Categorie archief: AMC

Kunst en (artsen) kunde.

Een inspirerend onderwerp. Lichtvoetig zal de arts denken, zwaarwegend de kunstenaar.

De invloed van kunst op de zieke mens. De helende werking van kunst als thema staat centraal tijdens de KNMG middag op 7 november a.s.

UMC’s als collectioneurs van moderne kunst.
Het AMC heeft een grote collectie hedendaagse kunst. In de tijd dat het AMC in aanbouw was werd er een kunstcommissie in het leven geroepen die de 5% gelden op een kunstzinnige wijze mocht besteden.

Volgens mij is er door een van de UMC’s nog geen onderzoek gedaan naar het effect op patiënten, bezoekers en/of, personeel.
Er zijn wel klachten geweest, over onveiligheid van een kunstwerk.
Vond de een het werk op het Voetenplein van Auke de Vries oudroest, de ander zag de schoonheid ervan in en het hangt er nog steeds. Het heeft zelfs voeten gekregen.
Ooit moest er via de rechter afgedwongen worden dat een kunstwerk verplaatst mocht worden. Het ging om een geschonken kunstwerk aan de kinderafdeling. Daar was men er minder blij mee. Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken, dus het bleek er heel wat paarden gestamp voor nodig om het schilderij te verhangen, tot opluchting van de verpleegafdeling.

De overige UMC’s zagen de helende werking kennelijk bij het AMC en bouwden niet alleen een nieuw ziekenhuisgebouw, maar ook een eigen kunstcollectie op.
Inmiddels hebben ze ook een eigen kunstconservator in dienst genomen. Een diepte investering voor ziekenhuis en maatschappij.

Inspiratiebron.
Bijzonder is het dat er onder artsen nog al wat kunstkenners zijn of zich daarvoor uitgeven. Ware collectioneurs of investeerders? Zij zien de scheppende en helende krachten.
Er is een wisselwerking tussen “art en arts”.

Dat zelfde kunnen we ook zeggen van artist en arts. De kunstenaar laat zich al door de eeuwen heen inspireren door medici, denk aan de anatomische lessen.

Ook hedendaagse kunstenaars.
Zo is de tentoonstelling: LifeLines, een ode aan ziekenhuismaterialen nog tot 14 oktober 2015 te zen in het AMC.

“Eva van Kempen (38, edelsmid) onderging chemotherapie in het AMC Zij werd geboeid door de schoonheid en waarde van ziekenhuismaterialen. Als therapie ging ze experimenteren met afgekeurde ziekenhuismaterialen voor Eva een manier om grip op haar ziekte te krijgen. Door toevoeging van edelmetaal, zoetwaterparels en edelstenen groeiden de experimenten uit tot waardevolle juwelen”

Medische bladen en hun kunstpagina.
Het toonaangevende medische tijdschrift JAMA plaats al sinds 1883 een kunstwerk op haar cover. Het NtvG is daar sinds 2012 mee begonnen.

Prijsvraag NtvG.
Kies uw 5 favoriete covers.
Uit een shortlist van 36 kaften kan de kunstkenner een shorter list opstellen.


Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC

Pleister idee “Valt wel mee”.

Op dit moment ben ik even in de ban van de pleisters.

Ik heb een ontsierende bloedvlek op mijn gezicht. Ik zie het zelf niet (voel het wel) en wat je niet ziet is er niet. Nou zo werkt het toch niet. Omdat het mij in de spiegel kijkende toch niet zint heb ik er een pleister op geplakt.  Een gewone huidkleurige, misschien iets te fors geknipt, niets sierlijks aan.

Het resultaat is dat tegemoetkomers nu denken, dat ik van de fiets ben gevallen, me gesneden heb,  zwaar letsel heb opgelopen.

De pleister trekt dus de aandacht. Bijwerking?

Maar om iedere keer uit te moeten leggen dat ik niet gevallen ben, het onschuldig is, het mee valt kreeg ik het idee om Hansaplast te vragen pleisters op de markt te brengen met het opschrift “Valt mee” of “Komt goed”.

Simpel idee, zal vast al eens iemand op gekomen zijn. Via Google zie ik alleen een variant in Amerika. Cry about it bandages

 

Ligt hier nog een gat in de Nederlandse markt? Iets voor een fundraising project?

Emma pleister
Op dit moment loopt de pleistercampagne van de Stichting Emma Kinderziekenhuis AMC. Deze Pleistercampagne van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC doet mee aan de verkiezing van de NRC Charity Award.

Je kunt je stem uitbrengen tot 15 september 2014)
via de website van de NRC Charity Award

 

Ik beveel,
zowel de Emma pleister actie
als de NRC Charity Award verkiezing
van harte bij U aan.

t Bidocblog

 

Bestel hier je Emma Pleister Van de opbrengst van 1 pakje pleisters wordt €2,- gebruikt om van het Emma Kinderziekenhuis AMC hét kinderziekenhuis van de toekomst te maken. Koop ze, en plak ze, om het Emma beter te maken!

 


 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC

Teun Hocks in de AMC Brummelkamp galerie

Van 27 mei tot 9 september 2014

exposeert Teun Hocks in de AMC Brummelkamp galerie

In de grote kunstcollectie van het AMC is Teun Hocks (Leiden 1947) goed vertegenwoordigd.

De AMC Kunststichting kreeg recentelijk de kans om vijf werken van Hocks aan te kopen die het AMC al enige tijd in bruikleen had.

Een goede aanleiding voor een tentoonstelling,want zijn verhalende werken behoren tot de lievelingen van de collectie. Naast zulke werken zijn er voorstudies en foto’s te zien met Hocks’ bekende surrealistische voorstellingen.

Over zijn eigen werk, dat op ingenieuze wijze tot stand komt, zei Hocks ooit: ‘Ik ben een gemankeerde decorontwerper, matig schilder en onhandig fotograaf. Maar alles bij elkaar wordt het wat’. Op al zijn werken poseert de kunstenaar in eigenhandig gemaakte decors. Scènes die hij eerst fotografeert, om de afdrukken dan met olieverf in te kleuren. Zo ontstaat een tragikomedie met een eenzaam personage in pyjama of regenjas, dat zich staande probeert te houden in de absurditeit van het bestaan. Zijn lot is voor iedereen herkenbaar – en wat Hocks laat zien is dat het met een gezonde dosis zelfspot in elk geval draaglijker wordt.

De AMC Brummelkamp galerie bevindt zich in het AMC voor het Dagcentrum en is dagelijks geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur

Bron: Kunst in het AMC


 

AMC/Meibergdreef 9/1105AZ AmsterdamZ.O.


 

 

boek illustratie Teun Hocks

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC

Shared decission making: samen beslissen over het behandelplan.

Dat een deel van de patiënten steeds mondiger wordt, daar zijn dienstverlener en patiënt het vast over eens. Het nieuwe fenomeen dat daaruit voortkomt, is Shared decision making (SDM). 
Gezamenlijk besluiten hoe het (vervolg) behandelplan er uit gaat zien.

Het is niet meer de dokter die (alleen) beslist.

Deels moet het tegemoet komen aan de zorgbehoefte van de patiënt. Deels mag het de zorg ook goedkoper /efficiënter maken. Evidence wordt nog gezocht. Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt. 

“De opzet van het nieuwe zorgstelsel was om patiënten nauwer te betrekken bij hun behandeling. De verwachting was dat de zorg hiervan beter en goedkoper zou worden. De zorg zou dan immers beter aansluiten bij de persoonlijke behoefte en voorkeuren. Er zou minder onnodige zorg worden geleverd.  

‘Samen Beslissen’ gaat uit van het principe dat als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen, ze samen voor hun situatie de meest verstandige behandeloptie kunnen kiezen. Het kostenaspect van een behandeling is een factor die kan meewegen, als de kwaliteit van zorg maar niet in geding is. Eind 2013 vroeg de NPCF patiënten hun ervaringen met ‘samen beslissen’ te melden. 70% van de 8200 deelnemers geeft aan dat het voor hen belangrijk is dat ze samen met de arts tot een keuze komen, nog eens 28% wilde dat soms.

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen artsen en patiënten in de spreekkamer met elkaar de behandelopties doornemen: opereren (vaak duurder en risicovoller) of toch nog even afwachten. Hoe de beslissing uitvalt, zal van geval tot geval verschillen, als de arts en de patiënt maar samen tot een goed afgewogen besluit komen.  

Maar de praktijk is weerbarstig. ‘De werkelijkheid blijft achter bij de verwachtingen’, constateert Braat, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. De onevenwichtige relatie tussen arts en patiënt vormt een hindernis voor Shared decision making. Er is een asymmetrie wat betreft kennis. En patiënten voelen zich vaak kwetsbaar en zijn angstig. Participatie is ook niet altijd mogelijk bij bepaalde acute behandelingen. Verder zitten er in het zorgstelsel financiële prikkels die artsen aanzetten tot behandelen, aldus Braat. ‘Doen levert artsen geld op, praten niet.’ (bron: Zorgvisie 11/09/14) 

Ook het AMC omarmt de Shared decission making gedachte. Prof. Dawn Stacey uit Ottawa zal op 22 mei 2014, tijdens de 16e editie van de Anna Reynvaanlezing dieper op de gedachte SDM ingaan: “de beste patiënt is een goed geïnformeerde patiënt vindt zij. Zij ziet hierbij een belangrijk rol voor de verpleegkundige. Zij kunnen patiënten helpen te begrijpen wat de impact is van de verschillende behandelmogelijkheden. Zij staan aan het bed en kunnen de patiënt beter voorlichten.

“De belangrijkste vaardigheid die verpleegkundigen daarvoor moeten hebben, is een kritisch beoordelingsvermogen en talent om ingewikkelde kennis eenvoudig te vertalen. Stacey: “Kritisch kijken naar onderzoek en je bewust zijn van de verschillende manieren om wetenschappelijke evidence met de patiënt te delen. Wees je daarbij bewust dat een patiënt niet zo op de hoogte is als jij.”

Weer anderen zijn de mening toegedaan dat zonder harde uitkomstcijfers de patiënt niet serieus kan meebeslissen. Zij vinden dat Shared decision making, gedeelde besluitvorming, te gemakkelijk wordt neergezet als een kwestie van beter en anders communiceren. Maar het is veel meer dan dat. Om een goede afweging te kunnen maken tussen dat wat men wil bereiken en welke schade er eventueel optreedt, is het nodig dat behandelrichtlijnen elke bewering uitwerken in “numbers needed to treat en numbers needed to harm”. Verder is het belangrijk dat kwaliteitsindicatoren geen perverse prikkel opleveren. (Bron: Medisch Contact 2014: 67:15 (10 april)

 En onlangs kwam ik een “kennis” tegen. Hoe gaat het?” Nou buiten een aantal kleine ongemakken, die vaak een grotere impact hebben op je welbevinden dan de ziekte zelf, wel redelijk. Maar garantie. Ja, eh nee die krijg je niet. Je mag/moet zelf beslissen. Ze geven een slagingspercentage en dan moet je kiezen wat je wilt. Het leek mij een beperkte ‘sharing”.

De beslissing lag toch echt bij haarzelf en ja wat moet je kiezen. Man en kinderen zeggen doorvechten, doen. Maar ja het ging wel goed, maar als ze nou niet aan die chemo was begonnen, had het dan zoveel slechter met haar gegaan. Chemo is toch ook rommel in je lijf. 

Wie zal het zeggen. Het blijft een kwestie van kans berekenen.

 Overigens merkte ze op dat ze nooit geweten had dat ze zoveel (vage) kennissen had?

 Ik wens u allen beterschap.


 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, Dokter, Evidence based, Gezondheidsvaardigheden, klantgerichtheid, medisch handelen, Patientgerichtheid, verpleegkundige

Meer dan een leermomentje: Sterke verhalen uit het ziekenhuis.

Het Rathenau instituut geeft in het rapport: Sterke verhalen uit het ziekenhuis aan, dat ziekenhuizen meer werk moeten maken van sterke verhalen; ervaringsverhalen.

Hoe zorg je als ziekenhuis dat deze verhalen het borrelpraat stadium voorbij komen? Dat patiënten, cliënten daadwerkelijk hun bevindingen delen?  Hoeveel patiënten nemen echt de moeite als ze thuis zijn, vaak nog niet in prima conditie, om hun ziekenhuistory op papier of op de mail te zetten richting ziekenhuis. Op het moment dat je je weer fit voelt, denk je al gauw laat die reprimande of het compliment maar zitten. Je bent blij dat je weer tot de orde van de dag kunt overgaan.

Weg leermoment voor het ziekenhuis en leermoment voor de cliënt.

Kunnen moderne tools als apps prikkelen tot een ervaringswisselwerking tussen patiënt en ziekenhuis? Als ik op Twitter zoek wat er zoal over het AMC getwitterd wordt gaat het in 85 % van de gevallen om 112 meldingen of om oproepen om mee te kunnen rijden.

En eigenlijk vind ik dat de verhalen wel via een serieuzere uiting gewisseld mogen worden.

De: U maakt ons beter app van het MCH (Medisch Centrum Haaglanden) lijkt mij een prima tool. Er is ook een prima instructie filmpje bij.


Goede ideeën: hoe we cliënten op een sympathieke manier kunnen verleiden of geleiden tot het delen van hun verhaal zijn van harte welkom.

Geef uw reactie:


 

 

Over het Rathenau rapport

Ziekenhuizen moeten actief ervaringsverhalen van patiënten verzamelen, deze kunnen helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
25/03/14-Rathenau.De zorg in ziekenhuizen kan aanzienlijk verbeteren als er meer structureel wordt geleerd van de ervaringsverhalen van patiënten. Ziekenhuizen zouden het actief verzamelen van deze verhalen moeten inbedden in de kwaliteitszorg, om er systematisch van te kunnen leren. Dit concludeert het Rathenau Instituut in het rapport ‘Sterke Verhalen uit het Ziekenhuis’. Leren van patiëntenverhalen moet een belangrijk onderdeel van het beleid van ziekenhuizen worden. Dit onderzoek laat zien dat het voor patiënten niet altijd makkelijk is om hun stem te laten horen. Mensen zijn vaak helemaal niet zo mondig in het ziekenhuis. De onverwachte confrontatie met ziekte maakt dat mensen angstig zijn en niet altijd goed weten hoe zij zich op moeten stellen als patiënt en wat ze kunnen vragen of zeggen. Patiënten hebben bovendien een kennisachterstand ten opzichte van artsen. Ziekenhuizen zijn complexe, technologische organisaties die voor patiënten moeilijk te doorgronden zijn. Tegelijkertijd voelen veel patiënten een sterke behoefte om zelf regie te voeren over de zorg die zij krijgen. Bovendien ervaren patiënten dat zij deze regie ook moeten nemen. Zij willen of durven de verantwoordelijkheid voor de zorg niet alleen aan het ziekenhuis over te laten. Het blijkt vaak ook nodig om mondig te zijn in het ziekenhuis, om bijvoorbeeld fouten te voorkomen.  Rapport ->


 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Gezondheidsvaardigheden, klantgerichtheid, Patientgerichtheid, Patientveiligheid, Ziekenhuizen

AMC palet: de anatomische les

Het AMC in Amsterdam heeft daar een duidelijke binding mee.

Jaarlijks wordt er door het AMC te Amsterdam een medische publiekslezing uitgesproken in het Concertgebouw te Amsterdam. 

De lezing werd voor het eerst gehouden in 1994, aanleiding 325 jaar academische geneeskunde in Amsterdam.

 De anatomie les van  Dr. Nicolaes Tulp vond plaats op 16 januari 1632.

Zo’n anatomiestuk kent een centraal motief, een anatomische les, en een hoofdrolspeler, de praelector ofwel de voorlezer. De aanleiding voor het ontstaan van dit schilderij was de anatomische les die Tulp in januari 1632 verrichtte. Een vooraanstaand medicus gaf tweemaal per week theorieles aan de Amsterdamse chirurgijns. Onderdeel van deze bijscholing was het bijwonen van praktijklessen in het anatomisch theater om zo meer inzicht te krijgen in de menselijke anatomie. Ieder jaar kon er een openbare ontleding plaatsvinden, meestal in de winter omdat het lijk anders te veel stonk. De ontleding gebeurde dan onder leiding van de praelector. Deze deed dat niet elk jaar, maar in 1631 verrichtte Tulp, die drie jaar ervoor voorlezer van het Chirurgijnsgilde was geworden, zijn eerste lijksectie. In 1632 deed Tulp het weer. Naar aanleiding van die sectie maakte Rembrandt het bewuste schilderij”  [bron: Rembrandthuis]

Het Amsterdamse Chirurgijnsgilde hield in de 16e en 17e eeuw jaarlijks een openbare les, waarbij het lijk van een geëxecuteerde misdadiger als studieobject werd ontleed.. Het begeleidend commentaar werd voor het publiek gegeven in de volkstaal in plaats van het gebruikelijke Latijn. 

Dit jaar wordt de anatomische les van het AMC voor de 20e keer gehouden. Bestaat de academische geneeskunde 345 jaar te Amsterdam

Frank IJpma, chirurg in Zwolle  en Thomas van Gulik, chirurg AMC zijn beiden gefascineerd door de historie van de geneeskunde.  En dan in het bijzonder de ontledingen. Maar ook zochten zij naar de kunst en de kunde van de chirurgijns die zich voornaam lieten portretteren.

Dankt dr. Tulp zijn bekendheid aan de ontleding of is het de schilder Rembrandt die hem als leermeester ontleed.

Maar er zijn meer  chirurgijns en doctores medicinae beroemd geworden door hun geschilderde Anatomische lessen.
In het Haags gemeentemuseum werden recentelijk de tien anatomische lessen die in de zeventiende eeuw in Nederland werden geschilderd tentoongesteld.

Literatuur:

 •  Visser, J. De snijtafel op schilderdoek. Medisch Contact 2013:39 (26 september) pp. 1952-1955.  link
 • Frank IJpma en Thomas van Gulik hebben hun onderzoek gepubliceerd.
  Amsterdamse anatomische lessen ontleed. Frank IJpma en Thomas van Gulik, Uitgeverij Boom, 2013.  248 blz., ISBN: 9789089531872.

______________________________________________________________________________________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, tentoonstelling

De AMC hospitality app, is een gastheer/ vrouw met een menselijk gezicht.

“de hospitality app is geen navigatie app, maar een app die patiënt en student koppelt in “real life” “

 Het AMC start begin januari 2014 met een nieuwe patiëntgerichte service.

Het begeleiden van patiënten naar hun behandeling. Zo nodig worden ze van huis afgehaald door een taxi. Gebracht naar hun consult en als de patiënt/ cliënt het op prijs stelt kan de begeleider, een medisch student, aanwezig zijn bij het consult.

Twee horen meer als één. En welke (oudere) heer of dame wordt er nou niet graag onder de arm genomen door een jonge dokter.Weg stress, weg pijn.
De vraag is of er op deze manier ook onnodige behandelingen voorkomen kunnen worden. Of dat er een extra aantrekkingskracht vanuit gaat?

Het mes snijdt aan twee kanten denkt het AMC.
Patiënt wordt gerust gesteld en gastvrij ontvangen.
Voor de medisch student een eyeopener:  hoe het in de ziekenhuispraktijk nu werkelijk werkt.

De medisch student mag zich uitgedaagd voelen om op deze manier te proeven aan het medisch proces en de stress van de cliënt zien te voorkomen. Hun inlevingsgevoel voor de patiënt wordt geprikkeld. Hun kennis wordt in het consult getoetst en gevoed door de behandelaar, de ware dokter. Het wordt gezien als een must om een goede inlevende en behandelende dokter te worden. Horken worden in de ban gedaan.

De medische carrière krijgt een enorme boost !  

Leuker kunnen ze het toch niet maken daar bij het AMC!

 Wat wordt van de medisch student gevraagd:

 • een inzet van 5 uur per week
 • in het bezit zijn van een smartphone

Meer info via Facebook ->
Meer info via Twitter ->

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, klantgerichtheid, Patientgerichtheid, Ziekenhuizen

Alle 15 op een rij – Seniorvriendelijk ziekenhuis, daar komt wat voor kijken.

Goedkeuren: Van Smiley tot Vink

Het seniorenkeurmerk wordt op dit moment toegekend aan 45 van de 135 ziekenhuizen. Een magere score.

Ziekenhuizen zijn op dit moment beter met kinderen dan met ouderen (kwetsbaar).

Kinderen      
De stichting K&Z Kind en Ziekenhuis kent Smileys  (goud, zilver, brons) toe aan ziekenhuizen, die kindgerichte zorg verlenen vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Doen ze er nog een schepje bovenop dan kunnen ze een gouden smiley ontvangen (9 ziekenhuizen).
74 Ziekenhuizen bezitten een bronzen.  Zo te zien beschikt niemand over de zilveren.

Drie zorgsituaties worden getoetst:

 • de zorg op de kinderafdeling,
 • de zorg in dagbehandeling
 • de zorg op de kraamafdeling.

Senioren
Maar liefst 90 ziekenhuizen waren nog niet op hun toekomst voorbereid?!

Al jaren is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat 1 op de 3 ouderen slechter het ziekenhuis uitkomen dan ze er  zijn ingegaan. Problemen met medicatie, voeding, gebrek aan goede nazorg en een moeizame communicatie tussen de behandelende artsen onderling en tussen de oudere en de artsen werken dit in de hand.

De ouderenbonden moesten er aan te pas komen om orde op zaken te stellen.
In 2012 is de Unie KBO is samen met PCOB, NOOM en de NVOG gestart met het project seniorvriendelijke ziekenhuizen.

Alle 15 op een rij – keurmerk  Seniorvriendelijk ziekenhuis.

De 15 kwaliteitsaspecten van het keurmerk zijn bedoeld om ziekenhuizen concrete aanknopingspunten te bieden voor verdere verbetering.

Inhoud en processen van zorg

1a – Screening op geriatrische problemen

1b – Interventies

2 – Beschikbaarheid en inzet geriatrie team

3 – Afgestemde onderzoeken

4 – Specifieke poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek

5 – Aandacht voor medicatie en voorkomen heropname

6 – Coördinatie van zorg en één aanspreekpunt

7 – Lichamelijke en sociale participatie ouderen

8 – Speciale maatregelen op SEH voor kwetsbare ouderen

 

Beleid

9 – Zorg voor ouderen is speerpunt

10 – Continuïteit van zorg

11 – Beleid voor begeleiding in laatste levensfase

 

Fysieke omgeving

12 – Inrichting verpleegafdelingen afgestemd op ouderen

13 – Toegankelijkheid voor ouderen

14 – Gastvrije ontvangst en inrichting voor ouderen

15 – Bewegwijzering en oriëntatie

Meer weten:
De uitgebreide versie van kwaliteitsaspecten Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2013

Bent u er nog?  Heel wat regels/eisen.

_______________________________________________

Soms kan het doorslaan  zie de perikel in Medisch Contact

Naderend onheil – Praktijkperikel

Publicatie

Medisch Contact 2013  Nr. 41 – 03 oktober 2013

“Een familielid (81) belt mij in paniek op. Haar man (88) moet naar de polikliniek van het ziekenhuis. Ze hebben daarover een brief gekregen die ze ervaren als een onheilsboodschap.

Wat is er aan de hand?

Hij was de laatste tijd wel eens een beetje schor, en hij hoestte zo nu en dan een fluim op waar een keer een bloedspoor op te zien was. Vorige week is hij daarmee naar de huisarts geweest.

De huisarts verwees naar de kno-specialist. Toen kwam de brief en sloeg de paniek toe.
Voor het consult moeten ze een hele dag uittrekken. Behalve de kno-arts zullen ze nog een andere specialist bezoeken, en er zal bloed worden afgenomen. Verder is er een gesprek met een geriatrieverpleegkundige gepland. Dat kan allemaal op één dag.

Hij moet alle medicijnen – hij gebruikt er maar één – meebrengen. En vooral: hij moet zich laten begeleiden door een vertrouwd persoon die hem kan ondersteunen bij de gesprekken. Alsof hij dat zelf niet meer niet zou kunnen!

De brief kwam binnen als een vonnis: zó erg is het dus al met hem gesteld!

Ik denk er het mijne van – seniorvriendelijk ziekenhuis – maar dat is hen in hun paniek op dit moment niet uit te leggen.

Twee weken later belt het familielid opnieuw: er is niets aan de hand en na de laryngoscopie stonden ze na een uurtje al weer buiten”.

_______________________________________________

n.b.

 • Het AMC heeft het keurmerk Seniorvriendelijkziekenhuis.
 • Het Emma Kinderziekenhuis AMC kreeg op 13 februari 2013 de Gouden Smiley uitgereikt van de landelijke patiëntenorganisatie Stichting Kind & Ziekenhuis.

1 reactie

Opgeslagen onder AMC, Ziekenhuizen

Wachttijden ziekenhuis.

Ben ik op een feestje zegt mijn buurman, nou als medisch specialist in opleiding ben je ook niet zeker van een baan. Vooral urologen doen het slecht. Gelukkig is mijn zoon een Mikker, daar lijken de kansen beter voor.  Allemaal AMC gerelateerd, vandaar dit gespreksonderwerp.

Nichtje werkt op een urologiepoli, van een ziekenhuis dat flink moet bezuinigen.
Staat je baan op de tocht? Crisistaal van dit moment. Nee, onze poli heeft dringend nieuwe urologen nodig.

Terwijl het totaal aantal vacatures voor artsen de laatste jaren stijgt, is het voor cardiologen, radiologen, chirurgen en urologen die net klaar zijn met hun opleiding erg lastig om een baan te vinden. Jonge urologen maken zich zorgen over de toekomst. (Medisch Contact 2013, Nr. 03 – 17 januari 2013)

Dus geen feestprietpraat.

En zo kom ik van het artsentekort naar de oplopende wachttijden.

Wie een beroep doet op een arts of een zorginstelling moet vaak wachten voordat hij behandeld wordt. Wachttijden zijn primair keuze-informatie voor patiënten. Ze bieden de patiënt inzicht in de periode tot aanvang van een behandeling en daarmee de mogelijkheid om zorgaanbieders onderling te vergelijken.

 Bij tientallen ziekenhuizen moeten patiënten op dit moment veel te lang wachten op een eerste bezoek aan een medisch specialist. Bij sommige afdelingen is de wachttijd inmiddels opgelopen tot meer dan twintig weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken. Prostaatklachten?

Dat zou blijken uit een inventarisatie door de NOS op basis van cijfers van het RIVM. Een item, dat veel stof op deed waaien onlangs via het NOS journaal

De wachtlijsten nemen toe zo wordt gesuggereerd, omdat het aantal specialisten de vraag niet aan kan. Het is een capaciteitsprobleem.

Oorzaken van te lange wachttijden zijn doorgaans.

 • Gebrek aan capaciteit
 • Teveel processtappen in het aanmeldtraject.
 • Inadequate planning.

Iedere ziekenhuislocatie is per 1 september 2008 volgens de Nadere Regel Minimale Dataset van de NZa verplicht om maandelijks haar wachttijden volgens de definitie te publiceren op haar website. Deze wachttijden worden door het onderzoeksbureau Mediquest van de websites afgelezen.
In de  wachttijd registratie wordt onderscheid gemaakt in
wachttijden polikliniek, wachttijden behandeling en wachttijden  diagnostiek.

De wachttijden problematiek is een steeds terugkerend punt van aandacht, net als een tekort aan artsen, tekort aan verpleegkundigen. Van te voren weet je dat over een aantal jaren de zaken weer zijn gekanteld.

In 2000 vormden de wachttijden  ook een punt van zorg. Op het landgoed Den Treek, Leusden,  zijn toen de Treeknormen opgesteld.

 • Toeganstijd huisarts: 80 % < 2 werkdagen, maximaal 3 werkdagen
 • Toegangstijd apotheek: 100 % binnen 1 werkdag
 • Toegangstijd paramedische zorg: 100 % binnen 1 week
 • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd poliklinische behandeling: 80 % < 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd klinische behandeling: 80 % < 5 weken, maximaal 7 weken

Met rustig wachten, kun je heel oud worden, hoop ik!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC

Foute zit; gameboyrug.

1 + 1 = 2

Tot zover nog geen reden om te blijven zitten, maar soms wordt er onderzoek gedaan waar het scoren is voor open doel. Gezond nadenken wordt niet altijd op die waarde geschat. Zou zomaar de nodige besparingen kunnen opleveren. Een te simpele gedachte. Ik kwam tot dit hersenspinsel vanwege een artikel in Medisch Contact dat deze week is verschenen.

Medisch specialisten trekken nu aan de bel, de noodklok.
Beetje beweging naast het zit-hangwerk

“Gameboy generatie verleert gezond houding”. *

Dit deed mij denken aan een “oud/jonge” collega, die al muizende er in mijn ogen nonchalant en ongeïnteresseerd bij zat. Als ik hem er op aansprak, want ik vond het zelf niet zo’n klant vriendelijke houding,  haalde hij onverschillig de schouders op en noemde het de houding van zijn familie.  Kennelijk met een wat zappende instelling groot geworden.

Mijn pogingen hadden geen effect op zijn houding, wel kwam hij tot de conclusie dat dit niet zijn werkplek was.?! 

Het zitten en het verkeerd zitten tijdens de groeifase van de jeugd nemen sinds de komst van de computer, de games, de tablet en de mobieltjes de afgelopen tien, vijftien jaar sterk toe. Dat betekent veel zitten met ogen en handen op korte afstand van elkaar. De actieve gestrekte speel/werkhouding is vervangen door een passieve gebogen rusthouding. Gezondheidsproblemen zijn het gevolg, zoals de voor de huidige jeugd bijna pathonogmonische ‘gameboyrug”.*

 De remedie een actieve zit.

_____________________________________________________

“Gameboy-generatie verleert gezonde houding: Auteurs P. van Loon, A. grotenhuis, H. Weinans, A. Soeterbroek. Medisch Contact 2013: nr. 31/32 (31 juli) pp. 1602-1604. link

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek