Categorie archief: Arts

Shared decission making: samen beslissen over het behandelplan.

Dat een deel van de patiënten steeds mondiger wordt, daar zijn dienstverlener en patiënt het vast over eens. Het nieuwe fenomeen dat daaruit voortkomt, is Shared decision making (SDM). 
Gezamenlijk besluiten hoe het (vervolg) behandelplan er uit gaat zien.

Het is niet meer de dokter die (alleen) beslist.

Deels moet het tegemoet komen aan de zorgbehoefte van de patiënt. Deels mag het de zorg ook goedkoper /efficiënter maken. Evidence wordt nog gezocht. Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt. 

“De opzet van het nieuwe zorgstelsel was om patiënten nauwer te betrekken bij hun behandeling. De verwachting was dat de zorg hiervan beter en goedkoper zou worden. De zorg zou dan immers beter aansluiten bij de persoonlijke behoefte en voorkeuren. Er zou minder onnodige zorg worden geleverd.  

‘Samen Beslissen’ gaat uit van het principe dat als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen, ze samen voor hun situatie de meest verstandige behandeloptie kunnen kiezen. Het kostenaspect van een behandeling is een factor die kan meewegen, als de kwaliteit van zorg maar niet in geding is. Eind 2013 vroeg de NPCF patiënten hun ervaringen met ‘samen beslissen’ te melden. 70% van de 8200 deelnemers geeft aan dat het voor hen belangrijk is dat ze samen met de arts tot een keuze komen, nog eens 28% wilde dat soms.

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen artsen en patiënten in de spreekkamer met elkaar de behandelopties doornemen: opereren (vaak duurder en risicovoller) of toch nog even afwachten. Hoe de beslissing uitvalt, zal van geval tot geval verschillen, als de arts en de patiënt maar samen tot een goed afgewogen besluit komen.  

Maar de praktijk is weerbarstig. ‘De werkelijkheid blijft achter bij de verwachtingen’, constateert Braat, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. De onevenwichtige relatie tussen arts en patiënt vormt een hindernis voor Shared decision making. Er is een asymmetrie wat betreft kennis. En patiënten voelen zich vaak kwetsbaar en zijn angstig. Participatie is ook niet altijd mogelijk bij bepaalde acute behandelingen. Verder zitten er in het zorgstelsel financiële prikkels die artsen aanzetten tot behandelen, aldus Braat. ‘Doen levert artsen geld op, praten niet.’ (bron: Zorgvisie 11/09/14) 

Ook het AMC omarmt de Shared decission making gedachte. Prof. Dawn Stacey uit Ottawa zal op 22 mei 2014, tijdens de 16e editie van de Anna Reynvaanlezing dieper op de gedachte SDM ingaan: “de beste patiënt is een goed geïnformeerde patiënt vindt zij. Zij ziet hierbij een belangrijk rol voor de verpleegkundige. Zij kunnen patiënten helpen te begrijpen wat de impact is van de verschillende behandelmogelijkheden. Zij staan aan het bed en kunnen de patiënt beter voorlichten.

“De belangrijkste vaardigheid die verpleegkundigen daarvoor moeten hebben, is een kritisch beoordelingsvermogen en talent om ingewikkelde kennis eenvoudig te vertalen. Stacey: “Kritisch kijken naar onderzoek en je bewust zijn van de verschillende manieren om wetenschappelijke evidence met de patiënt te delen. Wees je daarbij bewust dat een patiënt niet zo op de hoogte is als jij.”

Weer anderen zijn de mening toegedaan dat zonder harde uitkomstcijfers de patiënt niet serieus kan meebeslissen. Zij vinden dat Shared decision making, gedeelde besluitvorming, te gemakkelijk wordt neergezet als een kwestie van beter en anders communiceren. Maar het is veel meer dan dat. Om een goede afweging te kunnen maken tussen dat wat men wil bereiken en welke schade er eventueel optreedt, is het nodig dat behandelrichtlijnen elke bewering uitwerken in “numbers needed to treat en numbers needed to harm”. Verder is het belangrijk dat kwaliteitsindicatoren geen perverse prikkel opleveren. (Bron: Medisch Contact 2014: 67:15 (10 april)

 En onlangs kwam ik een “kennis” tegen. Hoe gaat het?” Nou buiten een aantal kleine ongemakken, die vaak een grotere impact hebben op je welbevinden dan de ziekte zelf, wel redelijk. Maar garantie. Ja, eh nee die krijg je niet. Je mag/moet zelf beslissen. Ze geven een slagingspercentage en dan moet je kiezen wat je wilt. Het leek mij een beperkte ‘sharing”.

De beslissing lag toch echt bij haarzelf en ja wat moet je kiezen. Man en kinderen zeggen doorvechten, doen. Maar ja het ging wel goed, maar als ze nou niet aan die chemo was begonnen, had het dan zoveel slechter met haar gegaan. Chemo is toch ook rommel in je lijf. 

Wie zal het zeggen. Het blijft een kwestie van kans berekenen.

 Overigens merkte ze op dat ze nooit geweten had dat ze zoveel (vage) kennissen had?

 Ik wens u allen beterschap.


 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, Dokter, Evidence based, Gezondheidsvaardigheden, klantgerichtheid, medisch handelen, Patientgerichtheid, verpleegkundige

Zoek het evenwicht: opleidingsplaatsen in de geneeskunde.

Het is op dit moment stil in de MB, er zouden best wat studenten bij kunnen.
Een enkeling heeft nog wat goed te maken en blokt nog door.

Zomerrust!

Voor het aankomend studiejaar zijn voor de bachelor Geneeskunde  UvA/AMC 350 eerstejaarsplaatsen beschikbaar. Dan loopt de bieb gegarandeerd (over) vol. Studieplekken en studieboeken zijn dan bijzonder in trek.Hoeveel studenten zijn er eigenlijk nodig om jaarlijks voldoende aanwas te hebben aan dokters.? De meningen daarover wisselen. Al lange tijd wordt er gesproken over het loslaten van de numerus fixus geneeskunde. Het kabinet heeft daar al mee ingestemd. Al lijken de faculteiten er op dit moment niet voor warm te lopen. De verwachting van de KNMG is dat de oude toelatingsgetallen gehandhaafd zullen blijven. Extra toeloop van studenten kunnen de faculteiten Geneeskunde, vanwege alle bezuinigingen die ze al op zich af zien komen, niet bolwerken.

 Het kabinetscredo:

 • marktwerking in de zorg,
 • topspecialisten aan de Balkenende norm,
 • concurentie tussen artsen: goed voor de kwaliteit van zorg.

 lijkt wankelbaar en wordt vrijzinnig toegepast.

Het zorgakkoord zet een limiet op de groei.
De specialisten kunnen toch meer krijgen dan ze verdienen.
Binnenkort adviseert  het Capaciteitsorgaan de minister van VWS over de instroom in de opleiding geneeskunde en het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten. Waarschijnlijk sneuvelt de numerus fixus niet, het aantal opleidingsplaatsen blijft gelijk.

 De overheid financiert nu 3050 plaatsen voor studenten geneeskunde, zou er nog ergens een potje zijn om dit op te rekken?

Het evenwichtsorgaan is wat verstoord.
Ach als we verder maar gezond blijven! Dan komt er geen dokter meer aan te pas.

Toelating: Numerus fixus Geneeskunde UvA

___________________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, Bibliotheek

Scoort de dokter een 9.2: Patiëntentevredenheid meten.

Dr.Score.com  een Amerikaans dokters rating site
(onze drYep, Kiesbeter.nl sites), 
komt tot de conclusie dat

 • de patiënt blij wordt van een korte wachttijd,
  hoogstens 15 minuten.
 • een lang consult, ofwel dat de dokter minimaal 10 minuten aandacht aan de patiënt schenkt.

Dat zijn lastige factoren om met elkaar te laten rijmen. Heb je het logistiek dus zo voor elkaar dan wacht je een hoge score.

Dr Score werkt met een schaal van 1 tot 10, een toelichting kun je er bij geven. 

Hoe straks de beoordeling uit gaat vallen over CZ die zelf wachtlijsten gaat creëren. Misschien dat dat de beoordeling over de artsen en de behandeling gelijk weer recht trekt? Wachtlijsten lossen zich vanzelf weer op.

De helft van de 36.000 deelnemers aan de site van drScore gaven bij een wachttijd van minder dan 15 minuten de dokter het cijfer 9.2.

Bij wachttijden oplopend tot 20 minuten werd toch nog een 8 gescoord.
Moest de patiënt langer dan een uur wachten, dan restte slechts een 3,5. Slecht!

Opmerkelijk is dat het geboekte medische resultaat  minder effect heeft,  het cijfer niet omhoog brengt. 

Het blijkt moeilijk de patiënt er van te overtuigen dat je een empathisch dokter bent, medisch zeer kundig, de beste behandeling levert en eigenlijk wel de 10 verdient, als de tijdsfactor onjuist is.

In een recent artikel in Archives of Internal Medicine   “The cost of satisfaction” werd gesteld dat in de klinische setting, veelvuldig en langdurig opgenomen patiënten, met een slechtere prognose in het algemeen een positiever oordeel geven over hun arts.

Onlangs als begeleider een specialist bezocht.
Welke score zal ik hem geven. Hmmm.

 • Niet zo vriendelijk       –  punt
 • Géén witte jas,               –  punt
  (al zegt dat ook niet alles meer sinds de uitglijder van het VUmc, witte jas is filming you)
 • Wachttijd  
  < 15 minuten                  + punt
 • Consulttijd
  > 10 minuten                  + punt
 • Informatiefolder :
  hoe voorkom ik flauwvallen  -+ punt

Magere score, maar …..

Afrondend consult:
De patiënt is prima gezond, geen ernstige afwijkingen  ++++++++++  punten

Dat scoort !  10 punten !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, patient

Stylist gezocht: de kleren maken de dokter (man).

Er wordt soms ontwapenend charmant wetenschappelijk onderzoek verricht.

Onlangs verscheen in het Nederlands Tijdschrift Geneeskunde de resultaten van een onderzoek naar: “De invloed van kledingsstijl van de huisarts op de mate van vertrouwen van patiënten in deze huisarts; is ijdelheid een functionele eigenschap voor huisartsen?”

Mijn huisarts loopt er meestal casual bij.
Ik ben aan de 3e generatie toe. Dus ik ontwaar wel een trend.

Mijn allereerste dokter, ja degene die mij haalde, nota bene op zijn verjaardag was een stijlvolle dokter, keurig in het wit, met stethoscoop en spiegel om hals en hoofd. Tegenwoordig worden deze alleen nog maar zichtbaar gedragen door de coassistent in spé en de filmdokter.
Zijn wachtkamer puilde altijd uit, ook dat maakte indruk en zorgde vaak voor een lichtelijk flauw gevoel.

De volgende dokter had een heftige krullenbol, praktijk aan huis, geen witte jas meer en dezelfde wachtkamer, die ineens de patiëntenstroom wel aankon, want er werd vanaf dat moment op afspraak gewerkt
Het was doe maar gewoon, dat is al gek genoeg en helaas hij gaf een slap handje. Minder bevorderlijk voor de arts- patiëntrelatie.

Mijn huidige huisarts, nogmaals, is een man in vrijetijdskleding, gemoedelijk, gezellig, geduldig, heeft veel belangstelling voor de patiënt, meestal mijn moeder.

En nu komt het:  Hij heeft een HOED, chapeau, een gentlemen dus, maar draagt hem nooit.
Overigens hij geeft een ferme hand.

Het zit met onze relatie op dit moment wel goed.
Nieuwsgierig ben ik naar de 4e generatie, dat zal nog wel even duren.

Terug naar het NtvG .
Uit de studie bleek dat kledingstijlen wel degelijk invloed hebben op de mate van vertrouwen van de patiënt in de huisarts. Zakelijke tot formele kleding leverde in principe het meeste vertrouwen op. Een vale spijkerbroek werd afgeraden! Het artikel besloot met de conclusie “dat ijdelheid voor huisartsen een functionele eigenschap kan zijn, aangezien kleren de dokter maken”

 Een witte jas schijnt het ook niet meer te zijn, want daar blijkt de bloeddruk van te stijgen. Ook daar is recent onderzoek naar gedaan door onderzoekers van het UMCStRadboud.

Ja de evidence is bijna net zo goed als de vrouwelijke intuitie.

Bronnen:
–  De kleren maken de dokter: Meer vertrouwen in netter geklede huisarts Janwillem W.H. Kocks, Yvonne Lisman-van Leeuwen en  P.G.J. (Ine) Berkelmans. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2898  link

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Dokter

Waardenweb – het ethisch reveil van de dokter (in spé) anno 2011

Wat is de verbinding tussen de volgende 17 thema”s.

“Mondigheid, preventie, spiritualiteit, hoop, niet normaal, culturele diversiteit, gedrevenheid, tijdsdruk, pijn en lijden, kwaliteit van leven, ziek?, altijd dokter, vergankelijkheid, lot of maakbaarheid, markt denken, bespreekbaarheid, patient als persoon.”

Het zijn dé aandachtspunten die worden weerspiegeld, teruggekaatst,  met behulp van de virtuele toolbox, Waardenweb geheten.
Een prikkelende website, waarbij de gebruiker wordt uitgedaagd zijn/haar standpunt te bepalen of te ontwikkelen over de eigen morele visie ten aanzien van vaak heikele onderwerpen, die zich voordoen in de medische praktijk.

Het Waardenweb wil een modern onderwijsinstrument zijn. In principe opgezet voor medische studenten en artsen in opleiding wil het aandacht vragen voor een reflectie op onderwerpen, betreffende medische ethiek, medische communicatie en professioneel gedrag.

Ook de dokters (afgestudeerden, maar niet uitgestudeerden) en patienten kunnen zich deze (ethische) spiegels voorhouden en zo hun eigen mening, beschouwing op de stellingen en opdrachten loslaten.

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van patient  en dokter.
Tijd voor bezinning is er niet altijd.

Om met patiënten over deze vaak moeilijke kwesties te kunnen praten dienen artsen allereerst hun eigen morele standpunt te kennen. Waardenweb helpt artsen deze kwesties op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken, maar dit geldt ook voor de patient. Die kan er ook van leren.

Het Waardenweb geeft een interactieve aanzet om de morele waarden in de gezondheidszorg te bespiegelen. Dat is niet alleen voorbehouden aan de student, iedereen met of zonder loopbaan in de gezondheidszorg krijgt iets aangereikt om zijn/haar waarden te vormen, te overdenken.
Een stichtend verhaal te schrijven.

Nieuwsgierig?  – Tijd voor reflectie …   start ->   http://waardenweb.nl/

Waardenweb is ontwikkeld vanuit het AMC, afdeling Huisartsengeneeskunde/Medische ethiek

Het is op 11 januari 2011 officieel gelanceerd in het AMC te Amsterdam.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, medisch handelen

Hoe heet de behandelend dokter? Geen idee!

Die vraag lijkt een open deur.
Maar nee, het is ongelooflijk, maar bij een korte enquete, aan de deur van het AMC te Amsterdam gehouden door een aantal geneeskunde studenten kwam aan het licht dat patienten (clienten) bij het verlaten van het ziekenhuis niet meer op de naam konden komen van de arts die hun had behandeld of had gezien.

“Patienten die ongeveer een half uur daarvoor een consult hadden gehad, werd gevraagd naar de naam van de dokter.  Slechts 18 procent van deze mensen wist de naam van hun dokter te noemen. 72 procent wist de naam niet. De overige tien procent dacht het te weten, maar noemde een verkeerde naam”.

Nu kan het zijn dat doordat bij een academisch ziekenhuis er een snellere doorstroom/ wisseling van de wacht is van clinici: artsen , artsen in opleiding, studenten, etc. het voor de patient minder overzichtelijk is.

Onduidelijk is nog wel wie hier in gebreke blijft. De behandelaar die zich niet juist voorstelt, de patient, die mogelijk door de zenuwen niet goed hoort of luistert.

In ieder geval is er nu een actie gestart dat de dokter zijn virtuele visitekaartje afgeeft via het AMC-internet, zodat de patient, thuis op zijn/haar gemak het smoelenboek van het AMC kan raadplegen op zoek naar de dokter. Dat zijn er overigens wel veel!

Het is het proberen waard.  Kijk op de amc site
vervolgens klikt u op de polikliniek van uw keuze en in de linker navigatie op
 ” Wie is mijn dokter?”

Waarom niet gewoon een visitekaartje mee naar huis geven.
Compleet met internetadres-telefoonnummer bij geval van vragen.

Ook zelf even een notitie maken is een optie.
Het lijkt mij prettiger te weten met wie je te doen hebt gehad.

Aangenaam mijn naam is …………………..

Oef!     of dit visitekaartje voldoende is?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, behandelingsovereenkomst, gezondheidszorg, patient, Patientgerichtheid, Zonder categorie

iScrub; een nieuwe applicatie voor iPhone en iPod

Handen wassen onder toezicht.

Slechte handhygiene is nog steeds een belangrijke oorzaak van vermijdbare ziekenhuisinfecties. De grieppandemie H1N1 heeft wel één positief effect gehad. Het aantal handwassingen is toegenomen, maar het moet nog beter.

De WHO save lives actie vraagt op 5 mei 2010 wereldwijde aandacht voor het handen wassen.


Bijzonder is dat er vanuit Nederland geen activiteiten worden gemeld.
Kennelijk te druk met Bevrijdingsdag vieren.

Een bevrijding, terugdringing van ziekenhuisinfecties, via het eenvoudig wassen van je handen, zou zelfs op deze dag toch ook aandacht verdienen.

Maar goed de actie loopt eigenlijk een leven lang en er is hulp in de vorm van een nieuwe gadget ontworpen door de University van Iowa de
iScrub Lite.

Free download for iPhone, en iPod applicaties via iTunes

iScrub Lite

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, gezondheidszorg, Grieppandemie, Handhygiene, Patientveiligheid, verpleegkundige, verzorgende, ziekenhuishygiene

Toeloop studenten geneeskunde; UMC’s in de startblokken

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vindt dat de numerus fixus voor de studie geneeskunde over vijf jaar afgeschaft moet worden. Het landelijke lotingsysteem wordt vervangen door decentrale selectie door de universiteiten. Het huidig aantal opleidingsplaatsen van 2850 moet alvast zo snel mogelijk worden verruimd naar 3100 plaatsen. Ook voor de vervolgopleidingen tot medisch specialist moeten meer plaatsen komen. De financiering van de opleidingen tot specialist moet volgens de RVZ worden herzien. De beroepsgroep zou wat de Raad betreft nog wel een stem moeten hebben in het bepalen van de kwaliteit van de opleiding, maar niet meer in het bepalen van de hoeveelheid medische specialisten die nodig zijn. Om meer medisch specialisten te kunnen opleiden, zijn er meer basisartsen nodig. Ook andere wensen van jonge artsen, zoals meer parttime werken en normale werkweken, verhogen deze vraag. Daarom kan de numerus fixus voor de initiële studie geneeskunde – na een gedegen voorbereiding door de universiteiten – over vijf jaar worden afgeschaft. Het lotingssysteem wordt vervangen door decentrale selectie door de universiteiten. Het advies ‘Numerus Fixus Geneeskunde: loslaten of vasthouden’is op 29 januari 2010 aangeboden aan minister Klink van VWS en minister Plasterk van OCW. Rapport ->

In onze “medische stad het AMC” is het al overvol met studenten. Stromen de collegezalen leeg, dan is het geen doorkomen aan. Ook de bibliotheek is een goed werkende (studie) pleisterplaats. Boeken zijn er niet meer zoveel, maar aan studenten geen gebrek. LCD schermen, computers , elektronische tijdschriften, e-blokboeken de gadgets van de moderne UMC bibliotheek.
Maar we moeten ons gaan voorbereiden op meer of gaan we selecteren aan de poort?

Video NOS journaal 29/01/10
Het kabinet gaat de loting voor de studie geneeskunde afschaffen. Universiteiten gaan in plaats daarvan medicijnen-studenten toelaten op hun basis van hun kwaliteiten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Bibliotheek, Loopbaan, UMC

Dokter heeft u uw handen wel gewassen?

   Een beetje confronterende vraag nietwaar. 

Handhygiene spaart levens [Hand Hygiene Saves Lives] slogans van de WHO en het Center for Disease Control and Prevention (CDC).
Ook de WIP [werkgroep infectiepreventie] heeft hier een richtlijn voor opgesteld.
Het nieuwste middel in de strijd (CDC) is een video, gericht tot de patiënt. Met deze videoboodschap wordt, deze opgeroepen in de gaten te houden of de dokter (verpleegkundige)zijn/haar handen wel heeft gewassen, voor de behandeling te beginnen, ofwel te beëindigen.
Zo niet dan moet je deze erop attenderen.
Assertieve, wat heet agressieve patiënten genoeg tegenwoordig. Of je de dokter ook gebiedt de handen te wassen? Dan is een communicatietraining voor de patiënt ook geen overbodige luxe naar mijn idee. Ik kan mij voorstellen dat je bij een huisbezoek de dokter even de wastafel wijst, maar wat doe je als de poli bezoekt of erger in het ziekenhuisbed ligt. Ik zie het mijzelf niet zo snel doen. Het is bekend dat hygiënemaatregelen het minst worden nageleefd door beroepsgroepen, die beter zouden moeten weten. De Mexicaanse griep zorgt voor een extra stimulans om handen vaker te wassen. Extra Dettol flesjes staan naast de normale zeepdispenser bij de toiletten. Ze zien er niet zo fris uit. Een beetje weerstand opbouwen dan maar.
De kwetsbare groep patiënten blijft kwetsbaar.
Dokter heeft u uw handen wel gewassen?  Hoe pak ik dat aan, toch maar even de video bekijken, misschien is het nog niet zo’n slecht idee.

O ja:  Ik heb ergens gelezen dat je Happy Birthday moet zingen bij iedere wasbeurt. Dan heb je er precies voldoende tijd aan besteed.  Zo wordt handen wassen een echt feest.

CDC podcast ->
This video is a tool hospitals can use to empower patients to participate in their own care and reduce their risk of acquiring an infection by reminding care givers to perform hand hygiene.”

1 reactie

Opgeslagen onder Arts, Grieppandemie, Handhygiene, patient, Patientgerichtheid, Patientveiligheid, verpleegkundige, Verpleegkundigen, verzorgende, ziekenhuishygiene

Twitterende dokter.

Ruim een maand geleden startte huisarts Erik  Jansen spontaan met een twitterspreekuur (Radbode 20 november). Inmiddels wordt elders gemeld dat de dokter al overbelast is? 

Via http://twitter.com/tweetspreekuur kunnen gebruikers van het sociale netwerk vragen stellen. ‘Ze hebben daarvoor maximaal 140 tekens ter beschikking.  Inmiddels staat de teller op 773 volgers. Als inderdaad van deze groep, een deel zich met regelmaat begeeft op het virtuele spreekuur, kan ik begrijpen dat de dokter het te druk krijgt.
Ben eigenlijk niet onder de indruk van alle tweets die ik daar zie.
Het evidence based gevoel mis ik. Eigenlijk wordt ik er een beetje grieperig van. 

________________________________________________________
Reply to tweetspreekuur:
80
@tweetspreekuur Krijg rode konen is dit griep of schaamrood?
_________________________________________________________

Nu ja de dokters wanen zich nu op een virtueel feestje.
Partygangers worden verwezen naar Twitter.
De dokter kan gewoon met rust gelaten worden tijdens het echte verjaardagsfeestje. Nu maar hopen dat hij/zij daar nog wel tijd voor heeft?

 links

Tweeting medics breach confidentially
Twitterende dokter overbelast
Med students on twitter etc.

– Should you be Tweeting? Cell Volume 139, Issue 3, 30 October 2009, Pages 452-453

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Web 2.0.