Categorie archief: Evidence based

Zorgenland en ziekenboeg; marktwerking ook evidence based?

Volgens Loek Winter (MCgroep) is het gedaan met de ziekenboegen in de ziekenhuizen.  Hij koopt ze op. “Gezondheidszorg in de geest van de Hema” kopt het NRC op 10 februari 2009.

Over een paar jaar is de verwachting dat de MCzorggroep miljoenen winst maakt en dat rest van de ziekenhuizen, zo deze dan nog  zelfstandig zijn,  aan kneuteren.
Is MC Alkmaar nog blij met een bijzondere scanner. De zorggroep gaat voor de winst.  Miljoenen die waarschijnlijk binnen gehaald zullen worden via de verkoop van  eenheidsworsten. Ook Hema? 
Opvallend aan de uitspraken van Winter, opgetekend in het NRC is  dat er over de patient (c.q. client, zorgconsument hoe  deze straks in zijn commerciele setting ook mag heten) totaal niet wordt gerept.
Het AMC mag dan wel  “duur”  zijn met 176 euro voor een mammogram, tegen de aanbieding van de week  bij de Zorgonderneming MC groep 24 euro.  Maar daar hebben ze wel “Moeder” als model patient, die in de watten wordt gelegd,  academisch, medisch adequaat , evidence based wordt behandeld en verzorgd.  Onderzoek en onderwijs wordt er gegeven dat kost een beetje meer. Ook de Winter heeft goede artsen nodig, willen ze geld binnen brengen.
Maar goed arme patienten, kennelijk niet hun corebusiness, het is dus de patient die de rekening gaat betalen.
Ach moedertje, ach moedertje waar moet dat heen in zorgenland?!

Aanleiding artikel:   NRC Handelsblad: gezondheidszorg in de geest van de Hema.  dinsdag 10 februari 2009.

hum … Ik heb toch wel iets met de Hema:
zie ook blog berciht:  Echt Hema: neem uw Medi-data mee!

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Evidence based, marktwerking, medische apparatuur, patient, Ziekenhuizen

Taboes doorbreken: samenwerking arts-verpleegkundige laat te wensen over.

Doorbreek de dilemma’s ~ doorbreek de rituelen.
Samenwerking tussen arts en verpleegkundige is essentieel voor kwaliteit patiëntenzorg.  De samenwerking tussen verpleegkundigen/verzorgenden en artsen beïnvloedt het vasthouden aan zinloze rituelen en daarmee de kwaliteit van zorg. Dit bleek uit reacties op het rapport van het LEVV in 2008 naar onnodige handelingen in de zorg.

Nader onderzoek door het LEVV in samenwerking met de KNMG laat nu zien dat verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig voor lastige dilemma’s komen te staan als gevolg van verschil van inzicht of mening met de arts. Bijvoorbeeld rond het wel of niet toedienen van pijnstillers of het moment van ontslag uit het ziekenhuis. Een samenvatting  van het rapport  kunt u downloaden via de website van de LEVV.

zie ook eerder Blogbericht:  Rituelen doorbreken

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Dokter, Evidence based, Profesional, verpleegkundige, Verpleegkundigen

BioMed(Critically Commentary) : Journal club

In de opleiding van medische specialisten (aios) speelt de “journal club” een belangrijke rol.
Voor de arts is het belangrijk evidence based te werken, te lezen en te zoeken.  Via de journal club leert de assistent zijn of haar literatuur bij te houden. Deze kritisch onder de loep te nemen, te ontrafelen en op waarde te schatten. Niet alles wat op e-papier staat heeft een belangrijke wetenschappelijke status. Ondanks dat medische artikelen,  veelal als peer reviewed worden aangeprezen,  kan het zijn  dat het wetenschappelijk bewijs dun is,  niet helemaal valide.  Kritisch lezen is een must en een kunst voor medici.
Met behulp van formats*  kunnen publicaties worden geanalyseerd.
De bevindingen van de journal clubs worden slechts in beperkte kring besproken en bewaard.

De online – “open access “uitgever Biomed Central wil al deze discussies beschikbaar maken voor een breder publiek middels:

BioMed (Critical Commentary) – url: http://www.bm-cc.org/
“journal clubs examine journal articles of high interest in order to cull nuggets of deeper insight, but their analytic products are then lost through failing to be recorded and distributed”.

Ook hier zal een redactie zich buigen over de bijdragen. Wetenschappers kunnen korte commentaren plaatsen met betrekking tot alle artikelen in Pubmed.
Ook belangrijk : je kunt zoeken naar commentaren op artikelen en/of auteurs zoeken !

Bron: Ned Tijdschrift Geneeskd 2009:153:C2.

Aanbevolen Literatuur:
– * Opleiden van medische specialisten: achtergronden en praktijk; onder red van Th.J. ten Cate, e.a. Houten/ BSL /2003.
– The pocket guide to critical appraisal: a handbook for health care professionals. Crombie, Iain K. / BMJ / 1996
– How to read a paper: the basisc of evidence-based/ Trisha Greenhalgh 3rd. Blackwell / 2006.

aanvulling 16/04/09

– Journal club, een goed idee voor implementatie van EBP/ H. Vermeulen, C. latour, D. Ubbink. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2009:2(april) pp. 18-21.

1 reactie

Opgeslagen onder Arts, Bibliotheek, carriere, Dokter, Evidence based, medisch handelen

Een gegeven paard niet in de bek kijken! Nader onderzoek blijft gewenst!

Auteurschap is voor de onderzoeker naar buiten toe het belangrijkste instrument om de resultaten van zijn/haar onderzoek wereldkundig te maken. Ook de kwaliteit wordt daaraan vaak afgemeten. De naam van het tijdschrift waarin wordt gepubliceerd en het aantal citaten verlenen de faam aan een onderzoeker.
Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wie wel of niet het auteurschap kan claimen.

Kan een informatiespecialist die een zeer uitgebreide zoekactie heeft geformuleerd en uitgevoerd in Pubmed c.s. een co-auteurschap claimen?
Vaak stellen informatiespecialisten zich in deze (te) bescheiden op.

Niet iedereen stelt zich zo bescheiden op.

Vandaar dat er internationale richtlijnen gelden voor manuscripten die bij biomedische tijdschriften worden ingediend. Deze richtlijnen zijn opgesteld door ‘International Committee of Medical Journals Editors’. Instellingen hebben daarnaast vaak ook eigen researchcodes vastgesteld. “Alle personen vermeld als auteur dienen te voldoen aan de kwalificaties voor auteurschap. Iedere auteur dient in voldoende mate aan het onderzoek te hebben deelgenomen om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de inhoud van het artikel. De term auteurschap verwijst naar zowel enkel en eerste auteurschap als co-auteurschap.

Het toonaangevende tijdschrift The Lancet baseert zich ook op deze richtlijnen. Iedere auteur dient zijn handtekening te zetten voor het feit dat hij een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek, welke rechtvaardigt als auteur te worden vermeld. Naar aanleiding van de plaatsing van kritische kanttekeningen door de editors van the Lancet werd opnieuw aangetoond dat ondanks richtlijnen (researchcodes) zelfs de “senior” auteur (tevens hoofd van de afdeling) gewoon meewerkt aan misleiding. De verantwoordelijkheid van het artikel wijst hij af door zich te verschuilen achter het fenomeen “honorary of geschonken auteurschap.

In de researchcode van het AMC staat: “Het is daarom verstandig om vooraf een senior onderzoeker betrokken bij het onderzoek aan te wijzen die de beslissing neemt bij een probleem rond auteurschap”
Dan hoop je wel een integere senior te treffen!

Terecht verhaalt the Lancet over deze schertsvertoning – zie The role and responsibilities of coauthors  Lancet 2008:372(Sept6).p. 778.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 reactie

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek, carriere, Evidence based, Wetenschapsregistratie

Rituelen doorbreken

Onder deze titel werd onlangs een interactief referaat gehouden in het AMC. Het blijkt uit onderzoek dat traditionele handelingen (meestal verpleegkundige), inmiddels als onnutte rituelen worden bestempeld.
Er wordt naarstig gezocht naar evidence (bewijs) die deze handelingen al of niet rechtvaardigen. Inmiddels is al van een groot deel vast komen te staan dat het effect nihil is en de belasting (te) groot. Zo vindt niemand het plezierig om 24 uur nuchter te moeten zijn voor de operatie. “ Normaal heb je geen trek, maar als het niet mag knort je maag wel degelijk.”
Goed nieuws: inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat een periode van 2 uur ook ontnuchtert.


Aanbeveling CBO:

Patiënten dienen preoperatief voor electieve operaties slechts 2 uur nuchter gehouden te worden voor heldere dranken en 6 uur voor vast voedsel.

Door het CBO zijn al de nodige richtlijnen opgesteld die de rituelen (k)raken.
Wat te denken van ijzen of föhnen? Ik had er nog nooit van gehoord (zit niet in het vak). Misschien wel zo prettig ook al gaat het hier niet om voorbehouden handelingen. De lust lijkt langzamerhand een last te zijn geworden voor de patiënt en/of de verpleegkundige.
Gelukkig bleek bij de stemrondes, dat 99% van de `praktiserende” aanwezige AMC’ ers, deze rituele dansen niet meer uitvoert.
Trouwens het LEVV doet op dit moment in den lande een vergelijkbaar onderzoek. Zij spreken van dilemma’s.

Zie http://www.levv.nl/fileadmin/sites/levv/PDF/levv_congres/LEVV_enquete_dilemmas.doc

De “rituelen”

· Gebruik van een schapenvacht ter preventie van decubitus

· Inpakken van hielen en ellebogen met vette watten en zwachtels

· Massage ter preventie van decubitus

· Gebruik van hielringen of met water gevulde operatiehandschoenen

· IJzen en föhnen.

· Het gebruik van een windring

· Katheter bij incontinentie ter preventie van decubitus

· Routinematig cliënten fixeren in het kader van valpreventie.

· Fixeren en separeren in de geestelijke gezondheidszorg en in de verstandelijke gehandicaptenzorg

· Preventief laxeren middels lactulose na cardiothoracale operaties

· Patiënt vanaf 24.00 uur nuchter houden voor OK

· Standaard preoperatief scheren.

· Routinematig gebruik van neusmaagsonde na een buikoperatie

· Routinematig tempen van postoperatieve patiënten

· Föhnen bij smetten

· Gebruik van pasta’s of poeders

· Desinfecteren van de huid voor injecties

· Standaard bijhouden van een vochtbalans bij patiënten met een zware cytostaticakuur


Bron: Doorbreek de rituelen: Een overzicht van zinloze rituelen in de zorg en een stappenplan om deze te doorbreken. Plas, M., I. van Engelshoven, J. Mintjes – de Groot Utrecht: LEVV, Utrecht. jan 2008. 38 blz


Overige literatuur:

  • Rituelen en evidence-based handelen in de verpleging: tegenstelling of aanvulling? Hoofdstuk in Handboek Zorgvernieuwing. MANK, A., A. SEMIN-GOOSSENS Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2003, 43 blz

  • Vermeulen, H. Evidence based improvements in postoperative care; on the cutting edge between nursing and medicine. Proefschrift UvA, 2006. 283 blz

2 reacties

Opgeslagen onder AMC, Evidence based, patient, verpleegkundige, Verpleegkundigen, Zonder categorie