Categorie archief: Dokter

Shared decission making: samen beslissen over het behandelplan.

Dat een deel van de patiënten steeds mondiger wordt, daar zijn dienstverlener en patiënt het vast over eens. Het nieuwe fenomeen dat daaruit voortkomt, is Shared decision making (SDM). 
Gezamenlijk besluiten hoe het (vervolg) behandelplan er uit gaat zien.

Het is niet meer de dokter die (alleen) beslist.

Deels moet het tegemoet komen aan de zorgbehoefte van de patiënt. Deels mag het de zorg ook goedkoper /efficiënter maken. Evidence wordt nog gezocht. Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt. 

“De opzet van het nieuwe zorgstelsel was om patiënten nauwer te betrekken bij hun behandeling. De verwachting was dat de zorg hiervan beter en goedkoper zou worden. De zorg zou dan immers beter aansluiten bij de persoonlijke behoefte en voorkeuren. Er zou minder onnodige zorg worden geleverd.  

‘Samen Beslissen’ gaat uit van het principe dat als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen, ze samen voor hun situatie de meest verstandige behandeloptie kunnen kiezen. Het kostenaspect van een behandeling is een factor die kan meewegen, als de kwaliteit van zorg maar niet in geding is. Eind 2013 vroeg de NPCF patiënten hun ervaringen met ‘samen beslissen’ te melden. 70% van de 8200 deelnemers geeft aan dat het voor hen belangrijk is dat ze samen met de arts tot een keuze komen, nog eens 28% wilde dat soms.

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen artsen en patiënten in de spreekkamer met elkaar de behandelopties doornemen: opereren (vaak duurder en risicovoller) of toch nog even afwachten. Hoe de beslissing uitvalt, zal van geval tot geval verschillen, als de arts en de patiënt maar samen tot een goed afgewogen besluit komen.  

Maar de praktijk is weerbarstig. ‘De werkelijkheid blijft achter bij de verwachtingen’, constateert Braat, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. De onevenwichtige relatie tussen arts en patiënt vormt een hindernis voor Shared decision making. Er is een asymmetrie wat betreft kennis. En patiënten voelen zich vaak kwetsbaar en zijn angstig. Participatie is ook niet altijd mogelijk bij bepaalde acute behandelingen. Verder zitten er in het zorgstelsel financiële prikkels die artsen aanzetten tot behandelen, aldus Braat. ‘Doen levert artsen geld op, praten niet.’ (bron: Zorgvisie 11/09/14) 

Ook het AMC omarmt de Shared decission making gedachte. Prof. Dawn Stacey uit Ottawa zal op 22 mei 2014, tijdens de 16e editie van de Anna Reynvaanlezing dieper op de gedachte SDM ingaan: “de beste patiënt is een goed geïnformeerde patiënt vindt zij. Zij ziet hierbij een belangrijk rol voor de verpleegkundige. Zij kunnen patiënten helpen te begrijpen wat de impact is van de verschillende behandelmogelijkheden. Zij staan aan het bed en kunnen de patiënt beter voorlichten.

“De belangrijkste vaardigheid die verpleegkundigen daarvoor moeten hebben, is een kritisch beoordelingsvermogen en talent om ingewikkelde kennis eenvoudig te vertalen. Stacey: “Kritisch kijken naar onderzoek en je bewust zijn van de verschillende manieren om wetenschappelijke evidence met de patiënt te delen. Wees je daarbij bewust dat een patiënt niet zo op de hoogte is als jij.”

Weer anderen zijn de mening toegedaan dat zonder harde uitkomstcijfers de patiënt niet serieus kan meebeslissen. Zij vinden dat Shared decision making, gedeelde besluitvorming, te gemakkelijk wordt neergezet als een kwestie van beter en anders communiceren. Maar het is veel meer dan dat. Om een goede afweging te kunnen maken tussen dat wat men wil bereiken en welke schade er eventueel optreedt, is het nodig dat behandelrichtlijnen elke bewering uitwerken in “numbers needed to treat en numbers needed to harm”. Verder is het belangrijk dat kwaliteitsindicatoren geen perverse prikkel opleveren. (Bron: Medisch Contact 2014: 67:15 (10 april)

 En onlangs kwam ik een “kennis” tegen. Hoe gaat het?” Nou buiten een aantal kleine ongemakken, die vaak een grotere impact hebben op je welbevinden dan de ziekte zelf, wel redelijk. Maar garantie. Ja, eh nee die krijg je niet. Je mag/moet zelf beslissen. Ze geven een slagingspercentage en dan moet je kiezen wat je wilt. Het leek mij een beperkte ‘sharing”.

De beslissing lag toch echt bij haarzelf en ja wat moet je kiezen. Man en kinderen zeggen doorvechten, doen. Maar ja het ging wel goed, maar als ze nou niet aan die chemo was begonnen, had het dan zoveel slechter met haar gegaan. Chemo is toch ook rommel in je lijf. 

Wie zal het zeggen. Het blijft een kwestie van kans berekenen.

 Overigens merkte ze op dat ze nooit geweten had dat ze zoveel (vage) kennissen had?

 Ik wens u allen beterschap.


 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, Dokter, Evidence based, Gezondheidsvaardigheden, klantgerichtheid, medisch handelen, Patientgerichtheid, verpleegkundige

Sales promotion ziekenhuizen.

In Amerika is een nieuwe trend aan het onstaan,
ziekenhuizen huren artsenbezoekers in om hun ziekenhuis aan de patiënt te brengen. Een nieuwe vorm van sales. Het gaat om een experiment in Northwest Indiana. De vertegenwoordiger maakt iedere dag een ronde langs zo’n  5 tot 6 (huis) artsen om hen te bewegen hun patiënten door te verwijzen naar het ziekenhuis.
Voorzien van de laatste nieuwtjes en gegevens over hoe het ziekenhuis scoort m.b.t. accreditatie, ziekenhuisinfecties en andere indicatoren, zeg maar de kwaliteitslijstjes.

De sales zorgt voor de branding en de informatie-uitwisseling met de arts/specialist. Voor een gemiddeld consult wordt ca 20 minuten uitgetrokken. Natuurlijk kunnen de sales ook boodschappen van de artsen overbrengen richting ziekenhuis.

Saillant detail is dat de ziekenhuizen, eerst uitzoeken welke doktoren goed verzekerde patiënten in hun portefeuille hebben en belangrijk ook,  die een winstgevende behandeling moeten ondergaan.

The University of Chicago Medical Center heeft momenteel 4 sales in dienst, weggeplukt bij de farmaceutische industrie. Daar raakten de artsenbezoekers brodeloos en die hebben natuurlijk ervaring hoe je een voet tussen de deur moet krijgen.

De Nederlandse situatie ligt natuurlijk anders. Daar wordt bericht dat het TweeStedenziekenhuis geen patiënten meer aanneemt, indien ze een polis bij Achmea hebben lopen. Het geld is op.
Wachten dus op het nieuwe jaar.

Overigens is in het regeerakkoord aangekondigd dat ziekenhuizen de mogelijkheid krijgen onder voorwaarden winst uit te keren. Op die manier krijgen ze de mogelijkheid hun eigen vermogen te vergroten en meer investeringsmogelijkheden te creëren.

Maar ja dan moet je wel eerst winst creëren, doe je dat door de patiënt te weigeren of juist door ze aan te trekken?

Kwestie van patientenbinding?!

 Fijne feestdagen en een inspirerend 2012  toegewenst en natuurlijk vooral gezondheid !

 

 

Meer info: Hospitals hire reps to sell doctors on patient referrals. By Phil Galewitz, Kaiser Health News. USA today ->

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dokter, marktwerking, Ziekenhuizen

Hoe herken je een gestoorde beer? aan zijn baasje? AMC-opzetje.

‘Teddy Bear Hospital 2011’
van 8 t/m 11 november op het Voetenplein AMC-Amsterdam
Er is een ware optocht gaande. Kinderen met beren, dolfijnen, poppen. Ze hebben een afspraak bij de berendokter en wel in het AMC.

De amc-berendoktoren verwachten dit jaar meer knuffeldieren met psychische klachten, zoals beren met borderline en apen met anorexia. Daarom zijn er extra “psychiaters” ingezet.

Hoe herken je een gestoorde beer?
Toch knap dat die artsen in spé daar oog voor hebben.

Er wordt veel gepraat, spuitjes en pleisters hebben dit jaar minder effect. Toch worden die ook verstrekt. Tenslotte gaat het erom de kinderen op een speelse manier in aanreiking te brengen met een ziekenhuis, een dokter, een zuster. Het moet allemaal niet te eng zijn.

Dus stap je als kleine burger, de grote witte wereld in van het AMC.

Het lijkt een sprookje, al ontbreken de echte feeën, maar die lieve vrouwelijk dokter kan die rol best aan.
Dat belooft veel goeds voor later.

Blij en opgelucht vertrekken de kinders en hun begeleiders weer naar huis, iedereen is genezen.

Van de week lopen ze weer met de lampion. Want wie goed doet, goed ontmoet.

De kinderen van tegenwoordig hebben het toch wel leuk-druk.


  

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Dokter

Stylist gezocht: de kleren maken de dokter (man).

Er wordt soms ontwapenend charmant wetenschappelijk onderzoek verricht.

Onlangs verscheen in het Nederlands Tijdschrift Geneeskunde de resultaten van een onderzoek naar: “De invloed van kledingsstijl van de huisarts op de mate van vertrouwen van patiënten in deze huisarts; is ijdelheid een functionele eigenschap voor huisartsen?”

Mijn huisarts loopt er meestal casual bij.
Ik ben aan de 3e generatie toe. Dus ik ontwaar wel een trend.

Mijn allereerste dokter, ja degene die mij haalde, nota bene op zijn verjaardag was een stijlvolle dokter, keurig in het wit, met stethoscoop en spiegel om hals en hoofd. Tegenwoordig worden deze alleen nog maar zichtbaar gedragen door de coassistent in spé en de filmdokter.
Zijn wachtkamer puilde altijd uit, ook dat maakte indruk en zorgde vaak voor een lichtelijk flauw gevoel.

De volgende dokter had een heftige krullenbol, praktijk aan huis, geen witte jas meer en dezelfde wachtkamer, die ineens de patiëntenstroom wel aankon, want er werd vanaf dat moment op afspraak gewerkt
Het was doe maar gewoon, dat is al gek genoeg en helaas hij gaf een slap handje. Minder bevorderlijk voor de arts- patiëntrelatie.

Mijn huidige huisarts, nogmaals, is een man in vrijetijdskleding, gemoedelijk, gezellig, geduldig, heeft veel belangstelling voor de patiënt, meestal mijn moeder.

En nu komt het:  Hij heeft een HOED, chapeau, een gentlemen dus, maar draagt hem nooit.
Overigens hij geeft een ferme hand.

Het zit met onze relatie op dit moment wel goed.
Nieuwsgierig ben ik naar de 4e generatie, dat zal nog wel even duren.

Terug naar het NtvG .
Uit de studie bleek dat kledingstijlen wel degelijk invloed hebben op de mate van vertrouwen van de patiënt in de huisarts. Zakelijke tot formele kleding leverde in principe het meeste vertrouwen op. Een vale spijkerbroek werd afgeraden! Het artikel besloot met de conclusie “dat ijdelheid voor huisartsen een functionele eigenschap kan zijn, aangezien kleren de dokter maken”

 Een witte jas schijnt het ook niet meer te zijn, want daar blijkt de bloeddruk van te stijgen. Ook daar is recent onderzoek naar gedaan door onderzoekers van het UMCStRadboud.

Ja de evidence is bijna net zo goed als de vrouwelijke intuitie.

Bronnen:
–  De kleren maken de dokter: Meer vertrouwen in netter geklede huisarts Janwillem W.H. Kocks, Yvonne Lisman-van Leeuwen en  P.G.J. (Ine) Berkelmans. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2898  link

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Dokter

De dokter is een robot- robotica-doc.

Mobiele robots vormen in honderden ziekenhuizen in de VS de ogen, de oren en de stem van de dokter. Natuurlijk het land is groot, de afstanden immens en soms lopen (rollen deze keer)  ze voorop.

Hoewel die zorgverzekering in de VS dat blijft toch tobben.
Geen idee of een consult door de robotdokter onder de basisverstrekking valt en hoeveel die rekent?

Nou ja een goede behandeling mag wat kosten!
De afstanden in Nederland zijn beperkt. Desondanks komt het hier ook voor dat een dokter niet bij de hand is en dat (co)-assistenten voor een dilemma komen te staan, waarbij ze graag van hun supervisor feedback krijgen.
Dan is dit toch weer een zinvolle gadget.

Nog even en dan rolt een computer op wielen de ziekenkamer binnen en de dokter start zijn consult met de patiënt.
Het schijnt de mogelijkheden van video en teleconfereren te overtreffen.
Kunstmatige intelligentie is ingebouwd. Computerondersteunende programma’s kunnen één en één gemakkelijk optellen, de anamnese wordt afgenomen, de diagnose gesteld en de behandeling ingezet.

Volgende patient, de dokter gaat aan de rol!

“The robot is what allowed Dr. Shatzel to “be” in the patient’s room far away. From an earlier telephone conversation with the emergency room doctor, the patient’s condition had not been clear. But in speaking directly with the patient, examining his face and control of his hands and glancing with the camera at the cardiac monitor in the room, Dr. Shatzel could assess the stroke, he said, with the same acuity as if he were there. He instructed the staff to administer the drug.”  lees verder ->

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dokter, Zonder categorie

Doktersrecept: Wie leest mij voor? laaggeletterdheid mijn probleem?

Mens-Patient centraal.
De dokter probeert zijn patiënten steeds beter te informeren, over diagnose, behandeling en therapie.

Doktersvoorschrift prima maar dan wel liefst mondeling?!

Eén op de 10 Nederlanders behoort tot de groep laaggeletterden.
Hoeveel hiervan zullen er regelmatig op het spreekuur van de dokter komen?

Wat te doen met de “onleesbare””  folder, de talloze websites met patienteninformatie.
De bril vergeten, de bijsluiter ontbrak, zijn veel gehoorde uitvluchten.

Hoe moet je dan weten of je nuchter moet laten prikken. Hoe hoog de dagdosering is?

Henny, een 64-jarige diabetespatiënt, waarvan bekend was dat hij moeite had de instructies van artsen op te volgen, werd opgenomen in het ziekenhuis. Toen hem daar gevraagd werd zijn lijst met medicijnen voor te lezen, bleek hij dit niet te kunnen. Hij had nooit goed leren lezen, maar wist dit altijd goed te verbergen. Met de specialist werd naar een oplossing gezocht voor het gebruik van de juiste hoeveelheid medicijnen. Ook adviseerde de arts hem contact op te nemen met het ROC via de bellijn 0800-023 44 44, om daar een cursus lezen en schrijven te volgen. De sleutel tot zijn gezondheid bleek hier te liggen in geletterdheid. (voorbeeld  (website UaanZet)

Gezondheidsvaardig?!

Dit jaar wordt voor de 6e keer de Week van de Alfabetisering gehouden.
De Stichting Lezen & Schrijven (beschermvrouwe Prinses Laurentien) geeft artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen, tips hoe zij deze niet lezers,
kunnen herkennen en beter op deze situatie kunnen inspelen.

“In de herkenningswijzer staat dat laaggeletterde patiënten tekenen van angst vertonen als zij iets moeten opschrijven of lezen.”  zie  Herkenningswijzer voor artsen

Maar of we nu bibliothecaris, dokter, student, docent of familie zijn allemaal kunnen wij een  steentje bijdragen.

Het (dokters)recept kunt u vinden via U aan Zet

Literatuur:

 • U houdt de folder op zijn kop: laaggeletterd en chronisch ziek gaan moeilijk samen.Lutke Schipholt, I. Medisch Contact 2010;65:36 (9 sept) pp. 1749-1751. pdf
 • Effects of health literacy on health status and health service utilization amongst the elderly.  Young Ik Cho, Shoou-Yih D. Lee, Ahsan M. Arozullah, Kathleen S. Crittenden. Social Science and medicine 2008: 66(8) pp 1809-1816. pdf
 • “What Did the Doctor Say?:” Improving Health Literacy to Protect Patient Safety. pdf
 • Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent; De bijdrage van het ‘health literacy’ -perspectief aan patiëntenrechten. Woerden, NIGZ, 2006 65 blz. pdf
 • HEALTH literacy; a prescription to end confusion; committee on Health Literacy; Institute of Medicine. Washington, the National Academies Press, 2004. link
 • Toolkit gezondheidsvaardigheden. NIGZ  link

Medisch Contact 2010 9 september p. 1751.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dokter, patient, Patientgerichtheid, Patientveiligheid, verpleegkundige, Verpleegkundigen

Taboes doorbreken: samenwerking arts-verpleegkundige laat te wensen over.

Doorbreek de dilemma’s ~ doorbreek de rituelen.
Samenwerking tussen arts en verpleegkundige is essentieel voor kwaliteit patiëntenzorg.  De samenwerking tussen verpleegkundigen/verzorgenden en artsen beïnvloedt het vasthouden aan zinloze rituelen en daarmee de kwaliteit van zorg. Dit bleek uit reacties op het rapport van het LEVV in 2008 naar onnodige handelingen in de zorg.

Nader onderzoek door het LEVV in samenwerking met de KNMG laat nu zien dat verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig voor lastige dilemma’s komen te staan als gevolg van verschil van inzicht of mening met de arts. Bijvoorbeeld rond het wel of niet toedienen van pijnstillers of het moment van ontslag uit het ziekenhuis. Een samenvatting  van het rapport  kunt u downloaden via de website van de LEVV.

zie ook eerder Blogbericht:  Rituelen doorbreken

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Dokter, Evidence based, Profesional, verpleegkundige, Verpleegkundigen

BioMed(Critically Commentary) : Journal club

In de opleiding van medische specialisten (aios) speelt de “journal club” een belangrijke rol.
Voor de arts is het belangrijk evidence based te werken, te lezen en te zoeken.  Via de journal club leert de assistent zijn of haar literatuur bij te houden. Deze kritisch onder de loep te nemen, te ontrafelen en op waarde te schatten. Niet alles wat op e-papier staat heeft een belangrijke wetenschappelijke status. Ondanks dat medische artikelen,  veelal als peer reviewed worden aangeprezen,  kan het zijn  dat het wetenschappelijk bewijs dun is,  niet helemaal valide.  Kritisch lezen is een must en een kunst voor medici.
Met behulp van formats*  kunnen publicaties worden geanalyseerd.
De bevindingen van de journal clubs worden slechts in beperkte kring besproken en bewaard.

De online – “open access “uitgever Biomed Central wil al deze discussies beschikbaar maken voor een breder publiek middels:

BioMed (Critical Commentary) – url: http://www.bm-cc.org/
“journal clubs examine journal articles of high interest in order to cull nuggets of deeper insight, but their analytic products are then lost through failing to be recorded and distributed”.

Ook hier zal een redactie zich buigen over de bijdragen. Wetenschappers kunnen korte commentaren plaatsen met betrekking tot alle artikelen in Pubmed.
Ook belangrijk : je kunt zoeken naar commentaren op artikelen en/of auteurs zoeken !

Bron: Ned Tijdschrift Geneeskd 2009:153:C2.

Aanbevolen Literatuur:
– * Opleiden van medische specialisten: achtergronden en praktijk; onder red van Th.J. ten Cate, e.a. Houten/ BSL /2003.
– The pocket guide to critical appraisal: a handbook for health care professionals. Crombie, Iain K. / BMJ / 1996
– How to read a paper: the basisc of evidence-based/ Trisha Greenhalgh 3rd. Blackwell / 2006.

aanvulling 16/04/09

– Journal club, een goed idee voor implementatie van EBP/ H. Vermeulen, C. latour, D. Ubbink. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2009:2(april) pp. 18-21.

1 reactie

Opgeslagen onder Arts, Bibliotheek, carriere, Dokter, Evidence based, medisch handelen

Witte jas ceremonie in première, dl. 3

De witte jas gaat als een “rode” draad door mijn blog.
Alweer het derde artikeltje over het fenomeen “witte jas”.

Donderdag 18 december 2008 gaat de documentaire over de witte jas ceremonie VUmc in première. Deze film wordt daarna aangeboden aan de Nederlandse omroepen. De documentaire geeft een beeld van de bacheloropleiding geneeskunde VUmc en is een portret van enkele studenten op weg naar de ceremonie en het praktische deel van hun opleiding geneeskunde.

Op 12 november jl. introduceerde het VUmc als eerste universitair medisch centrum de witte jas ceremonie.

De witte jas ceremonie is gemodelleerd naar Amerikaans voorbeeld. Daar wordt al jaren met groot succes aan studenten, die de overgang van de theoretische deel van de opleiding naar de praktijk, de witte jas uitgereikt. Zo markeren studenten de start van de patiëntencontacten. Tijdens deze witte jas ceremonie spreken zij als jaargroep een jaartekst uit waarmee ze uitdrukken hoe ze als arts willen functioneren, welke verantwoordelijkheden, idealen en verplichtingen zij verbonden zien aan hun beroep en hoe zij deze wensen uit te dragen. Dan verwelkomen artsen/opleiders uit de kliniek actief de nieuwe jaargroep en helpen hen in de witte jas. Zij doen dit ten overstaan van familie, vrienden, artsen en vertegenwoordigers van medisch onderwijs. Het doel van deze ceremonie is ommeer inzicht in en bewustwording van het arts-zijn te kweken zowel bij de student als bij de opleider. En natuurlijk moet het vooral de patiënten ten goede komen.
bron: VUmc.

white-coat-harvard1

zie ook: de Harvard Medical School White Coat Ceremony

2 reacties

Opgeslagen onder carriere, Dokter

Rekenles, voor de dokter, de verpleegkundige, de onderwijzer?

Toen ik onlangs bij mijn moeder (88) op bezoek kwam begroette ze  mij met de volgende vraag:
Zijn die artsen daar bij jullie zo dom? Huh!
Ze had in het NRC gelezen dat het AMC artsen op rekenles gaat sturen. Voor iemand die doorgaans tegen artsen opkijkt een droeve constatering. Een dikke onvoldoende dus!
Het persbericht van het AMC zal ongetwijfeld als positieve informatie de perswereld zijn ingestuurd, maar aan het resultaat ervan begon ik nu te twijfelen.  De reactie van mijn moeder (het zal je moeder maar wezen) gaf weinig vertrouwen in het rekenwonder. Na de verpleegkundigen, de onderwijzer kon het niet uitblijven dat ook de dokters een extra les zouden krijgen. Wie volgt? Of is daar naar vragen te dom voor woorden?

Extra rekenles ja/of nee?
Misschien iets om uw persoonlijk budget aan te besteden?

om te oefenen start de: Nationale rekentoets voor verpleegkundigen en verzorgenden link

aanvulling: 10 november 2008de e-learning cursus ‘Medisch rekenen’ – Campusmed. link

Het krantenartikel heeft veel losgemaakt:

nog meer oefening zie de testdemo:

 • Medisch Contact Rekencursus AMC niet verplicht
  Publicatie: Nr. 45 – 7 november 2008. link
 • NRC Handelsblad 7 november 2008
  Arts hoeft helemaal niet op rekenles terug naar vroeger lost niets op. schrijven Koeno Gravemeijer en Jan Maarten Wit.

ter aanvulling:

Wetsvoorstel voor betere taal- en rekenvaardigheden.
27/04/10-IeK. 
Het wetsvoorstel ‘Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’ is vandaag aangenomen door de Eerste Kamer. De kern van het wetsvoorstel vormt het Referentiekader taal en rekenen. Hierin staat beschreven wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Daarmee wordt het referentiekader een leidraad voor scholen, docenten en onderwijsprogramma’s in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en vormt het de basis voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen. Het doel van de invoering van de referentieniveaus is het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen.  Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking.

 Dit zal ook zeker consequenties hebben voor het rekenopleidings niveau voor de verpleegkundige (opleidingen).

2 reacties

Opgeslagen onder AMC, Arts, Dokter, verpleegkundige, Verpleegkundigen