Categorie archief: Evidence based

Een gegeven paard niet in de bek kijken! Nader onderzoek blijft gewenst!

Auteurschap is voor de onderzoeker naar buiten toe het belangrijkste instrument om de resultaten van zijn/haar onderzoek wereldkundig te maken. Ook de kwaliteit wordt daaraan vaak afgemeten. De naam van het tijdschrift waarin wordt gepubliceerd en het aantal citaten verlenen de faam aan een onderzoeker.
Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wie wel of niet het auteurschap kan claimen.

Kan een informatiespecialist die een zeer uitgebreide zoekactie heeft geformuleerd en uitgevoerd in Pubmed c.s. een co-auteurschap claimen?
Vaak stellen informatiespecialisten zich in deze (te) bescheiden op.

Niet iedereen stelt zich zo bescheiden op.

Vandaar dat er internationale richtlijnen gelden voor manuscripten die bij biomedische tijdschriften worden ingediend. Deze richtlijnen zijn opgesteld door ‘International Committee of Medical Journals Editors’. Instellingen hebben daarnaast vaak ook eigen researchcodes vastgesteld. “Alle personen vermeld als auteur dienen te voldoen aan de kwalificaties voor auteurschap. Iedere auteur dient in voldoende mate aan het onderzoek te hebben deelgenomen om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de inhoud van het artikel. De term auteurschap verwijst naar zowel enkel en eerste auteurschap als co-auteurschap.

Het toonaangevende tijdschrift The Lancet baseert zich ook op deze richtlijnen. Iedere auteur dient zijn handtekening te zetten voor het feit dat hij een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek, welke rechtvaardigt als auteur te worden vermeld. Naar aanleiding van de plaatsing van kritische kanttekeningen door de editors van the Lancet werd opnieuw aangetoond dat ondanks richtlijnen (researchcodes) zelfs de “senior” auteur (tevens hoofd van de afdeling) gewoon meewerkt aan misleiding. De verantwoordelijkheid van het artikel wijst hij af door zich te verschuilen achter het fenomeen “honorary of geschonken auteurschap.

In de researchcode van het AMC staat: “Het is daarom verstandig om vooraf een senior onderzoeker betrokken bij het onderzoek aan te wijzen die de beslissing neemt bij een probleem rond auteurschap”
Dan hoop je wel een integere senior te treffen!

Terecht verhaalt the Lancet over deze schertsvertoning – zie The role and responsibilities of coauthors  Lancet 2008:372(Sept6).p. 778.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 reactie

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek, carriere, Evidence based, Wetenschapsregistratie

Rituelen doorbreken

Onder deze titel werd onlangs een interactief referaat gehouden in het AMC. Het blijkt uit onderzoek dat traditionele handelingen (meestal verpleegkundige), inmiddels als onnutte rituelen worden bestempeld.
Er wordt naarstig gezocht naar evidence (bewijs) die deze handelingen al of niet rechtvaardigen. Inmiddels is al van een groot deel vast komen te staan dat het effect nihil is en de belasting (te) groot. Zo vindt niemand het plezierig om 24 uur nuchter te moeten zijn voor de operatie. “ Normaal heb je geen trek, maar als het niet mag knort je maag wel degelijk.”
Goed nieuws: inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat een periode van 2 uur ook ontnuchtert.


Aanbeveling CBO:

Patiënten dienen preoperatief voor electieve operaties slechts 2 uur nuchter gehouden te worden voor heldere dranken en 6 uur voor vast voedsel.

Door het CBO zijn al de nodige richtlijnen opgesteld die de rituelen (k)raken.
Wat te denken van ijzen of föhnen? Ik had er nog nooit van gehoord (zit niet in het vak). Misschien wel zo prettig ook al gaat het hier niet om voorbehouden handelingen. De lust lijkt langzamerhand een last te zijn geworden voor de patiënt en/of de verpleegkundige.
Gelukkig bleek bij de stemrondes, dat 99% van de `praktiserende” aanwezige AMC’ ers, deze rituele dansen niet meer uitvoert.
Trouwens het LEVV doet op dit moment in den lande een vergelijkbaar onderzoek. Zij spreken van dilemma’s.

Zie http://www.levv.nl/fileadmin/sites/levv/PDF/levv_congres/LEVV_enquete_dilemmas.doc

De “rituelen”

· Gebruik van een schapenvacht ter preventie van decubitus

· Inpakken van hielen en ellebogen met vette watten en zwachtels

· Massage ter preventie van decubitus

· Gebruik van hielringen of met water gevulde operatiehandschoenen

· IJzen en föhnen.

· Het gebruik van een windring

· Katheter bij incontinentie ter preventie van decubitus

· Routinematig cliënten fixeren in het kader van valpreventie.

· Fixeren en separeren in de geestelijke gezondheidszorg en in de verstandelijke gehandicaptenzorg

· Preventief laxeren middels lactulose na cardiothoracale operaties

· Patiënt vanaf 24.00 uur nuchter houden voor OK

· Standaard preoperatief scheren.

· Routinematig gebruik van neusmaagsonde na een buikoperatie

· Routinematig tempen van postoperatieve patiënten

· Föhnen bij smetten

· Gebruik van pasta’s of poeders

· Desinfecteren van de huid voor injecties

· Standaard bijhouden van een vochtbalans bij patiënten met een zware cytostaticakuur


Bron: Doorbreek de rituelen: Een overzicht van zinloze rituelen in de zorg en een stappenplan om deze te doorbreken. Plas, M., I. van Engelshoven, J. Mintjes – de Groot Utrecht: LEVV, Utrecht. jan 2008. 38 blz


Overige literatuur:

  • Rituelen en evidence-based handelen in de verpleging: tegenstelling of aanvulling? Hoofdstuk in Handboek Zorgvernieuwing. MANK, A., A. SEMIN-GOOSSENS Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2003, 43 blz

  • Vermeulen, H. Evidence based improvements in postoperative care; on the cutting edge between nursing and medicine. Proefschrift UvA, 2006. 283 blz

2 reacties

Opgeslagen onder AMC, Evidence based, patient, verpleegkundige, Verpleegkundigen, Zonder categorie