Categorie archief: patient

De tien geboden van de Patiënt?

Patiënten wensen

Patiëntgerichtheid is het nieuwe tover woord in ziekenhuisland.

Waar mogelijk probeert men er aan tegemoet te komen.
Het eten wordt opgetuigd met streekvriendelijke producten.
De mantra is de patiënt beter te informeren en in “gezamenlijkheid” een behandelplan op te stellen.

Het medische personeel wordt getraind op klantvriendelijkheid. Horken zijn taboe.
In het curriculum wordt professioneel handelen en bejegening belangrijker gemaakt.

Peter Pronovost, Johns Hopkins Hospital publiceerde onlangs een top tien van zaken waarde (Amerikaanse) patiënt zeer aan hecht.

De tien geboden van de Patiënt:

 1. Laat mij slapen.
  Stoor mij alleen dan voor “behandelingen” als mijn toestand kritiek, de behandeling echt niet kan wachten.
 2. Stoor mij niet met het geluid uit de verpleegkundige post.
 3.  Zorg dat mijn persoonlijke spullen niet zoek raken.
 4. Klop op de deur voor je binnenkomt
 5. Zorg ervoor dat mijn ‘White board” patientenstatus bijgewerkt is.
 6. Informeer mij en mijn naasten over wijzigingen in mijn conditie.
 7. Zorg dat mijn kamer schoon is.
 8. Luister naar mij en betrek mij bij het behandelplan.
 9. Zorg dat ik mij kan oriënteren op de afdeling en in het ziekenhuis.
 10. Gedraag je als professional, ook als je even pauze hebt of de lift neemt.

Bron: USNews health

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder patient, Patientgerichtheid

30 : Heropname, rehospitalisatie, readmission.

30 (dertig) is het natuurlijke getal volgend op 29 en voorafgaand aan 31. (Wikipedia)

In medische disciplines is 30 een bijna magisch getal.

Dit omdat de effectiviteit van een behandeling vaak na 30 dagen meetbaar wordt en daarom vaak als (kwaliteits) standaard wordt aangehouden.

Vandaar ook dat heropnamen binnen 30 dagen als negatieve maatstaf worden gesteld.

In de Verenigde Staten wordt de laatste tijd regelmatig over dit onderwerp (readmission) gepubliceerd.

In de Jama 2013;309(4):345-346:  1 op de 5 patiënten is binnen 30 dagen weer terug in het ziekenhuis. In de meeste gevallen is deze opname gerelateerd aan een eerdere behandeling.
Leek het handig de opnametijd zo kort mogelijk te houden, door de heropname wordt het uiteindelijk toch een extra dure behandeling is de algemene gedachte.

Uit een studie, waarbij 129 acute care Veterans Affairs hospitals in the United States betrokken waren, blijkt dat reductie van de ligduur niet gelijk op gaat met de toename van het aantal  heropname. (Ann Intern Med. 2012;157:837-845.)

Het onderzoek ging over een periode van 14 jaar, waarin de ligduur met 27% afnam, in diezelfde periode nam het aantal heropname af met 16%.  

Wel bleek er een stijging gaande als de ligduur verkort werd i.t.t. de standaard tijd die voor een behandeling stond.

Het is tegenwoordig een kwaliteitsmaat voor een ziekenhuis. Er is veel aan gelegen om het aantal patiënten dat binnen 30 dagen weer aanklopt bij het ziekenhuis te beperken.

Dit blijkt geen eenvoudige opgave.
In het onderzoek wordt aangegeven dat de samenwerking tussen diverse disciplines te kort schiet, waardoor niet tijdig wordt onderkend dat het ontslag te vroeg komt. Ook de begeleiding van de patiënt naar huis laat te wensen over.

30 Dagen denktijd, om hier wat aan te doen, lijkt onvoldoende. Het probleem wordt in de VS wel herkend, maar nog niet afdoende getackeld.

Hoe de situatie in Nederland is, op dit moment. De zoekvraag geeft minimaal resultaat  via Google.  Op 21 februari 2012 deed Guus Schrijvers (tot voor kort  Julius Center, Utrecht) een oproep aan ziekenhuizen om het heropnamepercentage van hun ziekenhuis, aan hem bekend te maken. Of daar respons op is gekomen wordt  niet duidelijk.

Maar “alle goede zorg” komt doorgaans uit de VS overgewaaid.  Alle kans dat  het rehospitalisatiecijfer, het nieuwe stokpaardje in de zorg gaat worden.

In ieder geval is er wetenschappelijke evidence voor handen.

Nu nog de getallen boven water zien te krijgen. Wie openbaart ze?

Literatuur: 

 • Muthiah Vaduganathan, MD, MPH; Robert O. Bonow, MD, MS; Mihai Gheorghiade, MD. JAMA. 2013;309(4):345-346. doi:10.1001/jama.2012.205110.
 • Zorgkwaliteit en complicaties van operaties vergelijking van de uitkomsten van 3 heelkundige afdelingen. Dijs-Elsinga, J., e.a.  Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1703
 • “Risk Factors for 30-Day Hospital Readmission among General Surgery Patients”.Michael T. Kassin, Rachel M. Owen, Sebastian D. Perez, Ira Leeds, James C. Cox, Kurt Schnier, Vjollca Sadiraj, John F. Sweeney. Journal of the American College of Surgeons, August 2012, doi: doi:10.1016/j.jamcollsurg.2012.05.024.
 • The validity of indicators for assessing quality of care: a review of the European literature on hospital readmission rate. Eur J Public Health. 2011 doi:10.1093/eurpub/ckr165
 • Jencks SF, e.a., Rehospitalizations among patients in the Medicare Fee-for-service program, New England Journal of Medicine, (360), 2009, pp 1418-28.
 • Interventie ter preventie van heropname in het ziekenhuis van mensen van 65 jaar en ouder: RIVM. link

__________________________________________________________________

Om over na te denken als patient (familie), voor je wordt ontslagen  *

 •  Waar ga je na het onstalg heen: naar huis of tijdelijke opvang.
 • Ga je naar huis, heb je dan thuiszorg nodig.
  Bij thuiskomst is het raadzaam dat er een familielid of  vriend(in) aanwezig is. En liefst nog even blijft.
 • Mogelijk heb je speciale zorg nodig: dieet, medicijnen, verbandmiddelen. Heb je huklp van de thuiszorg nodig of kan familie je helpen.
 • Hoe ga je verder met de  voorgeschreven medicijnen door ziekenhuis. Weet je  waarom je ze moet innemen, is de dosering bekend evenals eventuele bijwerkingen. Denk je ook aan de medicijnen die je voor opname al gebruikte.
 • Heb je zuurstof nodig, of andere hulpmiddelen, zorg ervoor dat je weet hoe deze te gebruiken.
 • Zorg dat je instructies krijgt voor activiteiten die je wel niet mag ondernemen. Is trappenlopen toegestaan, rijden?
 • Denk erover na welke  hulpbverleners je straks nodig hebt. Je huisarts, een fysiotherepeut etc. Zorg ervoor dat afspraken vast staan, zo snel mogelijk worden gemaakt.
  Ook dat ze door het ziekenhuis (behandelende artsen) op de hoogte worden gesteld van je gezondheidssituatie.

* Discharge Planning. Denise M. Goodman, MD, MS; Alison E. Burke, MA; Edward H. Livingston, MD JAMA. 2013;309(4):406. doi:10.1001/jama.2012.145192. Text Size: A A A . link

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder patient, Patientgerichtheid, Patientveiligheid, Ziekenhuizen

Online patiënten feedback: het Twitterlevengevoel.

Sociale media raakt steeds meer ingeburgerd om te communiceren ofwel je mening te geven.

Je zag het gisteren bij de NOS uitslagen avond. Ook daar werden de meningen gepeild, door de twitterberichten uit te lichten, een stemming te kweken.  

Vandaag kreeg ik een uitnodiging deel te nemen aan een Academic conference on online patient feedback.  

Zou zomaar kunnen: een niet evidence based bron om de patiënten (on) tevredenheid te volgen.
Het is me nog niet opgevallen dat dit idee al breed opgepakt wordt door Nederlandse ziekenhuizen.
Er zijn ongetwijfeld bedrijven die het tellen van positieve en/ of negatieve berichten via deze sociale media in de markt hebben gezet als reputatiemeting. 

En de zorgbranche houdt nu eenmaal van ranglijstjes.
Elsevier is vast al aan het plussen en minnen, want eind oktober komen zij weer met  “de  beste ziekenhuizen” .

Marktwerking in een sociaal jasje?!

Is er wetenschappelijk bewijs voor een kwaliteitsverhogend effect van peilingen via Twitter? In het artikel: Happiness is assortative in online social networks van Bollen J, Gonçalves B, Ruan G, Mao H. Artif Life. 2011 Summer;17(3):237-51. Epub 2011 May 9. http://arxiv.org/pdf/1103.0784.pdf  

Lees ik dat:
“Blije Twitteraars volgen blije Twitteraars en verspreiden een positieve boodschap”.

Dus liefst aansluiten bij een groep positivo’s .

De tijd zal het leren of ziekenhuizen volgers worden?  

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gezondheid 2.0., internet, patient, Patientgerichtheid, Ziekenhuizen

“Hier is mijn moeder, regelen jullie het verder”!

Onder deze titel organiseert ACTIZ op 10 april  j.l.  een debat over het nieuwe ouder worden. Het was de eerste in een reeks van 5.  Op 10 april was de Rode Hoed compleet uitverkocht . 
Nieuwe kans:  7 juni 2012  
Debat: Het Nieuwe Ouder Worden Locatie:1931 Congrescentrum Brabanthallen Oude Engelenseweg 1 ‘s-Hertogenbosch. Tijd:  19:00 – 22:30 uur  –  2012-06-07T22:30:00

Op 10 april was de Rode Hoed compleet uitverkocht 

Kwam dat door de prikkelende titel?

Hier is mijn moeder
Het komt een beetje killetjes over, maar toch het zou ook wel eens een zegen zijn voor kinderen als je in deze tijd een goede plek voor je ouders zou kunnen vinden.

Een 24 uurs indicatie is nodig, maar wanneer is iemand 24uur per dag hulpbehoevend. In een verzorgingshuis of verpleeghuis staat er toch ook niet iemand al die tijd aan hetzelfde bed.

Het malle is dat mantelzorgers vaak het gevoel hebben dat ze wel 24 uur zorg verlenen.

Dat is fijn om te doen, maar soms ook benauwend. Want er is veel te plannen en datgene wat je extern moet regelen, of waarbij je afhankelijk bent van derden past vaak niet naadloos in de gezamenlijke agenda.

Aan het eerste debat o.l.v. Clairy Polak debatteren John Kauffeld (Raad van Bestuur Espria) Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde), Sabine Uitslag (Tweede Kamer CDA) en Herman Vuijsje (socioloog en schrijver)

Het debat vormt het startsein van de campagne Het Nieuwe Ouder Worden, over het ontstaan van een nieuw soort ouderen en de maatschappelijke gevolgen.  Doelstelling van de campagne is om te komen tot een gezamenlijk manifest over de gewenste toekomst van de ouderenzorg.

Europees jaar van Healthy Ageing
De timing van deze campagne is niet toevallig gekozen. 2012 is het Europese jaar van Healthy Ageing. In heel Europa is vergrijzing en de toename van de zorgkosten een belangrijk thema. Wat opvalt is dat in Nederland de kosten van de ouderenzorg het snelste stijgen. In een onlangs verschenen rapport wijt de Europese Commissie dit aan de verregaande institutionalisering van onze zorg. Waar in andere landen veel ouderenzorg in handen is van vrienden en familie is in Nederland de neiging groot om het aan betaalde professionals over te laten.  

KBO initiatief:
De Unie KBO is samen met PCOB, NOOM en de NVOG gestart met het project seniorvriendelijke ziekenhuizen. Doel is om de ziekenhuizen te stimuleren om hun organisatie (meer) aan te passen aan wat ouderen belangrijk vinden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 3 ouderen slechter het ziekenhuis uitkomen dan ze er in zijn gegaan. Problemen met medicatie, voeding, gebrek aan goede nazorg en een moeizame communicatie tussen de behandelend artsen onderling en tussen de oudere en de artsen zijn hier ondermeer de oorzaken van. Het project onderzoekt eerst wat de knelpunten zijn waar ouderen voor, tijdens en na hun bezoek aan het ziekenhuis tegen aanlopen. Hiervoor is uw ervaringen nodig!

Mijn moeder wil nog wel, 100 worden! Nog veel tijd om te zorgen, ook al is ze 91+.

Wie zorgt mee?

Hier is mijn moeder, zorg wel goed voor haar, want het blijft mijn moeder! En anders doe ik het toch weer zelf, mijn manifest!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder patient, Patientgerichtheid

Scoort de dokter een 9.2: Patiëntentevredenheid meten.

Dr.Score.com  een Amerikaans dokters rating site
(onze drYep, Kiesbeter.nl sites), 
komt tot de conclusie dat

 • de patiënt blij wordt van een korte wachttijd,
  hoogstens 15 minuten.
 • een lang consult, ofwel dat de dokter minimaal 10 minuten aandacht aan de patiënt schenkt.

Dat zijn lastige factoren om met elkaar te laten rijmen. Heb je het logistiek dus zo voor elkaar dan wacht je een hoge score.

Dr Score werkt met een schaal van 1 tot 10, een toelichting kun je er bij geven. 

Hoe straks de beoordeling uit gaat vallen over CZ die zelf wachtlijsten gaat creëren. Misschien dat dat de beoordeling over de artsen en de behandeling gelijk weer recht trekt? Wachtlijsten lossen zich vanzelf weer op.

De helft van de 36.000 deelnemers aan de site van drScore gaven bij een wachttijd van minder dan 15 minuten de dokter het cijfer 9.2.

Bij wachttijden oplopend tot 20 minuten werd toch nog een 8 gescoord.
Moest de patiënt langer dan een uur wachten, dan restte slechts een 3,5. Slecht!

Opmerkelijk is dat het geboekte medische resultaat  minder effect heeft,  het cijfer niet omhoog brengt. 

Het blijkt moeilijk de patiënt er van te overtuigen dat je een empathisch dokter bent, medisch zeer kundig, de beste behandeling levert en eigenlijk wel de 10 verdient, als de tijdsfactor onjuist is.

In een recent artikel in Archives of Internal Medicine   “The cost of satisfaction” werd gesteld dat in de klinische setting, veelvuldig en langdurig opgenomen patiënten, met een slechtere prognose in het algemeen een positiever oordeel geven over hun arts.

Onlangs als begeleider een specialist bezocht.
Welke score zal ik hem geven. Hmmm.

 • Niet zo vriendelijk       –  punt
 • Géén witte jas,               –  punt
  (al zegt dat ook niet alles meer sinds de uitglijder van het VUmc, witte jas is filming you)
 • Wachttijd  
  < 15 minuten                  + punt
 • Consulttijd
  > 10 minuten                  + punt
 • Informatiefolder :
  hoe voorkom ik flauwvallen  -+ punt

Magere score, maar …..

Afrondend consult:
De patiënt is prima gezond, geen ernstige afwijkingen  ++++++++++  punten

Dat scoort !  10 punten !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, patient

Pierewaaien aan het strand!

Goed nieuws voor de bewoners van Woonzorgcentum Vreugdehof  in Amsterdam zo lees ik in diverse berichten.

Zij beschikken tegenwoordig over een strandkamer.
Met blote voeten (is dat verantwoord) kunnen ze in de ligstoel plaats nemen.

Dit alles om hen hét dagje uit  gevoel te bezorgen, maar vooral om hen rustig te maken. Een leuk idee.

Regelmatig kom ik  langs een onlangs verbouwde creche in Hoorn.
Alles ziet er even leuk:  kleurig en fleurig uit.
Een mega zandbak, een mooie speelplaats voorzien van allerlei  toestellen en als ik dan schielijk door de ramen kijk, lijkt het mij binnen ook één groot feest.  Blerrende kinderen heb ik er (nog) niet gezien.

Al vaker heb ik tegen mijn in de buurt wonende moeder (90) gezegd, dat ze voor “oude”  ouderen eigenlijk ook eens zo’n leuke dagopvang moesten bouwen.

Het lijkt mij dat Vreugdehof daar een begin mee heeft gemaakt.

Een dagtripje naar “Vreugdehof aan zee”  zon, zee, strand    hmmm ………
misschien is er dichterbij een beschermd strandje te vinden?

– ‘Strand, Zon & Zee’ in Vreugdehof op RTV Noord Holland link
– Dementerenden komen tot rust in strandkamer, Nursing. link

Het doet denken aan Paris Plages: strand aan de Seine

De Franse lichtstad pakt voor de achtste keer uit met ‘Paris Plages’. De badgasten kunnen er genieten van zand, palmbomen, hangmatten en douchen. Wat zal er een rust over de stad komen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder patient, Patientgerichtheid

Moeder ontslagen, AMC topmodel naar huis.

Patientenmanifest Algemeen mei 2011

‘Het zal je moeder maar wezen’
Een AMC project dat in 2007 werd gestart.
Doel van het project was om alle AMC-medewerkers te doordringen van het belang van een goede servicegerichtheid en juiste bejegening van patiënten. De client moet het gevoel hebben dat hij/zij correct en met respect wordt behandeld.

Een VIP behandeling is misschien wat overdreven, in het ErasmusMC krijg je sinds kort als patient een Verwentasje als warm welkom

Belangrijker is een vriendelijke en adequate bejegening. Dat stel je op ieder moment van de dag, in welk bedrijf dan ook, op prijs of zie je eigenlijk als een must. In de praktijk blijkt dat er nog veel te wensen over blijft. Als je in een winkel onheus wordt behandeld, zal je er ook niet zo snel meer terugkeren.
En als je niet in topconditie bent, brengt je dat snel uit je evenwicht.

Kennelijk kan het in het AMC ook beter. Ze hebben er aan gewerkt en gaan nu de uitdaging aan.

Moeder kwam orde op zaken stellen. Ze liet zich in het AMC opnemen.
Sinds april 2011 is ze weer geheel op de been en naar huis. Dag moeder !

Moeder is vertrokken, maar ze hield kennelijk al die tijd wel een dagboek bij, waaruit het AMC lering kon trekken en zo het Patientenmanifest kon creeeren.

Patientenmanifest AMC
24 punten waar u in het AMC op mag rekenen.
Een ambitieus plan,
Punt 16 : Als uw opname langer dan vijf dagen duurt, is er een vaste verpleegkundige die de voortgang met u doorneemt en de zorg afstemt met andere zorgverleners. Zou moeder ook al die tijd al zo’’n begeleiding hebben gehad.

Lange opnametijd al met al. Wie betaalt de rekening.

Voorlopig staan er voor de patient maar 2 punten tegenover.
– dat u respect toont voor de AMC-hulpverleners.
– dat u de afspraken met het ziekenhuis nakomt en dat u op tijd komt of tijdig afbelt.

Ps. Zondag is het Moederdag ! Zullen we moeder wat extra’s geven?
Ze heeft absoluut haar best gedaan. Een weekend Disneyland misschien? Fred Lee weet er alles van.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, behandelingsovereenkomst, patient, Patientgerichtheid