Maandelijks archief: oktober 2013

Alle 15 op een rij – Seniorvriendelijk ziekenhuis, daar komt wat voor kijken.

Goedkeuren: Van Smiley tot Vink

Het seniorenkeurmerk wordt op dit moment toegekend aan 45 van de 135 ziekenhuizen. Een magere score.

Ziekenhuizen zijn op dit moment beter met kinderen dan met ouderen (kwetsbaar).

Kinderen      
De stichting K&Z Kind en Ziekenhuis kent Smileys  (goud, zilver, brons) toe aan ziekenhuizen, die kindgerichte zorg verlenen vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Doen ze er nog een schepje bovenop dan kunnen ze een gouden smiley ontvangen (9 ziekenhuizen).
74 Ziekenhuizen bezitten een bronzen.  Zo te zien beschikt niemand over de zilveren.

Drie zorgsituaties worden getoetst:

 • de zorg op de kinderafdeling,
 • de zorg in dagbehandeling
 • de zorg op de kraamafdeling.

Senioren
Maar liefst 90 ziekenhuizen waren nog niet op hun toekomst voorbereid?!

Al jaren is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat 1 op de 3 ouderen slechter het ziekenhuis uitkomen dan ze er  zijn ingegaan. Problemen met medicatie, voeding, gebrek aan goede nazorg en een moeizame communicatie tussen de behandelende artsen onderling en tussen de oudere en de artsen werken dit in de hand.

De ouderenbonden moesten er aan te pas komen om orde op zaken te stellen.
In 2012 is de Unie KBO is samen met PCOB, NOOM en de NVOG gestart met het project seniorvriendelijke ziekenhuizen.

Alle 15 op een rij – keurmerk  Seniorvriendelijk ziekenhuis.

De 15 kwaliteitsaspecten van het keurmerk zijn bedoeld om ziekenhuizen concrete aanknopingspunten te bieden voor verdere verbetering.

Inhoud en processen van zorg

1a – Screening op geriatrische problemen

1b – Interventies

2 – Beschikbaarheid en inzet geriatrie team

3 – Afgestemde onderzoeken

4 – Specifieke poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek

5 – Aandacht voor medicatie en voorkomen heropname

6 – Coördinatie van zorg en één aanspreekpunt

7 – Lichamelijke en sociale participatie ouderen

8 – Speciale maatregelen op SEH voor kwetsbare ouderen

 

Beleid

9 – Zorg voor ouderen is speerpunt

10 – Continuïteit van zorg

11 – Beleid voor begeleiding in laatste levensfase

 

Fysieke omgeving

12 – Inrichting verpleegafdelingen afgestemd op ouderen

13 – Toegankelijkheid voor ouderen

14 – Gastvrije ontvangst en inrichting voor ouderen

15 – Bewegwijzering en oriëntatie

Meer weten:
De uitgebreide versie van kwaliteitsaspecten Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2013

Bent u er nog?  Heel wat regels/eisen.

_______________________________________________

Soms kan het doorslaan  zie de perikel in Medisch Contact

Naderend onheil – Praktijkperikel

Publicatie

Medisch Contact 2013  Nr. 41 – 03 oktober 2013

“Een familielid (81) belt mij in paniek op. Haar man (88) moet naar de polikliniek van het ziekenhuis. Ze hebben daarover een brief gekregen die ze ervaren als een onheilsboodschap.

Wat is er aan de hand?

Hij was de laatste tijd wel eens een beetje schor, en hij hoestte zo nu en dan een fluim op waar een keer een bloedspoor op te zien was. Vorige week is hij daarmee naar de huisarts geweest.

De huisarts verwees naar de kno-specialist. Toen kwam de brief en sloeg de paniek toe.
Voor het consult moeten ze een hele dag uittrekken. Behalve de kno-arts zullen ze nog een andere specialist bezoeken, en er zal bloed worden afgenomen. Verder is er een gesprek met een geriatrieverpleegkundige gepland. Dat kan allemaal op één dag.

Hij moet alle medicijnen – hij gebruikt er maar één – meebrengen. En vooral: hij moet zich laten begeleiden door een vertrouwd persoon die hem kan ondersteunen bij de gesprekken. Alsof hij dat zelf niet meer niet zou kunnen!

De brief kwam binnen als een vonnis: zó erg is het dus al met hem gesteld!

Ik denk er het mijne van – seniorvriendelijk ziekenhuis – maar dat is hen in hun paniek op dit moment niet uit te leggen.

Twee weken later belt het familielid opnieuw: er is niets aan de hand en na de laryngoscopie stonden ze na een uurtje al weer buiten”.

_______________________________________________

n.b.

 • Het AMC heeft het keurmerk Seniorvriendelijkziekenhuis.
 • Het Emma Kinderziekenhuis AMC kreeg op 13 februari 2013 de Gouden Smiley uitgereikt van de landelijke patiëntenorganisatie Stichting Kind & Ziekenhuis.

1 reactie

Opgeslagen onder AMC, Ziekenhuizen

Wachttijden ziekenhuis.

Ben ik op een feestje zegt mijn buurman, nou als medisch specialist in opleiding ben je ook niet zeker van een baan. Vooral urologen doen het slecht. Gelukkig is mijn zoon een Mikker, daar lijken de kansen beter voor.  Allemaal AMC gerelateerd, vandaar dit gespreksonderwerp.

Nichtje werkt op een urologiepoli, van een ziekenhuis dat flink moet bezuinigen.
Staat je baan op de tocht? Crisistaal van dit moment. Nee, onze poli heeft dringend nieuwe urologen nodig.

Terwijl het totaal aantal vacatures voor artsen de laatste jaren stijgt, is het voor cardiologen, radiologen, chirurgen en urologen die net klaar zijn met hun opleiding erg lastig om een baan te vinden. Jonge urologen maken zich zorgen over de toekomst. (Medisch Contact 2013, Nr. 03 – 17 januari 2013)

Dus geen feestprietpraat.

En zo kom ik van het artsentekort naar de oplopende wachttijden.

Wie een beroep doet op een arts of een zorginstelling moet vaak wachten voordat hij behandeld wordt. Wachttijden zijn primair keuze-informatie voor patiënten. Ze bieden de patiënt inzicht in de periode tot aanvang van een behandeling en daarmee de mogelijkheid om zorgaanbieders onderling te vergelijken.

 Bij tientallen ziekenhuizen moeten patiënten op dit moment veel te lang wachten op een eerste bezoek aan een medisch specialist. Bij sommige afdelingen is de wachttijd inmiddels opgelopen tot meer dan twintig weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken. Prostaatklachten?

Dat zou blijken uit een inventarisatie door de NOS op basis van cijfers van het RIVM. Een item, dat veel stof op deed waaien onlangs via het NOS journaal

De wachtlijsten nemen toe zo wordt gesuggereerd, omdat het aantal specialisten de vraag niet aan kan. Het is een capaciteitsprobleem.

Oorzaken van te lange wachttijden zijn doorgaans.

 • Gebrek aan capaciteit
 • Teveel processtappen in het aanmeldtraject.
 • Inadequate planning.

Iedere ziekenhuislocatie is per 1 september 2008 volgens de Nadere Regel Minimale Dataset van de NZa verplicht om maandelijks haar wachttijden volgens de definitie te publiceren op haar website. Deze wachttijden worden door het onderzoeksbureau Mediquest van de websites afgelezen.
In de  wachttijd registratie wordt onderscheid gemaakt in
wachttijden polikliniek, wachttijden behandeling en wachttijden  diagnostiek.

De wachttijden problematiek is een steeds terugkerend punt van aandacht, net als een tekort aan artsen, tekort aan verpleegkundigen. Van te voren weet je dat over een aantal jaren de zaken weer zijn gekanteld.

In 2000 vormden de wachttijden  ook een punt van zorg. Op het landgoed Den Treek, Leusden,  zijn toen de Treeknormen opgesteld.

 • Toeganstijd huisarts: 80 % < 2 werkdagen, maximaal 3 werkdagen
 • Toegangstijd apotheek: 100 % binnen 1 werkdag
 • Toegangstijd paramedische zorg: 100 % binnen 1 week
 • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd poliklinische behandeling: 80 % < 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd klinische behandeling: 80 % < 5 weken, maximaal 7 weken

Met rustig wachten, kun je heel oud worden, hoop ik!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC