Categorie archief: UMC

Parelsnoer rijgen: enorme kansen voor wetenschappelijk onderzoek.

Kreeg op mijn 18e een parelsnoer.
Met de leeftijd komt pas het besef dat het bijzonder is.
Bovendien kreeg ik het van een dierbaar familielid. Pas nu leg  ik de verbanden, de ketting krijgt waarde!

Via het Parelsnoerinitiatief hebben de 8 universitaire medische centra een biobank ingericht.

Hierin worden lichaamsmaterialen opgeslagen, als bloed, urine, ontlasting en hersenvocht.
Het hangt van de parel (ziekte) af welke materialen en gegevens precies worden bewaard. Dat ligt vast in protocollen.

Dit moet enorme kansen scheppen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. De materialen en gegevens over ziekten worden geanonimiseerd opgeslagen t.b.v. onderzoek.

Het parelsnoer bestaat momenteel uit 9 parels ofwel ziektebeelden:

  1. beroerte/hersenbloeding,
  2. diabetes mellitus (suikerziekte),
  3. erfelijke darmkanker,
  4. inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn en olitis ulcerosa),
  5. leukemie,
  6. lymfeklierkanker en de ziekte van Kahler,
  7. neurodegeneratieve ziekten waaronder de ziekte van Alzheimer, nierfalen
  8. reumatoïde artritis en artrose.
  9. CONCOR (aangeboren hartafwijkingen).

Het initiatief is indertijd met 8 parels gestart.
Inmiddels is er een ziektebeeld bij gekomen. Op 4 februari 2010 is CONCOR aangeregen.

“Bij de start van Parelsnoer mocht ieder academisch centrum een parel aanwijzen. Al gauw gonsde het onder de cardiologen dat er een parelsnoer was, maar zonder cardiovasculaire parel. Het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN), een instituut van het KNAW, heeft toen het voortouw genomen en contact gezocht met PSI met de vraag of er geen negende, cardiovasculaire parel toegevoegd kon worden.”

Het snoer kan langer worden in de toekomst.

In 2008 werd een start gemaakt met het opbouwen van de verzamelingen.

Hiermee wordt het mogelijk om de materialen en gegevens te gebruiken voor onderzoek, in eerste instantie door de UMC’s zelf. De gegevensverzameling is niet zichtbaar voor de onderzoekers.

In de biobank “catalogus” staat wat en hoeveel er aan gegevens is verzameld binnen een parel. Onderzoekers die de gegevens en het materiaal willen gebruiken, kunnen een projectvoorstel indienen. Dit voorstel wordt beoordeeld door een speciale toetsingscommissie. Bij goedkeuring krijgt de onderzoeker toegang tot de geanonimiseerde gegevens en opgeslagen materialen.

Parelsnoer in de toekomst

Het Parelsnoer Initiatief zorgt ervoor dat de verzamelwijze binnen de UMC’s op elkaar afgestemd is.  Hierdoor is uitbreiding met nieuwe parels in de toekomst vanzelfsprekend mogelijk. Daarnaast wordt onderzocht of in de toekomst andere nationale of internationale data – en biobankengekoppeld kunnen worden, zodat nog meer mogelijkheden ontstaan voor het medisch-wetenschappelijk onderzoek.

De uitvoering van het Parelsnoerproject valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

Een biobank op deze schaal is uniek in Nederland. Het biedt enorme kansen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek, waar explosieve ontwikkelingen gaande zijn. De bank versterkt daarnaast onze positie in het onderzoek in Nederland en Europa. Want daar zijn ook biobankontwikkelingen gaande. Nederland kan daarbij vooroplopen.”

Meer info: Het Parelsnoer Initatief  -> http://www.parelsnoer.org/

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, privacy, UMC, Wetenschappelijk onderzoek

Beetje reclame voor eigen huis; AMC.

Het Academisch Ziekenhuis bij Teleac.

 Het Academisch Ziekenhuis is de titel van een nieuwe tv-serie over revolutionaire medische innovaties, die vandaag de dag in menig Nederlands Universitair Medisch Centrum succesvol worden toegepast.

Presentatrice Mirella van Markus volgt artsen die aan de wieg staan van nieuwe therapieën en operatiemethodes, en ontmoet patiënten die een actieve en beslissende rol spelen in hun eigen behandeltraject.

De tiendelige tv-serie van Teleac is
vanaf dinsdag 23 maart om 19.25 uur
wekelijks te zien op Nederland 1
.

Onderwerpen die in de tv-serie Het Academisch Ziekenhuis aan bod komen zijn onder meer baanbrekende behandelmethodes voor kanker en andere levensbedreigende aandoeningen, geavanceerde en supernauwkeurige diagnostiek bij onder meer tumoren, healing environments, nieuwe operatietechnieken op het gebied van kijkoperaties en transplantatiechirurgie.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de patiënt, wat zijn de beslissingen en overwegingen waar hij/zij voor komt te staan?
Vanuit het perspectief van de patiënt kijkt deze Teleac-serie naar verschillende innovaties in de zorg.

bron: Teleac 08/02/10

Teleac associeer ik  met publieks (patient) vriendelijke, voor de buis curssussen.
Vaak geven ze een mooi geillustreerd boek uit, als leidraad bij de cursus, iets om aan te schaffen voor de Medische Bibliotheek van het AMC.

Ik ben benieuwd wat we van deze serie allemaal leren. Misschien is dan de postcodeslectie niet meer aan de orde. Iedere patient begint straks aan zijn eigen operatie, met behulp van een robot moet dat toch kunnen!

Nog even geduld tot 31 maart 2010.

p.s. Het AMC zorgt voor een “Tweede jeugd voor moeder” of wel de klant is Koning(in) dus laat u niet afschrikken door deze serie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, UMC

AMC op de huishoudbeurs: leuk om te weten.

Onderzoekers werven deelnemers reumastudie op Huishoudbeurs Onderzoekers van de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC staan vanaf 13 februari op de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam met een speciaal ingerichte medische trailer. Ze willen deelnemers werven voor een onderzoek naar de preventie van reumatoïde artritis. Bezoekers van de Huishoudbeurs kunnen een korte vragenlijst invullen en krijgen daarna een korte vingerprik. De onderzoekers bekijken dan of er autoantilichamen in het bloed aanwezig zijn. Personen met een verhoogd risico op de ontwikkeling van reumatoïde artritis (ra) kunnen deelnemen aan een uitgebreider onderzoek in het AMC. De onderzoekers hebben voor de Huishoudbeurs gekozen omdat vrouwen van middelbare leeftijd, die vaak de Huishoudbeurs bezoeken, ook tot de doelgroep behoren van het onderzoek. (Advertentie) De onderzoekers willen bekijken of het ontstaan van ra bij personen met artralgieën en/of een positieve familieanamnese voor ra uitgesteld kan worden of zelfs helemaal voorkomen kan worden. Daarnaast wordt uitgebreid immunologisch onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de vraag welke factoren van belang zijn voor het ontwikkelen van klinische verschijnselen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Karen Maijer (arts-onderzoeker), onder leiding van dr. Danielle Gerlag en prof. dr. P.P. Tak.

bron: Mednet  05/02/2010

Grappig, dat ik dit bericht op de AMC website niet kan vinden.
U bent natuurlijk van harte welkom op de huishoudbeurs.
En mis de medische trailer niet, want het is in het belang van onderzoek naar reuma.
Zouden ze ook een AMC gadget uitdelen, er zijn nog paraplu’s!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, UMC, Wetenschappelijk onderzoek

Toeloop studenten geneeskunde; UMC’s in de startblokken

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vindt dat de numerus fixus voor de studie geneeskunde over vijf jaar afgeschaft moet worden. Het landelijke lotingsysteem wordt vervangen door decentrale selectie door de universiteiten. Het huidig aantal opleidingsplaatsen van 2850 moet alvast zo snel mogelijk worden verruimd naar 3100 plaatsen. Ook voor de vervolgopleidingen tot medisch specialist moeten meer plaatsen komen. De financiering van de opleidingen tot specialist moet volgens de RVZ worden herzien. De beroepsgroep zou wat de Raad betreft nog wel een stem moeten hebben in het bepalen van de kwaliteit van de opleiding, maar niet meer in het bepalen van de hoeveelheid medische specialisten die nodig zijn. Om meer medisch specialisten te kunnen opleiden, zijn er meer basisartsen nodig. Ook andere wensen van jonge artsen, zoals meer parttime werken en normale werkweken, verhogen deze vraag. Daarom kan de numerus fixus voor de initiële studie geneeskunde – na een gedegen voorbereiding door de universiteiten – over vijf jaar worden afgeschaft. Het lotingssysteem wordt vervangen door decentrale selectie door de universiteiten. Het advies ‘Numerus Fixus Geneeskunde: loslaten of vasthouden’is op 29 januari 2010 aangeboden aan minister Klink van VWS en minister Plasterk van OCW. Rapport ->

In onze “medische stad het AMC” is het al overvol met studenten. Stromen de collegezalen leeg, dan is het geen doorkomen aan. Ook de bibliotheek is een goed werkende (studie) pleisterplaats. Boeken zijn er niet meer zoveel, maar aan studenten geen gebrek. LCD schermen, computers , elektronische tijdschriften, e-blokboeken de gadgets van de moderne UMC bibliotheek.
Maar we moeten ons gaan voorbereiden op meer of gaan we selecteren aan de poort?

Video NOS journaal 29/01/10
Het kabinet gaat de loting voor de studie geneeskunde afschaffen. Universiteiten gaan in plaats daarvan medicijnen-studenten toelaten op hun basis van hun kwaliteiten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, Bibliotheek, Loopbaan, UMC

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand wie is het beste UMC van het land?

Prestatieindicatoren zijn niet bruikbaar om ziekenhuizen onderling te vergelijken. Dat is de boodschap van de NFU, de federatie van Universitair Medische Centra. De NFU bracht afgelopen week het boekje “UMC’s gespiegeld”uit. Hierin laat de NFU in 20 korte hoofdstukken de scores van de acht ziekenhuizen zien op de bassiset prestatieindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Prestatiemeting in de zorg is een ingewikkelde bezigheid, immers zo stelt ook de IGZ “een ziekenhuis is een complexe organisatie waar diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met een grote diversiteit aan aandoeningen plaatsvindt”. Bij de UMC’s kunnen daar bovendien wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding nog aan worden toegevoegd.

De IGZ gebruikt de basisset als vorm van toezicht op de ziekenhuizen. Prestatie-indicatoren: meetbare aspecten van de zorg die een aanwijzing geven over kwaliteit, de veiligheid, de doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Orde van Medisch Specialisten (CMS) en het Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) is een basisset ontwikkeld die vanaf 2004 jaarlijks aan de ziekenhuizen wordt voorgelegd. Presteert een ziekenhuis in de bovenste of onderste 10%, dan is dat voor de IGZ reden de resultaten van de betreffende indicator, kritisch te bespreken in het jaargesprek met het ziekenhuis.

UMC’s gespiegeld ->

Bassiset Prestatieindicatoren IGZ ->

2 reacties

Opgeslagen onder AMC, prestatieindicatoren, UMC, Ziekenhuizen

Auteursidentificatie: ID(ee): wetenschappelijke output onder controle?

Iedere UMC en/of andere wetenschappelijke instelling kikt erop als de publicatiescore van zijn/haar onderzoekers (PI’s) tot de top van de wereld wordt gerekend. Meestal wordt dit aangetoond door citatenanalyses, impactscores.
De wetenschapsregistratie van een instelling heeft tot taak de output van de instelling zo goed mogelijk te registreren en te ontsluiten. Op basis van deze gegevens wordt doorgaans periodiek een interne en/of externe afrekening gehouden. De nieuwste mode daarbij is de Hirsch index en ook het CWTS doet hierbij goede zaken.
Regelmatig loopt men tegen het “probleem” op dat het affiliatieadres van een instelling meerdere varianten kent en/of fout wordt aangehaald in de publicatie. Zo wordt in het artikel Electromagnetic Interference From Radio Frequency Identification Inducing Potentially Hazardous Incidents in Critical Care Medical Equipment” JAMA. 2008;299(24):2884-2890 het VUmc een belangrijke rol toegedicht door als eerste affiliatieadres te worden opgevoerd. Terwijl in het artikel duidelijk wordt gesproken over een onderzoek in het AMC. Een foutieve overname kan “dodelijk” zijn voor de (inter)nationale wetenschappelijke score verrekening. Databases als Pubmed, Web of Science kennen niet de situatie ter plaatse. Deze systemen liggen doorgaans wel ten grondslag aan de internationale (af) rekening.
Zo is het ook met de diverse schrijfwijzen van auteursnamen. Heb je een veel voorkomende naam b.v. Piet Jansen of Maud Levi, dan kan het eenvoudig voorkomen dat op een door derden samengestelde publicatielijst ook publicaties vanuit een andere discipline zijn meegenomen. (Juist: “van die andere Piet Jansen, historicus”) of vrouwen die onder mansnaam eens hebben gepubliceerd. Levert dit een extra score: mooi meegenomen?! Maar ja zo ontstaat er wel een onjuist beeld (misleiding). Omgekeerd kan het natuurlijk ook problemen opleveren, want hoe ben je er zeker van dat je de juiste auteur hebt geïdentificeerd en alle eventuele naamsvarianten daarbij hebt betrokken. Handiger is het daarom een auteursidentificatienummer in te voeren. Vergelijkbaar met een ISBN nummer. Thomson Scientific (Web of Science) heeft hiertoe een eerste aanzet gegeven januari jl.
In de Lancet 2008:371:June 28): pp: 2152-2153 staat een artikel van Jochen Cals en Daniel Kotz (MaastrichtUMC)  waarin zij het probleem van de auteursherkenning onder de aandacht brengen en een lans breken voor de ResearcherID/AuthorID.
Ook de gebruikers van METIS roepen al tijden om een identificatie nummer voor de auteur naast de DOI (Digital object identifier).

1 reactie

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek, UMC, Wetenschapsregistratie

ErasmusMC fondswerving.

21/05/08-Bidoc Leestafel. Onlangs stond in het NRC dat een UMC qua bedrijfsvoering te vergelijken is met een middelgroot beursgenoteerde onderneming.  Geen aandelenemissies, maar fondswerving dus. Het Erasmus Medisch Centrum heeft nu een nieuwe “aandelenmarkt” geopend. Het vraagt patiënten sinds enkele maanden een donatie. Het geld wordt gebruikt voor het aantrekken van jong medisch talent, verbetering van de zorg en wetenschappelijk onderzoek. Het ziekenhuis vraagt patiënten lid te worden van het Erasmus MC Vriendenfonds. Volgens een woordvoerder hebben de laatste maanden ongeveer 15.000 mensen zich in het ziekenhuis laten behandelen. Zo’n tachtig patiënten hebben zich aangemeld bij het fonds. Zij betalen 35 euro per jaar en krijgen daarvoor een magazine en uitnodigingen voor bijvoorbeeld lezingen over medische onderwerpen. De overheid verplicht ziekenhuizen de laatste tijd steeds meer om zelf financiering te zoeken voor zaken als wetenschappelijk onderzoek. Volgens het ziekenhuis past de donateursactie bij die ontwikkeling. Wanneer volgen de overige UMC’s ??
lees verder: ErasmusMCvriendenfonds.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, fondswerving, marktwerking, UMC, Ziekenhuizen