Categorie archief: patient

Gezondheidsvaardigheden – Startpakket Lees en Schrijf! Gezondheid.

 Het lijkt zo gewoon dat iedereen zijn taal leest, spreekt en begrijpt, maar dat wat zo gewoon lijkt is het vaak niet.  

“In Nederland heeft 1 op de 10 volwassenen moeite met lezen en schrijven. Nog veel meer mensen hebben moeite informatie over gezondheid te lezen en te begrijpen, een gesprek te voeren met een arts of om juiste informatie te vinden.”

Wat je niet ziet, dat is er niet.  
Wat je leest, dat staat er niet, of je leest helemaal niet.

Langzamerhand komt men er achter dat in deze tijd mensen die, om welke reden dan ook, nooit of niet goed hebben leren lezen en schrijven een ernstige handicap hebben.
De gezondheidszorg wordt steeds complexer. Er worden hogere eisen gesteld aan de patient, die zelf ook hogere eisen stelt. Zelfmanagement ?!

Zij maken vaker gebruik van de zorg, verblijven langer in het ziekenhuis en gebruiken medicijnen vaak niet goed omdat de bijsluiters van medicijnen te ingewikkeld voor ze zijn. Naast de persoonlijke winst levert het uitbannen van laaggeletterdheid een jaarlijkse kostenbesparing op van naar schatting 20 miljoen euro op huisartsenzorg en 41 miljoen euro op ziekenhuiszorg, zo blijkt uit Nederlands onderzoek.

Moet een patient wel of niet nuchter zijn? Er staat wel iets over in, in de ontvangen folder van de (huis) arts.
Blijft vaak wel de vraag “wat is nuchter, hoe blijf ik nuchter?”

Om het belang van gezondheidsvaardigheden onder de aandacht te brengen, lanceerde de Stichting Expertisecentrum ETV.nl op 1 maart 2010 een nieuwe leermethode, bestaande uit een werkboek, een regionale televisieserie en een oefenwebsite.

Of je nu wel of niet goed kunt lezen. Het werkboek bevat voor iedereen handige weetjes.
Mogelijk dat er bij uw arts een exemplaar ter inzage licht.

Zo niet meer info via : www.leesenschrijf.nl

 promo

_____________________________________________________________________

Werkdefinitie van gezondheidsvaardigheden NIGZ
Het geheel van vaardigheden of competenties van een individu om mondelinge en schriftelijke informatie over gezondheid, zelfzorg en voorzieningengebruik
– te kunnen en willen verkrijgen,  begrijpen en toepassen 
– op een manier die bijdraagt aan een betere gezondheid van zichzelf en anderen.
– in diverse situaties en in verschillende rollen (patiënt, consument, verzorger, burger).

[bron: Werkdocument gezondheidsvaardigheden en diversiteit (Health Literacy) NIGZ Versie 27 april 2006. pdf]

_________________________________________________________________________

 www.lezenenschrijven.nl

Literatuur:

  • Laaggeletterdheid en beperkte: gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg. Auteurs: Twickler, Th.B., E. Hoogstraaten, .A.Q. Reuwer, L. Singels, K.. Stronks en M. Essink-Bot.  Nederlands Tijdschr Geneeskd 2009;153:A250. pdf
  • U houdt de folder op zijn kop: laaggeletterd en chronisch ziek gaan moeilijk samen. Lutke Schipholt, I. Medisch Contact 2010;65:36 (9 sept) pp. 1749-1751. pdf
Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gezondheidsvaardigheden, patient

Hoe heet de behandelend dokter? Geen idee!

Die vraag lijkt een open deur.
Maar nee, het is ongelooflijk, maar bij een korte enquete, aan de deur van het AMC te Amsterdam gehouden door een aantal geneeskunde studenten kwam aan het licht dat patienten (clienten) bij het verlaten van het ziekenhuis niet meer op de naam konden komen van de arts die hun had behandeld of had gezien.

“Patienten die ongeveer een half uur daarvoor een consult hadden gehad, werd gevraagd naar de naam van de dokter.  Slechts 18 procent van deze mensen wist de naam van hun dokter te noemen. 72 procent wist de naam niet. De overige tien procent dacht het te weten, maar noemde een verkeerde naam”.

Nu kan het zijn dat doordat bij een academisch ziekenhuis er een snellere doorstroom/ wisseling van de wacht is van clinici: artsen , artsen in opleiding, studenten, etc. het voor de patient minder overzichtelijk is.

Onduidelijk is nog wel wie hier in gebreke blijft. De behandelaar die zich niet juist voorstelt, de patient, die mogelijk door de zenuwen niet goed hoort of luistert.

In ieder geval is er nu een actie gestart dat de dokter zijn virtuele visitekaartje afgeeft via het AMC-internet, zodat de patient, thuis op zijn/haar gemak het smoelenboek van het AMC kan raadplegen op zoek naar de dokter. Dat zijn er overigens wel veel!

Het is het proberen waard.  Kijk op de amc site
vervolgens klikt u op de polikliniek van uw keuze en in de linker navigatie op
 ” Wie is mijn dokter?”

Waarom niet gewoon een visitekaartje mee naar huis geven.
Compleet met internetadres-telefoonnummer bij geval van vragen.

Ook zelf even een notitie maken is een optie.
Het lijkt mij prettiger te weten met wie je te doen hebt gehad.

Aangenaam mijn naam is …………………..

Oef!     of dit visitekaartje voldoende is?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, behandelingsovereenkomst, gezondheidszorg, patient, Patientgerichtheid, Zonder categorie

Doktersrecept: Wie leest mij voor? laaggeletterdheid mijn probleem?

Mens-Patient centraal.
De dokter probeert zijn patiënten steeds beter te informeren, over diagnose, behandeling en therapie.

Doktersvoorschrift prima maar dan wel liefst mondeling?!

Eén op de 10 Nederlanders behoort tot de groep laaggeletterden.
Hoeveel hiervan zullen er regelmatig op het spreekuur van de dokter komen?

Wat te doen met de “onleesbare””  folder, de talloze websites met patienteninformatie.
De bril vergeten, de bijsluiter ontbrak, zijn veel gehoorde uitvluchten.

Hoe moet je dan weten of je nuchter moet laten prikken. Hoe hoog de dagdosering is?

Henny, een 64-jarige diabetespatiënt, waarvan bekend was dat hij moeite had de instructies van artsen op te volgen, werd opgenomen in het ziekenhuis. Toen hem daar gevraagd werd zijn lijst met medicijnen voor te lezen, bleek hij dit niet te kunnen. Hij had nooit goed leren lezen, maar wist dit altijd goed te verbergen. Met de specialist werd naar een oplossing gezocht voor het gebruik van de juiste hoeveelheid medicijnen. Ook adviseerde de arts hem contact op te nemen met het ROC via de bellijn 0800-023 44 44, om daar een cursus lezen en schrijven te volgen. De sleutel tot zijn gezondheid bleek hier te liggen in geletterdheid. (voorbeeld  (website UaanZet)

Gezondheidsvaardig?!

Dit jaar wordt voor de 6e keer de Week van de Alfabetisering gehouden.
De Stichting Lezen & Schrijven (beschermvrouwe Prinses Laurentien) geeft artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen, tips hoe zij deze niet lezers,
kunnen herkennen en beter op deze situatie kunnen inspelen.

“In de herkenningswijzer staat dat laaggeletterde patiënten tekenen van angst vertonen als zij iets moeten opschrijven of lezen.”  zie  Herkenningswijzer voor artsen

Maar of we nu bibliothecaris, dokter, student, docent of familie zijn allemaal kunnen wij een  steentje bijdragen.

Het (dokters)recept kunt u vinden via U aan Zet

Literatuur:

  • U houdt de folder op zijn kop: laaggeletterd en chronisch ziek gaan moeilijk samen.Lutke Schipholt, I. Medisch Contact 2010;65:36 (9 sept) pp. 1749-1751. pdf
  • Effects of health literacy on health status and health service utilization amongst the elderly.  Young Ik Cho, Shoou-Yih D. Lee, Ahsan M. Arozullah, Kathleen S. Crittenden. Social Science and medicine 2008: 66(8) pp 1809-1816. pdf
  • “What Did the Doctor Say?:” Improving Health Literacy to Protect Patient Safety. pdf
  • Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent; De bijdrage van het ‘health literacy’ -perspectief aan patiëntenrechten. Woerden, NIGZ, 2006 65 blz. pdf
  • HEALTH literacy; a prescription to end confusion; committee on Health Literacy; Institute of Medicine. Washington, the National Academies Press, 2004. link
  • Toolkit gezondheidsvaardigheden. NIGZ  link

Medisch Contact 2010 9 september p. 1751.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dokter, patient, Patientgerichtheid, Patientveiligheid, verpleegkundige, Verpleegkundigen

Mayo en sociale media.

En wie goed doet goed ontmoet, wordt gevolgd via Twitter, Facebook, LinkedIn.

Mayo clinic is een voorbeeld voor de Nederlandse ziekenhuizen.
Patientgerichtheid staat hoog in hun vaandel  en dat hebben de Nederlandse zorginstellingen inmiddels ook tot speerpunt verheven.
De ziekenhuizen zijn veelal bezig met het grootschalig (her)inrichten van zorgprocessen, zodanig dat de wensen en behoeften van patienten centraal komen te staan.

Kwaliteit van zorg in Mayo omvat het totale welbeleven van een patient  vanaf het eerste contact tot de laatste afspraak.  (filosofie Mayo)

Center for Social Media
Vandaag kondigde de Mayo clinic aan dat zij een “ Center for Social Media”  heeft ingericht. Om het gebruik van sociale media te activeren en breder in te zetten om de volksgezondheid te verbeteren.

Sociale media.
Mayo clinic is een pionier op het gebied van sociale media.

Mayo clinic is de meest populaire aanbieder van medische informatie (filmpjes) via You Tube,  meer dan 60.000 volgers hebben zij via Twitter.  Hun Facebook pagina kent wel 20.000 relaties. Ook blogs, podcast worden ingezet om patiënten, medewerkers kennis te laten nemen van het wel en wee van de Mayo en te informeren over behandelingen, ziekten. Mayo wil ook een platform zijn, waarop patiënten en familie hun verhalen kwijt kunnen.
Dit alles met de motivatie  de volksgezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren.

Mayo clinic gelooft er in dat ieder mens recht heeft op goede gezondheidszorg, goede informatie en verantwoording neemt voor zijn/haar eigen gezondheid.

Mayo neemt de verantwoordelijkheid om hen daarbij te helpen, door ook  sociale media applicaties in te zetten om hen zo goed mogelijk te informeren, ze in contact te brengen met hun ziekenhuis, behandelaar(s), met patiënten en hun organisaties om ze zo te inspirerern tot een goede gezondheidskeuzes.

Het is de intentie van Mayo om de zorgsector te begeleiden bij het gebruik van revolutionaire applicaties en deze patientgericht in te zetten.

“Mayo aan de Amstel”   –    ” de droom van het AMC”

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, gezondheidszorg, patient, Patientgerichtheid, Web 2.0., Ziekenhuizen

Wet cliëntenrechten zorg – controversieel?

Cliënt: Een ieder die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend!

Op 7 juni 2010 is het wetsvoorstel ~ Wet cliëntenrechten zorg  ~ aangeboden aan de tweede kamer.  Het al lang aangekondigde plan heeft in de loop der tijd al veel reacties opgeroepen.
Google geeft heel wat hits, sinds de presentatie van het wetsontwerp in 2009.

” Naast de praktische betekenis die het wetsvoorstel zal hebben voor de onderlinge verhouding tussen de zorgaanbieder en de cliënt, vormt het wetsvoorstel ook een symbolische markering van de omslag in het denken over de regie en de sturing van de zorg (ook wel aangeduid als paradigmashift). Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en beleidsmakers moeten vanuit het perspectief van de cliënt de zorg inrichten en vormgeven”.

Gelukkig zijn kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid al lang dé topics in ziekenhuisland. Een gastvrije dienstverlening staat hoog in het vaandel bij de ziekenhuizen. Disneyland! 

Gastvrijheid – gevoel van welbevinden.

Eigenlijk een oer oude ambitie of traditie, met een nieuw accent. Noem het hospitality en het bekt beter. Trouwens de patiënt van tegenwoordig is ook goed gebekt en een ideale gast. Over wat van een patient wordt verwacht t.a.v. een goed patiëntschap wordt niet gerept. Naar mijn idee zou enige regelgeving t.a.v. de bejegening door de patiënt richting hulpverlener ook niet mogen ontbreken. Welk ministerie durft die rechten te ontwerpen.

Eigenlijk is het allemaal zo vanzelfsprekend, goed hulpverlenerschap, goed patiëntschap, gastvrijheid of is dat oud ……  om dat als vanzelfsprekend te ervaren.

Er komen heel wat nieuwe regeltjes, dat is manifest.
Wie wordt er beter van? Gezond blijven,  daar hebben we meer aan!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder klantgerichtheid, patient, Patientgerichtheid, patientveiligeheid, Patientveiligheid, prestatieindicatoren, Professional, Ziekenhuizen

Dokter heeft u uw handen wel gewassen?

   Een beetje confronterende vraag nietwaar. 

Handhygiene spaart levens [Hand Hygiene Saves Lives] slogans van de WHO en het Center for Disease Control and Prevention (CDC).
Ook de WIP [werkgroep infectiepreventie] heeft hier een richtlijn voor opgesteld.
Het nieuwste middel in de strijd (CDC) is een video, gericht tot de patiënt. Met deze videoboodschap wordt, deze opgeroepen in de gaten te houden of de dokter (verpleegkundige)zijn/haar handen wel heeft gewassen, voor de behandeling te beginnen, ofwel te beëindigen.
Zo niet dan moet je deze erop attenderen.
Assertieve, wat heet agressieve patiënten genoeg tegenwoordig. Of je de dokter ook gebiedt de handen te wassen? Dan is een communicatietraining voor de patiënt ook geen overbodige luxe naar mijn idee. Ik kan mij voorstellen dat je bij een huisbezoek de dokter even de wastafel wijst, maar wat doe je als de poli bezoekt of erger in het ziekenhuisbed ligt. Ik zie het mijzelf niet zo snel doen. Het is bekend dat hygiënemaatregelen het minst worden nageleefd door beroepsgroepen, die beter zouden moeten weten. De Mexicaanse griep zorgt voor een extra stimulans om handen vaker te wassen. Extra Dettol flesjes staan naast de normale zeepdispenser bij de toiletten. Ze zien er niet zo fris uit. Een beetje weerstand opbouwen dan maar.
De kwetsbare groep patiënten blijft kwetsbaar.
Dokter heeft u uw handen wel gewassen?  Hoe pak ik dat aan, toch maar even de video bekijken, misschien is het nog niet zo’n slecht idee.

O ja:  Ik heb ergens gelezen dat je Happy Birthday moet zingen bij iedere wasbeurt. Dan heb je er precies voldoende tijd aan besteed.  Zo wordt handen wassen een echt feest.

CDC podcast ->
This video is a tool hospitals can use to empower patients to participate in their own care and reduce their risk of acquiring an infection by reminding care givers to perform hand hygiene.”

1 reactie

Opgeslagen onder Arts, Grieppandemie, Handhygiene, patient, Patientgerichtheid, Patientveiligheid, verpleegkundige, Verpleegkundigen, verzorgende, ziekenhuishygiene

Spoedeisend: dure ervaring.

In de nieuwe VWS begrotingsplannen c.q. bezuinigingsplannen is ondermeer opgenomen dat patiënten zonder verwijsbrief, niet geacht worden te rekenen op vergoeding van de zorgverzekeraar,  bij niet levensbedreigend bezoek aan de SEH.

Dat bracht bij mij het volgende voorval in herinnering. Ik ben links slecht(niet)horend en droeg daarom rechts een gehoorapparaat? Nu zijn er tegenwoordig mooie apparaten op de markt, waarbij alleen een kleine “tip” in het oor verdwijnt. Bij het uithalen van mijn apparaat, bleef de tip achter in het oor,  klein maar fijn?!

Het was op een voege zaterdagavond. Wat te doen, volgens ervaringsdeskundigen, diende ik direct naar een dokter te gaan, want een oorontsteking lag op de loer. Gelukkig, heb ik weinig dokterservaring: huisartsenpost en SEH waar vind ik die?
In mijn woonplaats blijken de genoemde posten zich op het ziekenhuisterrein te bevinden.
De eerste deur die ik tegen kwam was van de SEH, daar maar even vragen of ik bij hen geholpen kon worden? Of dat ik door moest naar de huisartsenpost en welke deur ik dan moest  hebben.
SEH: geen probleem, kom binnen, we helpen u zo. En inderdaad het was een vroege zaterdagavond, nog weinig malheur, de dokter kwam snel, vond het wonderlijk, pakte het kleinste tangetje en plopte het tipje er zo uit.
Ik voelde mij opgelucht en naar veel later bleek “opgelicht”. Maanden later kreeg ik de afrekening van de zorgverzekeraar. Dit akkevietje kostte meer dan 500 euro tot mijn schrik. Ik belde met de zorgverzekeraar met de vraag of dit in hun ogen een normale vergoeding was voor een kleinigheid.
Ach mevrouw, u was op zaterdagavond, u was op de SEH, dat telt allemaal al dubbel. Nou dan kom je wel aan een dergelijk bedrag. Voor ons is dit DBC’tje, als een Abc’tje maakt u maar niet druk. Dag no-claim, voortaan heb ik toch liever dat de SEH mij een deur verder wijst in dit soort zaken.

Er is hoop, voortaan is er een verwijsbriefje nodig en de schrijver daarvan heeft vast wel een klein tangetje. Maar ach, het gehoorapparaat ligt nu opgeborgen in de la. In ieder geval kan het tipje niet meer blijven steken.

VWS bezuinigingen: Ik hoop niet dat het wordt; Wie niet horen wil, moet voelen!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder gezondheidszorg, patient, zorgverzekering