Categorie archief: carriere

Top-salariaria: Ofwel de Balkenendenorm.

Salaris –  aria.

Er wordt nog steeds gesproken over de Balkenende norm. We weten allemaal dat het daarbij gaat om het salaris van de minister president. Mogelijk  is het huidige salaris van Balkenende uitgegroeid tot een super topsalaris en menen de dames en heren vanuit o.a. de zorg zich hieraan te moeten spiegelen.
Vastgesteld is weer dat de beloning in veel gevallen nog steeds over de top is, getuige het recentelijk verschenen overzicht van groot verdieners.  http://www.l1.nl/bestand/grootverdieners.

Wetgeving en vele kamervragen ten spijt. Minister Plasterk lijkt als een ware Don Quichot tegen windmolens te vechten.

MEDION DIGITAL CAMERA

Vanwaar alle commotie? Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) in werking getreden.

Het maximum-inkomen (130 procent van het ministerssalaris) ligt op 187.340 euro salaris plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 228.599 euro. Daarnaast regelt de wet een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning. Bestuurders in de zorgsector vallen onder de reikwijdte van deze wet. Voor bestaande gevallen is een overgangsregime vastgesteld. Zittende bestuurders houden maximaal vier jaar lang de salarisafspraken die zij al hadden toen de wet in de Tweede Kamer werd behandeld (najaar 2011). Daarna gaat hun salaris in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet. Bij nieuwe benoemingen en herbenoemingen geldt gelijk de nieuwe norm.

Het wordt nog erger. In het regeerakkoord staat dat het maximum-inkomen in de (semi)publieke sector nog verder omlaag gaat: van 130 procent naar 100 procent van het ministerssalaris.
De NVZD (Nederlands Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren) spant een kortgeding aan tegen de Staat vanwege de Wet Normering Topinkomens (WNT)

De NVZD stelde in 2009 een beloningscode (BBZ) op die een soort CAO vormt. Bestuurders van kleine verzorgingstehuizen verdienen minder dan die van academische ziekenhuizen. Het hoogste salaris is ongeveer 240.000 euro per jaar. Ongeveer 15% van de zorgbestuurders verdient meer dan 190.000 euro per jaar
De zorgbestuurders vinden het principieel onjuist dat de overheid beslist over de salarissen. (Pleitnota) 

Op 11 januari 2013  heeft  de voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage , uitspraak gedaan  C/09/432271 / KG ZA 12-1349 LJN: BY8165

De Rechtbank Den Haag oordeelt dat bestuurders van zorginstellingen vallen onder de Wet Normering Topinkomens, waarbij een maximale bezoldiging hoort die niet uitstijgt boven de ‘Balkenendenorm’

Daarnaast lijkt  er een nieuwe trend te ontstaan.  Een aantal toppers zwaait voortijdig af en bedingt daarbij een superregeling, de  “ontbindende vaststellingsovereenkomst” .

Ook daar wordt een salamipolitiek toegepast, stapje voor stapje steeds meer: het onderste wordt uit de kan gehaald.

Wordt dit binnenkort ook bij wet verboden?

Sneu, bij dit alles is dat de hardwerkende gezondheidswerkers minder riant worden betaald.

Complimenten van de patiënt vormen daar de bonus.

Het wordt tijd om een star-ratingsysteem te introduceren, waarbij de patiënt (klant is  koning) aangeeft wie een bonus verdient.

Artikelen NRC.nl, Skipr, Zorgvisie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder carriere, Loopbaan

Lekker ding – zo’n Ipad !

Van de afdeling heb ik de Ipad2 op proef. Het leek  een hebbeding (gadget).
Maar terecht neem ik deel aan menige enquete en prijsvraag, helaas tot nu toe géén Ipad prijs.

Nu blijkt dat onze bieb als proef deze oogappel  heeft aangeschaft. In de wandelgangen is het van Joost, maar Joost is met vakantie en nu is het mijn beurt, om de appels te plukken. En die zijn lekker!
Ook het vullen van dit blog, wat mij de laatste tijd wat veel was geworden, omdat het altijd toch weer even meer tijd kost dan gewenst,
lijkt met zo’n  Ipad een fluitje van een cent.  Althans ik heb nu géén letter in beeld, maar vertrouw erop dat het uiteindelijk goed komt.
Ik heb nu de goede “knop,  zwier, slag”  te pakken. Nu rest mij  er nog iets zinnigs van te maken.

Voor een bibliotheek,  lijkt dit een uitgelezen zaak, zo krijgen we weer meer toekomst.
Bijvoorbeeld door apps  aan te slepen, een speciale (deel)bibliotheek in te richten. Ibieb.

Het wordt tijd dat Joost weer terug komt van vakantie, want ik kan geen apps downloaden, omdat ik de code niet ken. 
Alleen Joost mag het (tot nu toe) weten?!

Gelukkig blijkt het aanbod van de medische bibliotheek al grotendeels Ipad proof. Ook hierbij is een inlog nodig, maar daar hebben we Joost niet voor nodig.

Hebt u goede ideeën voor de dienstverlening door de bibliotheek via de Ipad.
Plaats dan uw serieuze reactie op dit bericht.

Ondertussen begin ik met sparen! apps.

Dat duurt even, dus wees gerust u wordt voorlopig nog niet overspoeld met blogberichten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bibliotheek, carriere, internet, Zonder categorie

My Gardenoffice; telewerken in de tuin.

Afgelopen vrijdag een dagje extra vrij genomen. Het gras had de eerste maaibeurt nodig. De winterstop zit er weer op en nu is het weer “werken” geblazen. Met mooi weer is dat absoluut geen straf.

Het enige probleem is dat een uurtje/dagje tuinvrij zich niet altijd laat inpassen in een drukke agenda. Mijn werkplek niet aan de tuin grenst, maar ruim 55 km verderop ligt. Het goede weer niet planbaar is.

Toen ik vandaag, weer achter het bureau bij de baas, de volgende reclame langs zag komen was ik dan ook geheel verrukt en wil ik u deze nieuwe gadget, zonder commercieel oogpunt mijnerzijds overigens, niet onthouden.

Telewerken wordt mogelijk gemaakt:
De tuinkabouter maakt plaats voor het tuinkantoor.
Uw eigen geavanceerde “tuinhuis” misschien klinkt “My Gardenoffice” nog net iets beter.

my-gardenoffice

Technische gegevens: De OfficePod heeft een formaat van 2.1 bij 2.1 meter. Bij de constructie is gekozen voor hoogwaardig kwalitatieve materialen. Heel wat van de onderdelen bestaan uit gerecycled materiaal. Volgens de makers zijn de kosten voor verwarming in de winter of koeling in de zomer erg laag, omdat het een kleine cabine is. Er kan natuurlijk op een mooie dag gewoon met de deur open gewerkt worden.

En zeg nou zelf, langzamerhand verplaatsen we de woonruimte en de keuken ook al naar buiten, dan lijkt mij de Gardenoffice een logisch vervolg.

Nu nog kijken of de baas er voor te porren is. (Hij heeft geen tuin?!)

See you in My Gardenoffice!

Meer kijkplezier zie: http://www.officepod.co.uk/

1 reactie

Opgeslagen onder Bibliotheek, carriere

BioMed(Critically Commentary) : Journal club

In de opleiding van medische specialisten (aios) speelt de “journal club” een belangrijke rol.
Voor de arts is het belangrijk evidence based te werken, te lezen en te zoeken.  Via de journal club leert de assistent zijn of haar literatuur bij te houden. Deze kritisch onder de loep te nemen, te ontrafelen en op waarde te schatten. Niet alles wat op e-papier staat heeft een belangrijke wetenschappelijke status. Ondanks dat medische artikelen,  veelal als peer reviewed worden aangeprezen,  kan het zijn  dat het wetenschappelijk bewijs dun is,  niet helemaal valide.  Kritisch lezen is een must en een kunst voor medici.
Met behulp van formats*  kunnen publicaties worden geanalyseerd.
De bevindingen van de journal clubs worden slechts in beperkte kring besproken en bewaard.

De online – “open access “uitgever Biomed Central wil al deze discussies beschikbaar maken voor een breder publiek middels:

BioMed (Critical Commentary) – url: http://www.bm-cc.org/
“journal clubs examine journal articles of high interest in order to cull nuggets of deeper insight, but their analytic products are then lost through failing to be recorded and distributed”.

Ook hier zal een redactie zich buigen over de bijdragen. Wetenschappers kunnen korte commentaren plaatsen met betrekking tot alle artikelen in Pubmed.
Ook belangrijk : je kunt zoeken naar commentaren op artikelen en/of auteurs zoeken !

Bron: Ned Tijdschrift Geneeskd 2009:153:C2.

Aanbevolen Literatuur:
– * Opleiden van medische specialisten: achtergronden en praktijk; onder red van Th.J. ten Cate, e.a. Houten/ BSL /2003.
– The pocket guide to critical appraisal: a handbook for health care professionals. Crombie, Iain K. / BMJ / 1996
– How to read a paper: the basisc of evidence-based/ Trisha Greenhalgh 3rd. Blackwell / 2006.

aanvulling 16/04/09

– Journal club, een goed idee voor implementatie van EBP/ H. Vermeulen, C. latour, D. Ubbink. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2009:2(april) pp. 18-21.

1 reactie

Opgeslagen onder Arts, Bibliotheek, carriere, Dokter, Evidence based, medisch handelen

Witte jas ceremonie in première, dl. 3

De witte jas gaat als een “rode” draad door mijn blog.
Alweer het derde artikeltje over het fenomeen “witte jas”.

Donderdag 18 december 2008 gaat de documentaire over de witte jas ceremonie VUmc in première. Deze film wordt daarna aangeboden aan de Nederlandse omroepen. De documentaire geeft een beeld van de bacheloropleiding geneeskunde VUmc en is een portret van enkele studenten op weg naar de ceremonie en het praktische deel van hun opleiding geneeskunde.

Op 12 november jl. introduceerde het VUmc als eerste universitair medisch centrum de witte jas ceremonie.

De witte jas ceremonie is gemodelleerd naar Amerikaans voorbeeld. Daar wordt al jaren met groot succes aan studenten, die de overgang van de theoretische deel van de opleiding naar de praktijk, de witte jas uitgereikt. Zo markeren studenten de start van de patiëntencontacten. Tijdens deze witte jas ceremonie spreken zij als jaargroep een jaartekst uit waarmee ze uitdrukken hoe ze als arts willen functioneren, welke verantwoordelijkheden, idealen en verplichtingen zij verbonden zien aan hun beroep en hoe zij deze wensen uit te dragen. Dan verwelkomen artsen/opleiders uit de kliniek actief de nieuwe jaargroep en helpen hen in de witte jas. Zij doen dit ten overstaan van familie, vrienden, artsen en vertegenwoordigers van medisch onderwijs. Het doel van deze ceremonie is ommeer inzicht in en bewustwording van het arts-zijn te kweken zowel bij de student als bij de opleider. En natuurlijk moet het vooral de patiënten ten goede komen.
bron: VUmc.

white-coat-harvard1

zie ook: de Harvard Medical School White Coat Ceremony

2 reacties

Opgeslagen onder carriere, Dokter

Een gegeven paard niet in de bek kijken! Nader onderzoek blijft gewenst!

Auteurschap is voor de onderzoeker naar buiten toe het belangrijkste instrument om de resultaten van zijn/haar onderzoek wereldkundig te maken. Ook de kwaliteit wordt daaraan vaak afgemeten. De naam van het tijdschrift waarin wordt gepubliceerd en het aantal citaten verlenen de faam aan een onderzoeker.
Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wie wel of niet het auteurschap kan claimen.

Kan een informatiespecialist die een zeer uitgebreide zoekactie heeft geformuleerd en uitgevoerd in Pubmed c.s. een co-auteurschap claimen?
Vaak stellen informatiespecialisten zich in deze (te) bescheiden op.

Niet iedereen stelt zich zo bescheiden op.

Vandaar dat er internationale richtlijnen gelden voor manuscripten die bij biomedische tijdschriften worden ingediend. Deze richtlijnen zijn opgesteld door ‘International Committee of Medical Journals Editors’. Instellingen hebben daarnaast vaak ook eigen researchcodes vastgesteld. “Alle personen vermeld als auteur dienen te voldoen aan de kwalificaties voor auteurschap. Iedere auteur dient in voldoende mate aan het onderzoek te hebben deelgenomen om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de inhoud van het artikel. De term auteurschap verwijst naar zowel enkel en eerste auteurschap als co-auteurschap.

Het toonaangevende tijdschrift The Lancet baseert zich ook op deze richtlijnen. Iedere auteur dient zijn handtekening te zetten voor het feit dat hij een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek, welke rechtvaardigt als auteur te worden vermeld. Naar aanleiding van de plaatsing van kritische kanttekeningen door de editors van the Lancet werd opnieuw aangetoond dat ondanks richtlijnen (researchcodes) zelfs de “senior” auteur (tevens hoofd van de afdeling) gewoon meewerkt aan misleiding. De verantwoordelijkheid van het artikel wijst hij af door zich te verschuilen achter het fenomeen “honorary of geschonken auteurschap.

In de researchcode van het AMC staat: “Het is daarom verstandig om vooraf een senior onderzoeker betrokken bij het onderzoek aan te wijzen die de beslissing neemt bij een probleem rond auteurschap”
Dan hoop je wel een integere senior te treffen!

Terecht verhaalt the Lancet over deze schertsvertoning – zie The role and responsibilities of coauthors  Lancet 2008:372(Sept6).p. 778.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 reactie

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek, carriere, Evidence based, Wetenschapsregistratie

“Vrouwen aan de top”: over Anna Reynvaan, Louise, Maxima en ……

Sinds Maxima, topvrouw bij uitstek, zowel de ondertekening van het handvest “Talent naar de top: Meer vrouwen aan de top voor het bedrijfsleven” als de Anna Reijnvaanlezing op 28 mei jl. bezocht in Amsterdam. Heb de berichtgeving over deze beide evenementen enigszins gevolgd. Bij de laatst genoemde bijeenkomst was ik aanwezig, niet als vrouw aan de top, maar gewoon als geïnteresseerde in het onderwerp patiëntveiligheid, want dat is hot, en als medewerker van het AMC,

Het blijkt dat Anna Reynvaan (topvrouw in haar tijd) het moet afleggen tegenover de nieuwsgaring over vrouwen aan de top. (TopBrainstorm is in mei 2007 opgericht om als aanjager de overheid, het bedrijfsleven en vrouwen zelf te stimuleren op structurele basis meer vrouwelijk talent aan de top te krijgen).

Nu is het natuurlijk wel zo dat als je oog door iets getrokken wordt het er ook eerder op valt. Maar eigenlijk blijken de vrouwen nog steeds niet door te (kunnen) stoten naar de top. In Mednet van 29 mei lees ik. VnVa (Vereniging van Vrouwelijk Artsen) wil meer vrouwen aan de top. “Sollicitatiecommissies kiezen nog vaak een man .. Vrouwen zijn nog steeds geen partij”.
Uit een recent onderzoek van Twijnstra en Gudde “Over de top”  blijkt dat twee op de tien jonge managers m/v géén carrière als topmanager in de Nederlandse zorgsector ambieert .
Vrouwen hoe pakken we dat aan?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, carriere, gezondheidszorg, topvrouwen