Gebroken tablet, soms een bittere pil-medicatieveiligheid.

Pillen zijn er in vele maten vormen, kleuren, doseringen, verpakkingen etc. 

De apotheek geeft keurig, op de verpakking, de dagelijkse dosering aan en op welke momenten van de dag je ze mag slikken en mogelijk zelfs breken. Alles voor de veiligheid en genezing van de patiënt.
Toch wil het bij het nemen van medicatie nog wel eens misgaan.
Medicatieveiligheid wordt meestal in één adem genoemd met patiëntveiligheid.

Nu las ik in de JAMA (2014;311(5):521. doi:10.1001/jama.2014.208)  onlangs een artikeltje over “Tablet splitting”.

Het komt inderdaad voor dat een tablet is voorzien van een breuklijn.

Volgens de JAMA is het gebruik van deelbare tabletten goedkoper. Is er een besparing te verwachten, dan wordt de patiënt doorgaans voorzien van hele pillen, die zij tot halfjes mag verwerken(zelfwerkzaamheid).

Dat het splijten van een tabletje vaak geen sinecure is wordt in de JAMA bevestigd. Het advies is dan ook, tabletje voor tabletje te breken.

Er bestaan geen richtlijnen voor geneesmiddelen die gehalveerd kunnen worden.

Je bent afhankelijk van de tabletsamenstelling, je gezichtsvermogen je kracht en je stabiliteit.

Dat niet iedereen over de handigheid beschikt op de breuklijn te splitsen kan een onjuiste inname van de dosis tot gevolg hebben.

 Advies:  géén pillen delen!

_______________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gezondheidsvaardigheden, Kostprijs, Patientgerichtheid, Patientveiligheid

AMC palet: de anatomische les

Het AMC in Amsterdam heeft daar een duidelijke binding mee.

Jaarlijks wordt er door het AMC te Amsterdam een medische publiekslezing uitgesproken in het Concertgebouw te Amsterdam. 

De lezing werd voor het eerst gehouden in 1994, aanleiding 325 jaar academische geneeskunde in Amsterdam.

 De anatomie les van  Dr. Nicolaes Tulp vond plaats op 16 januari 1632.

Zo’n anatomiestuk kent een centraal motief, een anatomische les, en een hoofdrolspeler, de praelector ofwel de voorlezer. De aanleiding voor het ontstaan van dit schilderij was de anatomische les die Tulp in januari 1632 verrichtte. Een vooraanstaand medicus gaf tweemaal per week theorieles aan de Amsterdamse chirurgijns. Onderdeel van deze bijscholing was het bijwonen van praktijklessen in het anatomisch theater om zo meer inzicht te krijgen in de menselijke anatomie. Ieder jaar kon er een openbare ontleding plaatsvinden, meestal in de winter omdat het lijk anders te veel stonk. De ontleding gebeurde dan onder leiding van de praelector. Deze deed dat niet elk jaar, maar in 1631 verrichtte Tulp, die drie jaar ervoor voorlezer van het Chirurgijnsgilde was geworden, zijn eerste lijksectie. In 1632 deed Tulp het weer. Naar aanleiding van die sectie maakte Rembrandt het bewuste schilderij”  [bron: Rembrandthuis]

Het Amsterdamse Chirurgijnsgilde hield in de 16e en 17e eeuw jaarlijks een openbare les, waarbij het lijk van een geëxecuteerde misdadiger als studieobject werd ontleed.. Het begeleidend commentaar werd voor het publiek gegeven in de volkstaal in plaats van het gebruikelijke Latijn. 

Dit jaar wordt de anatomische les van het AMC voor de 20e keer gehouden. Bestaat de academische geneeskunde 345 jaar te Amsterdam

Frank IJpma, chirurg in Zwolle  en Thomas van Gulik, chirurg AMC zijn beiden gefascineerd door de historie van de geneeskunde.  En dan in het bijzonder de ontledingen. Maar ook zochten zij naar de kunst en de kunde van de chirurgijns die zich voornaam lieten portretteren.

Dankt dr. Tulp zijn bekendheid aan de ontleding of is het de schilder Rembrandt die hem als leermeester ontleed.

Maar er zijn meer  chirurgijns en doctores medicinae beroemd geworden door hun geschilderde Anatomische lessen.
In het Haags gemeentemuseum werden recentelijk de tien anatomische lessen die in de zeventiende eeuw in Nederland werden geschilderd tentoongesteld.

Literatuur:

 •  Visser, J. De snijtafel op schilderdoek. Medisch Contact 2013:39 (26 september) pp. 1952-1955.  link
 • Frank IJpma en Thomas van Gulik hebben hun onderzoek gepubliceerd.
  Amsterdamse anatomische lessen ontleed. Frank IJpma en Thomas van Gulik, Uitgeverij Boom, 2013.  248 blz., ISBN: 9789089531872.

______________________________________________________________________________________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, tentoonstelling

De AMC hospitality app, is een gastheer/ vrouw met een menselijk gezicht.

“de hospitality app is geen navigatie app, maar een app die patiënt en student koppelt in “real life” “

 Het AMC start begin januari 2014 met een nieuwe patiëntgerichte service.

Het begeleiden van patiënten naar hun behandeling. Zo nodig worden ze van huis afgehaald door een taxi. Gebracht naar hun consult en als de patiënt/ cliënt het op prijs stelt kan de begeleider, een medisch student, aanwezig zijn bij het consult.

Twee horen meer als één. En welke (oudere) heer of dame wordt er nou niet graag onder de arm genomen door een jonge dokter.Weg stress, weg pijn.
De vraag is of er op deze manier ook onnodige behandelingen voorkomen kunnen worden. Of dat er een extra aantrekkingskracht vanuit gaat?

Het mes snijdt aan twee kanten denkt het AMC.
Patiënt wordt gerust gesteld en gastvrij ontvangen.
Voor de medisch student een eyeopener:  hoe het in de ziekenhuispraktijk nu werkelijk werkt.

De medisch student mag zich uitgedaagd voelen om op deze manier te proeven aan het medisch proces en de stress van de cliënt zien te voorkomen. Hun inlevingsgevoel voor de patiënt wordt geprikkeld. Hun kennis wordt in het consult getoetst en gevoed door de behandelaar, de ware dokter. Het wordt gezien als een must om een goede inlevende en behandelende dokter te worden. Horken worden in de ban gedaan.

De medische carrière krijgt een enorme boost !  

Leuker kunnen ze het toch niet maken daar bij het AMC!

 Wat wordt van de medisch student gevraagd:

 • een inzet van 5 uur per week
 • in het bezit zijn van een smartphone

Meer info via Facebook ->
Meer info via Twitter ->

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, klantgerichtheid, Patientgerichtheid, Ziekenhuizen

Intensieve relatie: verpleegkundige schoonmaker.

The Royal College of Nursing (RCN) en the Association of Healthcare Cleaning Professionals (AHCP) hebben elkaar gevonden. Dat komt tot uiting in een nieuw rapport dat zij gezamenlijk hebben opgesteld: Creating a Safe Environment for Care.

Via dit rapport geven zij aan dat ze samenwerking tussen verpleging en schoonmaak als een middel zien om het aantal ziekenhuisinfecties verder terug te dringen.

Beide beroepsgroepen hebben tot taak de veiligheid en de hygiëne rondom de patiënt zoveel mogelijk te waarborgen.

 De belangrijkste basiselementen waar de samenwerking door bepaald gaat worden:

 • Ontwikkelen van een goede werkrelatie en goede communicatielijnen.
 • Bespreekmaar maken van knelpunten.
 • Cultuurontwikkeling van wederzijds respect en waardering.

_________________________________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Patientveiligheid, verpleegkundige, Verpleegkundigen, verzorgende

Paardenbloem in je oor!

Een ongelooflijk verhaal, maar waar!

Bij een Chinees meisje, 16 maanden jong, bleken haar oorklachten te worden veroorzaakt door ontkiemende zaadjes van de Paardenbloem.

We weten allemaal dat deze zaden zich snel verspreiden en aanslaan. De tuin kan er vol van staan.
Daar wordt de een blij van, voor de ander is het een doorn in het oog. 
Naar nu blijkt is een paardenbloem in je oor even ergerlijk.

In het geval van het Chinese meisje kun je ook spreken van een woekerend onkruid. Het meisje ontwikkelde flinke klachten. Het oor en haar gehoorgang raakten geheel verstopt.

Er moest een team chirurgen aan te pas komen om de (pen)wortel uit haar oor te verwijderen.

De operatie is geslaagd. Het meisje herstelde goed.

 Meer info ->

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Alle 15 op een rij – Seniorvriendelijk ziekenhuis, daar komt wat voor kijken.

Goedkeuren: Van Smiley tot Vink

Het seniorenkeurmerk wordt op dit moment toegekend aan 45 van de 135 ziekenhuizen. Een magere score.

Ziekenhuizen zijn op dit moment beter met kinderen dan met ouderen (kwetsbaar).

Kinderen      
De stichting K&Z Kind en Ziekenhuis kent Smileys  (goud, zilver, brons) toe aan ziekenhuizen, die kindgerichte zorg verlenen vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Doen ze er nog een schepje bovenop dan kunnen ze een gouden smiley ontvangen (9 ziekenhuizen).
74 Ziekenhuizen bezitten een bronzen.  Zo te zien beschikt niemand over de zilveren.

Drie zorgsituaties worden getoetst:

 • de zorg op de kinderafdeling,
 • de zorg in dagbehandeling
 • de zorg op de kraamafdeling.

Senioren
Maar liefst 90 ziekenhuizen waren nog niet op hun toekomst voorbereid?!

Al jaren is uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat 1 op de 3 ouderen slechter het ziekenhuis uitkomen dan ze er  zijn ingegaan. Problemen met medicatie, voeding, gebrek aan goede nazorg en een moeizame communicatie tussen de behandelende artsen onderling en tussen de oudere en de artsen werken dit in de hand.

De ouderenbonden moesten er aan te pas komen om orde op zaken te stellen.
In 2012 is de Unie KBO is samen met PCOB, NOOM en de NVOG gestart met het project seniorvriendelijke ziekenhuizen.

Alle 15 op een rij – keurmerk  Seniorvriendelijk ziekenhuis.

De 15 kwaliteitsaspecten van het keurmerk zijn bedoeld om ziekenhuizen concrete aanknopingspunten te bieden voor verdere verbetering.

Inhoud en processen van zorg

1a – Screening op geriatrische problemen

1b – Interventies

2 – Beschikbaarheid en inzet geriatrie team

3 – Afgestemde onderzoeken

4 – Specifieke poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek

5 – Aandacht voor medicatie en voorkomen heropname

6 – Coördinatie van zorg en één aanspreekpunt

7 – Lichamelijke en sociale participatie ouderen

8 – Speciale maatregelen op SEH voor kwetsbare ouderen

 

Beleid

9 – Zorg voor ouderen is speerpunt

10 – Continuïteit van zorg

11 – Beleid voor begeleiding in laatste levensfase

 

Fysieke omgeving

12 – Inrichting verpleegafdelingen afgestemd op ouderen

13 – Toegankelijkheid voor ouderen

14 – Gastvrije ontvangst en inrichting voor ouderen

15 – Bewegwijzering en oriëntatie

Meer weten:
De uitgebreide versie van kwaliteitsaspecten Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2013

Bent u er nog?  Heel wat regels/eisen.

_______________________________________________

Soms kan het doorslaan  zie de perikel in Medisch Contact

Naderend onheil – Praktijkperikel

Publicatie

Medisch Contact 2013  Nr. 41 – 03 oktober 2013

“Een familielid (81) belt mij in paniek op. Haar man (88) moet naar de polikliniek van het ziekenhuis. Ze hebben daarover een brief gekregen die ze ervaren als een onheilsboodschap.

Wat is er aan de hand?

Hij was de laatste tijd wel eens een beetje schor, en hij hoestte zo nu en dan een fluim op waar een keer een bloedspoor op te zien was. Vorige week is hij daarmee naar de huisarts geweest.

De huisarts verwees naar de kno-specialist. Toen kwam de brief en sloeg de paniek toe.
Voor het consult moeten ze een hele dag uittrekken. Behalve de kno-arts zullen ze nog een andere specialist bezoeken, en er zal bloed worden afgenomen. Verder is er een gesprek met een geriatrieverpleegkundige gepland. Dat kan allemaal op één dag.

Hij moet alle medicijnen – hij gebruikt er maar één – meebrengen. En vooral: hij moet zich laten begeleiden door een vertrouwd persoon die hem kan ondersteunen bij de gesprekken. Alsof hij dat zelf niet meer niet zou kunnen!

De brief kwam binnen als een vonnis: zó erg is het dus al met hem gesteld!

Ik denk er het mijne van – seniorvriendelijk ziekenhuis – maar dat is hen in hun paniek op dit moment niet uit te leggen.

Twee weken later belt het familielid opnieuw: er is niets aan de hand en na de laryngoscopie stonden ze na een uurtje al weer buiten”.

_______________________________________________

n.b.

 • Het AMC heeft het keurmerk Seniorvriendelijkziekenhuis.
 • Het Emma Kinderziekenhuis AMC kreeg op 13 februari 2013 de Gouden Smiley uitgereikt van de landelijke patiëntenorganisatie Stichting Kind & Ziekenhuis.

1 reactie

Opgeslagen onder AMC, Ziekenhuizen

Wachttijden ziekenhuis.

Ben ik op een feestje zegt mijn buurman, nou als medisch specialist in opleiding ben je ook niet zeker van een baan. Vooral urologen doen het slecht. Gelukkig is mijn zoon een Mikker, daar lijken de kansen beter voor.  Allemaal AMC gerelateerd, vandaar dit gespreksonderwerp.

Nichtje werkt op een urologiepoli, van een ziekenhuis dat flink moet bezuinigen.
Staat je baan op de tocht? Crisistaal van dit moment. Nee, onze poli heeft dringend nieuwe urologen nodig.

Terwijl het totaal aantal vacatures voor artsen de laatste jaren stijgt, is het voor cardiologen, radiologen, chirurgen en urologen die net klaar zijn met hun opleiding erg lastig om een baan te vinden. Jonge urologen maken zich zorgen over de toekomst. (Medisch Contact 2013, Nr. 03 – 17 januari 2013)

Dus geen feestprietpraat.

En zo kom ik van het artsentekort naar de oplopende wachttijden.

Wie een beroep doet op een arts of een zorginstelling moet vaak wachten voordat hij behandeld wordt. Wachttijden zijn primair keuze-informatie voor patiënten. Ze bieden de patiënt inzicht in de periode tot aanvang van een behandeling en daarmee de mogelijkheid om zorgaanbieders onderling te vergelijken.

 Bij tientallen ziekenhuizen moeten patiënten op dit moment veel te lang wachten op een eerste bezoek aan een medisch specialist. Bij sommige afdelingen is de wachttijd inmiddels opgelopen tot meer dan twintig weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken. Prostaatklachten?

Dat zou blijken uit een inventarisatie door de NOS op basis van cijfers van het RIVM. Een item, dat veel stof op deed waaien onlangs via het NOS journaal

De wachtlijsten nemen toe zo wordt gesuggereerd, omdat het aantal specialisten de vraag niet aan kan. Het is een capaciteitsprobleem.

Oorzaken van te lange wachttijden zijn doorgaans.

 • Gebrek aan capaciteit
 • Teveel processtappen in het aanmeldtraject.
 • Inadequate planning.

Iedere ziekenhuislocatie is per 1 september 2008 volgens de Nadere Regel Minimale Dataset van de NZa verplicht om maandelijks haar wachttijden volgens de definitie te publiceren op haar website. Deze wachttijden worden door het onderzoeksbureau Mediquest van de websites afgelezen.
In de  wachttijd registratie wordt onderscheid gemaakt in
wachttijden polikliniek, wachttijden behandeling en wachttijden  diagnostiek.

De wachttijden problematiek is een steeds terugkerend punt van aandacht, net als een tekort aan artsen, tekort aan verpleegkundigen. Van te voren weet je dat over een aantal jaren de zaken weer zijn gekanteld.

In 2000 vormden de wachttijden  ook een punt van zorg. Op het landgoed Den Treek, Leusden,  zijn toen de Treeknormen opgesteld.

 • Toeganstijd huisarts: 80 % < 2 werkdagen, maximaal 3 werkdagen
 • Toegangstijd apotheek: 100 % binnen 1 werkdag
 • Toegangstijd paramedische zorg: 100 % binnen 1 week
 • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd poliklinische behandeling: 80 % < 3 weken, maximaal 4 weken
 • Wachttijd klinische behandeling: 80 % < 5 weken, maximaal 7 weken

Met rustig wachten, kun je heel oud worden, hoop ik!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC