Maandelijks archief: november 2012

Competenties Patientveiligheid anno 2012

Patientveiligheid staat  al jaren hoog op de agenda: de einddatum van het VMS project 2012 komt dichterbij.

Doelstelling:
Alle aan het VMS Veiligheidsprogramma deelnemende ziekenhuizen hebben voor 31 december 2012 een geaccrediteerd/gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) gerealiseerd
dat voldoet aan de basiseisen uit de NTA 8009:2007. *
(Vanaf 1 januari 2013 is de 2007-versie niet meer van toepassing en geldt toetsing volgens NTA 8009:2011.)

Zijn wij tegenwoordig patientveilig in Nederland?”

Per 25 oktober 2012 zijn 52 ziekenhuizen geaccrediteerd.

bron: VMS

Uit de inventarisatie onder deelnemende ziekenhuizen geeft 90% van de ziekenhuizen aan eind 2012 een gecertificeerd / geaccrediteerd VMS te hebben.

In 2004 onderzocht Rein Willems, toen nog president-directeur Shell Nederland, als gezant voor het programma Sneller Beter en in opdracht van Minister Hoogervorst van VWS, hoe de veiligheid in de zorg vergroot kon worden. Sinds het begin van de jaren ’90 werkt Shell wereldwijd met een systeem om de veiligheid in alle werkprocessen te managen. Opgedane expertise wilde Shell graag delen, omdat de principes van veiligheidsmanagement universeel bleken en ook in de zorgsector navolging verdienen”.

Samenvatting: In de Nederlandse ziekenhuizen overlijden jaarlijks 1.500 tot 6.000 mensen als gevolg van incidenten die te    voorkomen waren geweest.Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt – het kunnen er alleen veel minder zijn. Op basis van eigen ervaringen acht Shell een reductie van het aantal incidenten met 75% haalbaar binnen een  periode van 15 jaar, bij een kostenbesparing op termijn van €  1-3  miljard. Om dit in de zorg te realiseren, is een viertal acties noodzakelijk:

Advies 1:  Alle ziekenhuizen werken in 2008 met een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS).
Advies 2:  Ziekenhuisdirecties eindverantwoordelijk voor veiligheid. 
Advies 3:  Verzekeraars nemen veiligheid en kwaliteit mee in contractbesprekingen.
Advies 4:  De overheid moet daadkracht en verantwoordelijkheid tonen.

Nieuwste VMS persbericht  van 9 november 2012:
Patiëntveiligheid wordt onderdeel van vrijwel al het onderwijs in de curatieve zorgopeidingen.

Op zes leercompetentiegebieden zal worden ingezet:

 • Goed samenwerken in multidisciplinaire teams
 • Effectief communiceren als belangrijke voorwaarde voor veilig werken.
 • Hoe draag je bij aan een cultuur waarbij patiëntveiligheid voorop staat?
 • Wat kun je doen om de risico’s in je werkomgeving te beheersen?
 • Hoe ga je om met omgevings- en menselijke factoren die patiëntveiligheid kunnen beïnvloeden?
 • Hoe ga je pro-actief binnen jouw functie om met incidenten en fouten?

Het initiatief voor het opzetten van ‘Patiëntveiligheid voor onderwijs en opleiding’ is genomen vanuit het VMS Veiligheidsprogramma. Dit is het programma van de Nederlandse ziekenhuizen om de patiëntveiligheid te verbeteren.

Het lijkt mij dat de gezondheidszorg op de goede weg is, maar waakzaamheid blijft geboden.  Patient !

_________________________________________________________________________

Literatuur:

 • Landelijk veiligheidsprogramma leidt niet tot halvering van vermijdbare sterfte in ziekenhuizen Auteurs: Zegers, M., H. Wollersheim. Ned Tijdschr geneeskd 2012:156: A4768. pdf*
 • Staat patientveiligheid aan het begin van een revolutie? Veiligheidsmanagementsystemen worden steeds beter toegepast. Auteur: Herwaarden, E. van. Kwaliteit in Bedrijf 2012: 28: 6 (aug) pp. 28-31. pdf*
 • Veiligheidsindicatoren ziekenhuizen: 2010-2012, Toezicht op het Veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’. Den Haag: IGZ, januari 2011. 24 blz. pdf*
 • Twelve tips for implementing a patient safety curriculum in an undergraduate programme in medicine. Auteurs: Armitage, G., A. Cracknell, K. Forrest, J. Sandars.  Medical teacher 2011 early online 28 February 2011. pdf*
 • Ziekenhuizen boeken voortgang met implementatie veiligheidsmanagementsysteem: Risicobeheersing en toepassing veiligheid op de werkvloer moeten beter.Den Haag: IGZ, juli 2010. 44 blz. pdf *
 • Hier werk je veilig, of je werkt hier niet; eindrapportage Shell Nederland. Den Haag, Shell Nederland. 2004. 19 blz. Sneller Beter -De logistiek in de zorg.  pdf *
   
  *  Mogelijk heeft u geen rechten om het artikel te openen.
   

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Patientveiligheid