opdrachten loslaten.

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van patient  en dokter.
Tijd voor bezinning is er niet altijd.

Om met patiënten over deze vaak moeilijke kwesties te kunnen praten dienen artsen allereerst hun eigen morele standpunt te kennen. Waardenweb helpt artsen deze kwesties op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken, maar dit geldt ook voor de patient. Die kan er ook van leren.

Het Waardenweb geeft een interactieve aanzet om de morele waarden in de gezondheidszorg te bespiegelen. Dat is niet alleen voorbehouden aan de student, iedereen met of zonder loopbaan in de gezondheidszorg krijgt iets aangereikt om zijn/haar waarden te vormen, te overdenken.
Een stichtend verhaal te schrijven.

Nieuwsgierig?  – Tijd voor reflectie …   start ->   http://waardenweb.nl/

Waardenweb is ontwikkeld vanuit het AMC, afdeling Huisartsengeneeskunde/Medische ethiek

Het is op 11 januari 2011 officieel gelanceerd in het AMC te Amsterdam.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, medisch handelen

Hoe heet de behandelend dokter? Geen idee!

Die vraag lijkt een open deur.
Maar nee, het is ongelooflijk, maar bij een korte enquete, aan de deur van het AMC te Amsterdam gehouden door een aantal geneeskunde studenten kwam aan het licht dat patienten (clienten) bij het verlaten van het ziekenhuis niet meer op de naam konden komen van de arts die hun had behandeld of had gezien.

“Patienten die ongeveer een half uur daarvoor een consult hadden gehad, werd gevraagd naar de naam van de dokter.  Slechts 18 procent van deze mensen wist de naam van hun dokter te noemen. 72 procent wist de naam niet. De overige tien procent dacht het te weten, maar noemde een verkeerde naam”.

Nu kan het zijn dat doordat bij een academisch ziekenhuis er een snellere doorstroom/ wisseling van de wacht is van clinici: artsen , artsen in opleiding, studenten, etc. het voor de patient minder overzichtelijk is.

Onduidelijk is nog wel wie hier in gebreke blijft. De behandelaar die zich niet juist voorstelt, de patient, die mogelijk door de zenuwen niet goed hoort of luistert.

In ieder geval is er nu een actie gestart dat de dokter zijn virtuele visitekaartje afgeeft via het AMC-internet, zodat de patient, thuis op zijn/haar gemak het smoelenboek van het AMC kan raadplegen op zoek naar de dokter. Dat zijn er overigens wel veel!

Het is het proberen waard.  Kijk op de amc site
vervolgens klikt u op de polikliniek van uw keuze en in de linker navigatie op
 ” Wie is mijn dokter?”

Waarom niet gewoon een visitekaartje mee naar huis geven.
Compleet met internetadres-telefoonnummer bij geval van vragen.

Ook zelf even een notitie maken is een optie.
Het lijkt mij prettiger te weten met wie je te doen hebt gehad.

Aangenaam mijn naam is …………………..

Oef!     of dit visitekaartje voldoende is?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, behandelingsovereenkomst, gezondheidszorg, patient, Patientgerichtheid, Zonder categorie