Categorie archief: Loopbaan

Top-salariaria: Ofwel de Balkenendenorm.

Salaris –  aria.

Er wordt nog steeds gesproken over de Balkenende norm. We weten allemaal dat het daarbij gaat om het salaris van de minister president. Mogelijk  is het huidige salaris van Balkenende uitgegroeid tot een super topsalaris en menen de dames en heren vanuit o.a. de zorg zich hieraan te moeten spiegelen.
Vastgesteld is weer dat de beloning in veel gevallen nog steeds over de top is, getuige het recentelijk verschenen overzicht van groot verdieners.  http://www.l1.nl/bestand/grootverdieners.

Wetgeving en vele kamervragen ten spijt. Minister Plasterk lijkt als een ware Don Quichot tegen windmolens te vechten.

MEDION DIGITAL CAMERA

Vanwaar alle commotie? Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) in werking getreden.

Het maximum-inkomen (130 procent van het ministerssalaris) ligt op 187.340 euro salaris plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 228.599 euro. Daarnaast regelt de wet een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning. Bestuurders in de zorgsector vallen onder de reikwijdte van deze wet. Voor bestaande gevallen is een overgangsregime vastgesteld. Zittende bestuurders houden maximaal vier jaar lang de salarisafspraken die zij al hadden toen de wet in de Tweede Kamer werd behandeld (najaar 2011). Daarna gaat hun salaris in drie jaar stapsgewijs omlaag naar de norm van de wet. Bij nieuwe benoemingen en herbenoemingen geldt gelijk de nieuwe norm.

Het wordt nog erger. In het regeerakkoord staat dat het maximum-inkomen in de (semi)publieke sector nog verder omlaag gaat: van 130 procent naar 100 procent van het ministerssalaris.
De NVZD (Nederlands Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren) spant een kortgeding aan tegen de Staat vanwege de Wet Normering Topinkomens (WNT)

De NVZD stelde in 2009 een beloningscode (BBZ) op die een soort CAO vormt. Bestuurders van kleine verzorgingstehuizen verdienen minder dan die van academische ziekenhuizen. Het hoogste salaris is ongeveer 240.000 euro per jaar. Ongeveer 15% van de zorgbestuurders verdient meer dan 190.000 euro per jaar
De zorgbestuurders vinden het principieel onjuist dat de overheid beslist over de salarissen. (Pleitnota) 

Op 11 januari 2013  heeft  de voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Gravenhage , uitspraak gedaan  C/09/432271 / KG ZA 12-1349 LJN: BY8165

De Rechtbank Den Haag oordeelt dat bestuurders van zorginstellingen vallen onder de Wet Normering Topinkomens, waarbij een maximale bezoldiging hoort die niet uitstijgt boven de ‘Balkenendenorm’

Daarnaast lijkt  er een nieuwe trend te ontstaan.  Een aantal toppers zwaait voortijdig af en bedingt daarbij een superregeling, de  “ontbindende vaststellingsovereenkomst” .

Ook daar wordt een salamipolitiek toegepast, stapje voor stapje steeds meer: het onderste wordt uit de kan gehaald.

Wordt dit binnenkort ook bij wet verboden?

Sneu, bij dit alles is dat de hardwerkende gezondheidswerkers minder riant worden betaald.

Complimenten van de patiënt vormen daar de bonus.

Het wordt tijd om een star-ratingsysteem te introduceren, waarbij de patiënt (klant is  koning) aangeeft wie een bonus verdient.

Artikelen NRC.nl, Skipr, Zorgvisie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder carriere, Loopbaan

Toeloop studenten geneeskunde; UMC’s in de startblokken

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vindt dat de numerus fixus voor de studie geneeskunde over vijf jaar afgeschaft moet worden. Het landelijke lotingsysteem wordt vervangen door decentrale selectie door de universiteiten. Het huidig aantal opleidingsplaatsen van 2850 moet alvast zo snel mogelijk worden verruimd naar 3100 plaatsen. Ook voor de vervolgopleidingen tot medisch specialist moeten meer plaatsen komen. De financiering van de opleidingen tot specialist moet volgens de RVZ worden herzien. De beroepsgroep zou wat de Raad betreft nog wel een stem moeten hebben in het bepalen van de kwaliteit van de opleiding, maar niet meer in het bepalen van de hoeveelheid medische specialisten die nodig zijn. Om meer medisch specialisten te kunnen opleiden, zijn er meer basisartsen nodig. Ook andere wensen van jonge artsen, zoals meer parttime werken en normale werkweken, verhogen deze vraag. Daarom kan de numerus fixus voor de initiële studie geneeskunde – na een gedegen voorbereiding door de universiteiten – over vijf jaar worden afgeschaft. Het lotingssysteem wordt vervangen door decentrale selectie door de universiteiten. Het advies ‘Numerus Fixus Geneeskunde: loslaten of vasthouden’is op 29 januari 2010 aangeboden aan minister Klink van VWS en minister Plasterk van OCW. Rapport ->

In onze “medische stad het AMC” is het al overvol met studenten. Stromen de collegezalen leeg, dan is het geen doorkomen aan. Ook de bibliotheek is een goed werkende (studie) pleisterplaats. Boeken zijn er niet meer zoveel, maar aan studenten geen gebrek. LCD schermen, computers , elektronische tijdschriften, e-blokboeken de gadgets van de moderne UMC bibliotheek.
Maar we moeten ons gaan voorbereiden op meer of gaan we selecteren aan de poort?

Video NOS journaal 29/01/10
Het kabinet gaat de loting voor de studie geneeskunde afschaffen. Universiteiten gaan in plaats daarvan medicijnen-studenten toelaten op hun basis van hun kwaliteiten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Bibliotheek, Loopbaan, UMC

Schrijf ik voor de baas of privé; Spoetniklanceringen.

Na met goed gevolg de Spoetnik web 2.0 cursus van de UBA te hebben afgerond, dacht ik een redelijke blogger te zijn geworden. In het NRC van 29/30 november 2008 las ik een artikel over “Digitale zeepkisten” van  Hidde Tangeman. Dat artikel bracht me enigszins aan het twijfelen. Ik ben dus één van de miljoen bloggers of/wel een “burgerjournalist”.
Ik probeer mijn bronnen te checken, enigszins evidence based mijn artikelen te staven, maar een blogger wordt nooit een echte journalist staat in de krant. Volgens de kenners blijven burgerjournalistieke hoogstandjes uit. Dan moet men toch echt eens het blog van mijn collega Laika (Laikablog) bekijken, maar ja dat is misschien niet zo hun onderwerp.

Dat er ook juridische valkuilen zijn voor de werknemer bij het gebruik van web 2.0. was ik mij tot voor kort niet bewust. Sinds ik op het spoor kwam van de afstudeerscriptie van Mieke Kreunen ‘Juridische valkuilen voor de Werknemer 2.0’. weet ik beter. Sinds die tijd valt mijn oog regelmatig op berichten in de krant over ontslag van bloggers, wegens onwelgevallige uitspraken over de baas, op hun blog en heeft mij toch aan het denken gezet.

Kreunen, die opgeleid is in het Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht in de richting arbeidsrecht en sociaal beleid met als aandachtspunten ICT, internet en communicatie & mediarecht, onderzocht hoe het er nou werkelijk voorstaat met de gevolgen van de ‘web presence’ op het werk en of de ‘werknemer 2.0’ zich moet bezinnen alvorens aan een weblog te beginnen.

Eigenlijk een aanrader voor de blogger, want een gewaarschuwd mens telt voor …. en komt zo niet voor het (ontslag)blok te staan. Wat me wel een beetje zorgen baart is dat ik het bloggen vanuit een bijscholing voor het werk heb geleerd. Opzet was te bekijken hoe je in de werksituatie gebruik kunt maken van de web 2.0 mogelijkheden. Moet ik nu harde afspraken met mijn werkgever maken.
(In de scripte staan ook bijzondere voorbeelden lees het kerstverhaal p. 19).

Het is moeilijk om een scheiding aan te brengen tussen een werkblog of hobbyblog. Je wilt het blog toch wat opleuken en gebruikt daardoor wel eens wat “spreektaal”.
Dat er allerlei voetangels kleven aan het bloggen, dat je wel op je woorden moet letten allereerst natuurlijk vanuit je eigen normen en waarden. Dat de baas ook meeleest of voorleest uit je blog is iets wat toch een beetje op de achtergrond zeurt.
Helaas is er tijdens de cursus geen aandacht besteed aan de etiquette. Al eens eerder heb ik trouwens geschreven over gedragregels voor medische weblogs. lees ook ->

Gut wat zou mijn baas er allemaal van vinden ?!
De scriptie maar eens goed bestuderen.

1 reactie

Opgeslagen onder Loopbaan, privacy, Spoetnik, Web 2.0.

Verpleegkundigen en verzorgenden willen loopbaanperspectief.

06/02/08-Nivel. Grote groepen verpleegkundigen en verzorgenden willen zich verder ontwikkelen in hun vak.  Ze geven aan dat betere loopbaanperspectieven hun beroep aantrekkelijker zouden maken.  Meer aandacht voor loopbaanperspectieven kan ertoe bijdragen dat ze zich langer blijven inzetten voor de zorg.  De komende jaren verwacht de zorg een toenemend tekort aan personeel. Het is daarom belangrijk niet alleen nieuw personeel te werven,  maar ook de uitstroom te beperken.  Een betere loopbaanontwikkeling lijkt daarvoor een belangrijke voorwaarde.  Factsheet 

3 reacties

Opgeslagen onder gezondheidszorg, Loopbaan, verpleegkundige