Categorie archief: Zonder categorie

Hoge hakken in 3D, minder betoverend.

Oranje prinsessen kunnen zich er zelfs op de  kasseien  prima op voort bewegen. Daar heb ik grote bewondering voor.

Het heeft mij nooit zo getrokken, die hoge hakken. Modieus, flatteus, maar dan moet je gang er ook naar zijn. Zelf ben ik meer van de ballerina’s.

Een onderzoeksteam van het Royal National Orthopedic Hospital (RNOH) heeft de 3D scanner ingezet om te visualiseren hoe voet en enkelproblemen ontstaan bij het dragen van hoge hakken.  (palen)

Het nieuwe apparaat – CurveBeam’s pedCAT scanner* – bouwt binnen een paar minuten een driedimensionaal plaatje op van de voet. Schoengerelateerde problemen, orthopedisch letsel worden zo levensecht uitgebeeld.

De onderzoekers stellen dat vrouwen die regelmatig hoge hakken dragen een groter risico lopen om voetproblemen te krijgen. Het gewicht rust volledig op de bal van de voet, waardoor een verkeerde druk ontstaat op de botjes onder de grote teen.

De verkeerde druk op de tenen, veoorzaakt een onnatuurlijke houding, die kan resulteren in klauwtenen. Weg glamour.

 Aan nieuwe schoenen toe:

  • Neem een schoen die liefst sluit met veters, gespen, band.
  • Zorg ervoor dat je niet schuift in de schoen
  • Zorg dat er minimaal 6 mm ruimte is tussen neus en langste teen.
  • Zorg dat je je voet kunt afwikkelen.


Wanneer is de eerstvolgende stiletto run?
Dan kunnen we 3D opnames komen maken!

  

* 3D foot scanner at RNOH is transforming diagnosis and treatment news from the RoyalNationalOthopedicHospital, 19 August 2013.

______________________________________________________________

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

“E-Matching: Durft de Nederlandse geneeskunde student het aan?”.

Buddyprogramma’s worden in de VS trendy.

De bedoeling is dat een (eerstejaars) geneeskunde student wordt gekoppeld aan een Alzheimer patiënt. In de regel is het de bedoeling dat ze minimaal 4 uur per maand met elkaar op trekken. Samen activiteiten ondernemen bijvoorbeeld eten, naar het museum gaan, wandelen etc.

Het idee is 16 jaar geleden geïntroduceerd door Northwestern University Alzheimer’s Disease Center in Chicago.

Opzet was dat geneeskunde studenten de Alzheimer patiënten zouden ondersteunen. Lag het initiatief toen bij de patiëntengroep, die daaruit voordeel hoopte te halen. Inmiddels is de ervaring dat de geneeskunde studenten beter worden van deze match.

De mens achter de patiënt wordt herkend. Het gaat niet alleen om een ( poli) klinisch plaatje. Ook de thuissituatie, het dagelijks leven leert de student kennen. Het inlevingsvermogen wordt daardoor vergroot. Het bewustzijn over gevoelens van de patiënten met Alzheimer en  kennis over de aandoening nemen toe. Misschien zet het ze op een spoor de opleiding tot geriater, op termijn te volgen. Een discipline zeer nodig, maar toch minder in trek.

Het maatje zijn van – stimuleert, vergroot de empathie, de kennis en de houding van de arts in spé.

Natuurlijk kan er ook gekoppeld worden tussen andere patientengroepen.

“E-Matching”: niet alleen voor hoger opgeleiden!

__________________________________________________________

Bron:  Buddy programs link med students, Alzheimer’s patients. Amed.news

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Huis- tuin- en keukenmiddelen in de ban: niet geschikt bij wondgenezing.

Rituelen doorbroken,

Dit is al vaker punt van aandacht geweest via het bidocblog.  

In het AMC, worden regelmatig door (verpleegkundig) onderzoekers rituelen aan de kaak gesteld via wetenschappelijk onderzoek. Die daarop hun kracht verliezen en sneuvelen.

Deze keer worden de effecten van Biotex, Badedas en Soda (oude huismiddeltjes) op wonden onderzocht.
Dit in verband met de ontwikkeling van de eerste evidence based richtlijn van acute wonden.

Deze wasmiddelen worden afgeraden. (Concept: Richtlijn Wondzorg (hfst. 2.5.)

“Het advies van de werkgroep is om geen ontsmettingsmiddelen te gebruiken voor het reinigen van acute wonden”.

De kans op infectie neemt toe. De genezing wordt vertraagd en het verweken (maceratie) van de huid wordt vergroot.

Dat schrijven Hester Vermeulen, Fleur Brölmann en Dirk Ubbink,  AMConderzoekers,  in het tijdschrift Nursing van juni 2013. 

Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn: Acute wondzorg: volwassenen en kinderen. 

De concept richtlijn hoopt deze zomer de status officieel te krijgen.

Kent u ze nog de reclames van toen:

  • Zo in mijn sas met  …..Badedas.
  • Waar over praten zij ….. Biotex

nostalgie

  • Voor een paar centen heel veel schoonmaken ….. Soda.

Richtlijn acute wondzorg.  (Concept)
De nieuwe richtlijn is interdisciplinair ontwikkeld volgens de AGREE-II methodiek, met experts uit alle relevante beroepsverenigingen – zoals Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) – en subsidie van ZonMw en de NVvH. De richtlijn richt zich op vijf hoofdpunten in de wondzorg: reiniging, pijn, instructies, verbandmaterialen en organisatie, en is gebaseerd op het best beschikbare bewijs uit wetenschappelijke studies en overwegingen en meningen van experts. De richtlijn is bestemd voor alle intra- en extramuraal werkende zorgprofessionals die met wondzorg te maken hebben (bijvoorbeeld doktersassistenten, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten). Het doel is meer uniformiteit en doelmatigheid te brengen in de Nederlandse (organisatie van) wondzorg, om zo de kwaliteit van zorg te verhogen” bron: Nursing

_________________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Evidence based, gezondheidszorg, medisch handelen, verpleegkundige, Verpleegkundigen, Zonder categorie

Retro-144e tentoonstelling in de Medische Bibliotheek AMC-Amsterdam.

Het getal kun je niet rond noemen, doorgaans niet bijzonder
Waarom dan toch deze tentoonstelling voor het voetlicht brengen of op een voetstuk plaatsen?

De 144e tentoonstelling is een terugblik van mijn (oud) collega Heleen. In september 2012 nam zij afscheid van de bibliotheek van het AMC als clinical librarian.
Nou ja afscheid, dat is nog even de vraag.
Met het bibliotheekwerk bemoeit zij zich nu in principe niet meer.

Heleen

De tentoonstellingen in de MB worden nog met veel plezier door haar georganiseerd. Komt het doordat het een wereld is van ons kent Heleen of Heleen kent ons?

Zeker is dat er in de periode 1985-2013, tot nu toe 143 tentoonstellingen zijn gehouden, op initiatief van Heleen. De 144e komt er aan en biedt nu een retro-blik.

Oud exposanten: (veelal oud AMC’ers) als Kees Boer, Louis Deen, Pieter Devriese, Erik Meerum Terwogt, Yvonne Melchers, Anna de Mol van Otterloo, Adriaan Philipszoon, Felicia ter Poorten, Saar Roelofs, Fred van de Siepkamp, Marianna Slot, Wiepko Terpstra en Ineke Vrijlandt laten hun werk nogmaals zien in de MB.

Zij scheppen daarmee slechts een bescheiden beeld van hun oeuvre en hun vooruitgang.
In de ogen van een niet kunstkenner is het een caleidoscoop. Bont.

Er spreekt zeker uit dat de exposanten volop genieten van hun kunstpassie. Op ieder zijn eigen wijze: uitbundig, met een air, gezellig, spannend, kunst, met een grote K dat is aan u om te beoordelen.

De bieb wordt er vrolijk van.

Van deze vrolijkheid kunt u gedurende de komende tijd mee genieten.

De tentoonstelling wordt op woensdag 17 april 2013 – geopend om 16.30 uur.
En is daarna op werkdagen te bekijken van ma-do 8.30 – 20.30 uur. Vrij: 8.30 -17.00 uur
AMC-locatie K0 216

En dan maar wachten op de 145e tentoonstelling, anders wordt het leven zo kaal en saai!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Geneugten: stoppen of doorgaan.

Stoppen met roken en minimaal 5 kg aankomen?
Als je deze titel leest, denk je niet meteen nu ga ik het serieus aanpakken.  Je raakt er een beetje de kluts van kwijt.
Lees je de ene keer stoppen heeft ook zin op oudere leeftijd, dan denk je doen. Vervolgens komt daar het bericht bovenop, dat je zeker  kilo’s gaat groeien.

Nou dat is toch geen lekker vooruitzicht. In de editorial worden artsen aangeraden hun patiënten deze boodschap niet mee te geven, want het animo om definitief te stoppen zou wel eens kunnen afnemen. Ik geef toe het is langzamerhand een duur dieetmiddel, maar als we te dik worden hebben we weer een ander probleem.

lietratuur:

Stoppen met drinken en meer last van reumatiek.
En weer wordt een voornemen om zeep geholpen. Zweedse onderzoekers hebben onlangs in de BMJ British Journal of Medicine de resultaten van hun cohortstudie gepubliceerd. Daaruit blijkt dat bij matig alcoholgebruik het risico op rheumatoid arthritis bij vrouwen wordt verlaagd.  Dertigduizend vrouwen in de leeftijd van 60 tot 100 jaar deden mee aan de studie. Onder hen werd bekeken welke hoeveelheid alcohol zij al dan niet nuttigden en de mate van reuma werd gemeten.

Het bleek dat vrouwen die op beide meetmomenten, in 1987 en 1997, wekelijks meer dan 3 eenheden alcohol dronken,  52 procent minder kans hadden op RA dan vrouwen die op die momenten zeiden nooit te drinken. Het type drankje bleek niet bepalend.

Het immunosuppressieve effect van alcohol zou mogelijk het wonder verrichten. Eerder was er al aangetoond dat reumapatiënten die alcohol nuttigen, minder ernstige symptomen hebben dan  geheelonthouders.

literatuur:

Het gaat hier allemaal om evidence, bewijs, maar het roept ook tegenstrijdige gevoelens op.

Het overkwam zelfs  de columnisten Adam Cohen, Jannes van Everdingen van Medeblik .
Sinds 1990 verzorg(d)en ze prikkelende columns in het tijdschrift Mediator, waarbij ze de wetenschappelijke uitspattingen kritisch aan de kaak stelden.
Ze houden ermee op want ze hebben geconstateerd dat ze zich tegen beter weten in hebben gelaafd aan “onzinnige” (niet evidence)  behandelingen. Welness!?

“Wij hebben ons beste beentje voorgezet, maar zijn er zelf ook ingetuind. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en dat betekent afscheid van u. Blijf letten op onzin en laat u niet in de boot nemen, want irrationaliteit loert overal.”.  (Mediator 2012:23:3 p. 17)

Zo zie je maar dat de grootste criticasters,  zich soms ook even laten gaan  dat is jammer in dit geval, want ze stoppen nu met hun bijzondere column.

“Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehn”.   [Reinhard Mey]

1 reactie

Opgeslagen onder Zonder categorie

Verborgen Schatten: een beetje reclame voor het goede doel!

Met de éénmalige charity glossy   ‘Verborgen Schatten’

draagt Soroptimistclub Hoorn e.o. bij aan het project Verborgen Schatten.

Dit is een project, in het leven geroepen door de Unie van de Soroptimistclubs Nederland en het  UAF.  Het doel is gevluchte vakvrouwen in Nederland verder te helpen.

Vooral hoger opgeleide vluchtelingenvrouwen hebben het moeilijk. Ze hebben in eerste instantie de zorg voor het gezin en beschikken niet over een goed netwerk. Dat netwerk is nu juist iets waar de Soroptimisten bij uitstek over beschikken.

Naast het inzamelen van gelden voor dit project,  zijn er ook matches ontstaan waarbij Soroptimisten taallessen geven, wegwijs maken in de maatschappij en/of werkkring.

De samenwerking liep vaak zo voortreffelijk dat een aantal van de begeleide vrouwen lid  is geworden van een Soroptimistclub.

Maar er zijn natuurlijk altijd meer vrouwen, die wij willen helpen en daar is net als bij ieder ander goed doel startgeld nodig.

De glossy geeft u  een aardig inzicht in  fenomenen als  “Soroptimist”  UAF en sterke vrouwen (verborgen Schatten) en hun plek  in onze maatschappij.

Door de glossy  te kopen steunt u het project  Verborgen Schatten en wordt u ook het nodige leesplezier geboden.

Aardigheidje is dat  in de glossy  ook een bewaar kookboekje is opgenomen met Verborgen gerechten.

Voor €7,95 excl verzendkosten krijgt u het tijdschrift in huis.

Bent u op zoek naar een eindejaarsgeschenk?

Ook hierin wordt  voorzien, leuke kookspulletjes incl. de glossy.

Een origineel geschenk, waar u zeker mee kunt scoren.

Meer info :  http://soroptimistclubhoorn.wordpress.com

_____________________________________________________

te bestellen via

of via de volgende bestelformulieren:

Bestelformulier-glossy-verborgen-schatten

Bestelformulier Culinair Kerstpakket en Relatiepakket

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Lekker ding – zo’n Ipad !

Van de afdeling heb ik de Ipad2 op proef. Het leek  een hebbeding (gadget).
Maar terecht neem ik deel aan menige enquete en prijsvraag, helaas tot nu toe géén Ipad prijs.

Nu blijkt dat onze bieb als proef deze oogappel  heeft aangeschaft. In de wandelgangen is het van Joost, maar Joost is met vakantie en nu is het mijn beurt, om de appels te plukken. En die zijn lekker!
Ook het vullen van dit blog, wat mij de laatste tijd wat veel was geworden, omdat het altijd toch weer even meer tijd kost dan gewenst,
lijkt met zo’n  Ipad een fluitje van een cent.  Althans ik heb nu géén letter in beeld, maar vertrouw erop dat het uiteindelijk goed komt.
Ik heb nu de goede “knop,  zwier, slag”  te pakken. Nu rest mij  er nog iets zinnigs van te maken.

Voor een bibliotheek,  lijkt dit een uitgelezen zaak, zo krijgen we weer meer toekomst.
Bijvoorbeeld door apps  aan te slepen, een speciale (deel)bibliotheek in te richten. Ibieb.

Het wordt tijd dat Joost weer terug komt van vakantie, want ik kan geen apps downloaden, omdat ik de code niet ken. 
Alleen Joost mag het (tot nu toe) weten?!

Gelukkig blijkt het aanbod van de medische bibliotheek al grotendeels Ipad proof. Ook hierbij is een inlog nodig, maar daar hebben we Joost niet voor nodig.

Hebt u goede ideeën voor de dienstverlening door de bibliotheek via de Ipad.
Plaats dan uw serieuze reactie op dit bericht.

Ondertussen begin ik met sparen! apps.

Dat duurt even, dus wees gerust u wordt voorlopig nog niet overspoeld met blogberichten.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Bibliotheek, carriere, internet, Zonder categorie