Hoge hakken in 3D, minder betoverend.

Oranje prinsessen kunnen zich er zelfs op de  kasseien  prima op voort bewegen. Daar heb ik grote bewondering voor.

Het heeft mij nooit zo getrokken, die hoge hakken. Modieus, flatteus, maar dan moet je gang er ook naar zijn. Zelf ben ik meer van de ballerina’s.

Een onderzoeksteam van het Royal National Orthopedic Hospital (RNOH) heeft de 3D scanner ingezet om te visualiseren hoe voet en enkelproblemen ontstaan bij het dragen van hoge hakken.  (palen)

Het nieuwe apparaat – CurveBeam’s pedCAT scanner* – bouwt binnen een paar minuten een driedimensionaal plaatje op van de voet. Schoengerelateerde problemen, orthopedisch letsel worden zo levensecht uitgebeeld.

De onderzoekers stellen dat vrouwen die regelmatig hoge hakken dragen een groter risico lopen om voetproblemen te krijgen. Het gewicht rust volledig op de bal van de voet, waardoor een verkeerde druk ontstaat op de botjes onder de grote teen.

De verkeerde druk op de tenen, veoorzaakt een onnatuurlijke houding, die kan resulteren in klauwtenen. Weg glamour.

 Aan nieuwe schoenen toe:

  • Neem een schoen die liefst sluit met veters, gespen, band.
  • Zorg ervoor dat je niet schuift in de schoen
  • Zorg dat er minimaal 6 mm ruimte is tussen neus en langste teen.
  • Zorg dat je je voet kunt afwikkelen.


Wanneer is de eerstvolgende stiletto run?
Dan kunnen we 3D opnames komen maken!

  

* 3D foot scanner at RNOH is transforming diagnosis and treatment news from the RoyalNationalOthopedicHospital, 19 August 2013.

______________________________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

“E-Matching: Durft de Nederlandse geneeskunde student het aan?”.

Buddyprogramma’s worden in de VS trendy.

De bedoeling is dat een (eerstejaars) geneeskunde student wordt gekoppeld aan een Alzheimer patiënt. In de regel is het de bedoeling dat ze minimaal 4 uur per maand met elkaar op trekken. Samen activiteiten ondernemen bijvoorbeeld eten, naar het museum gaan, wandelen etc.

Het idee is 16 jaar geleden geïntroduceerd door Northwestern University Alzheimer’s Disease Center in Chicago.

Opzet was dat geneeskunde studenten de Alzheimer patiënten zouden ondersteunen. Lag het initiatief toen bij de patiëntengroep, die daaruit voordeel hoopte te halen. Inmiddels is de ervaring dat de geneeskunde studenten beter worden van deze match.

De mens achter de patiënt wordt herkend. Het gaat niet alleen om een ( poli) klinisch plaatje. Ook de thuissituatie, het dagelijks leven leert de student kennen. Het inlevingsvermogen wordt daardoor vergroot. Het bewustzijn over gevoelens van de patiënten met Alzheimer en  kennis over de aandoening nemen toe. Misschien zet het ze op een spoor de opleiding tot geriater, op termijn te volgen. Een discipline zeer nodig, maar toch minder in trek.

Het maatje zijn van – stimuleert, vergroot de empathie, de kennis en de houding van de arts in spé.

Natuurlijk kan er ook gekoppeld worden tussen andere patientengroepen.

“E-Matching”: niet alleen voor hoger opgeleiden!

__________________________________________________________

Bron:  Buddy programs link med students, Alzheimer’s patients. Amed.news

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Zonder categorie

Foute zit; gameboyrug.

1 + 1 = 2

Tot zover nog geen reden om te blijven zitten, maar soms wordt er onderzoek gedaan waar het scoren is voor open doel. Gezond nadenken wordt niet altijd op die waarde geschat. Zou zomaar de nodige besparingen kunnen opleveren. Een te simpele gedachte. Ik kwam tot dit hersenspinsel vanwege een artikel in Medisch Contact dat deze week is verschenen.

Medisch specialisten trekken nu aan de bel, de noodklok.
Beetje beweging naast het zit-hangwerk

“Gameboy generatie verleert gezond houding”. *

Dit deed mij denken aan een “oud/jonge” collega, die al muizende er in mijn ogen nonchalant en ongeïnteresseerd bij zat. Als ik hem er op aansprak, want ik vond het zelf niet zo’n klant vriendelijke houding,  haalde hij onverschillig de schouders op en noemde het de houding van zijn familie.  Kennelijk met een wat zappende instelling groot geworden.

Mijn pogingen hadden geen effect op zijn houding, wel kwam hij tot de conclusie dat dit niet zijn werkplek was.?! 

Het zitten en het verkeerd zitten tijdens de groeifase van de jeugd nemen sinds de komst van de computer, de games, de tablet en de mobieltjes de afgelopen tien, vijftien jaar sterk toe. Dat betekent veel zitten met ogen en handen op korte afstand van elkaar. De actieve gestrekte speel/werkhouding is vervangen door een passieve gebogen rusthouding. Gezondheidsproblemen zijn het gevolg, zoals de voor de huidige jeugd bijna pathonogmonische ‘gameboyrug”.*

 De remedie een actieve zit.

_____________________________________________________

“Gameboy-generatie verleert gezonde houding: Auteurs P. van Loon, A. grotenhuis, H. Weinans, A. Soeterbroek. Medisch Contact 2013: nr. 31/32 (31 juli) pp. 1602-1604. link

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek

Zoek het evenwicht: opleidingsplaatsen in de geneeskunde.

Het is op dit moment stil in de MB, er zouden best wat studenten bij kunnen.
Een enkeling heeft nog wat goed te maken en blokt nog door.

Zomerrust!

Voor het aankomend studiejaar zijn voor de bachelor Geneeskunde  UvA/AMC 350 eerstejaarsplaatsen beschikbaar. Dan loopt de bieb gegarandeerd (over) vol. Studieplekken en studieboeken zijn dan bijzonder in trek.Hoeveel studenten zijn er eigenlijk nodig om jaarlijks voldoende aanwas te hebben aan dokters.? De meningen daarover wisselen. Al lange tijd wordt er gesproken over het loslaten van de numerus fixus geneeskunde. Het kabinet heeft daar al mee ingestemd. Al lijken de faculteiten er op dit moment niet voor warm te lopen. De verwachting van de KNMG is dat de oude toelatingsgetallen gehandhaafd zullen blijven. Extra toeloop van studenten kunnen de faculteiten Geneeskunde, vanwege alle bezuinigingen die ze al op zich af zien komen, niet bolwerken.

 Het kabinetscredo:

  • marktwerking in de zorg,
  • topspecialisten aan de Balkenende norm,
  • concurentie tussen artsen: goed voor de kwaliteit van zorg.

 lijkt wankelbaar en wordt vrijzinnig toegepast.

Het zorgakkoord zet een limiet op de groei.
De specialisten kunnen toch meer krijgen dan ze verdienen.
Binnenkort adviseert  het Capaciteitsorgaan de minister van VWS over de instroom in de opleiding geneeskunde en het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten. Waarschijnlijk sneuvelt de numerus fixus niet, het aantal opleidingsplaatsen blijft gelijk.

 De overheid financiert nu 3050 plaatsen voor studenten geneeskunde, zou er nog ergens een potje zijn om dit op te rekken?

Het evenwichtsorgaan is wat verstoord.
Ach als we verder maar gezond blijven! Dan komt er geen dokter meer aan te pas.

Toelating: Numerus fixus Geneeskunde UvA

___________________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, Bibliotheek

Huis- tuin- en keukenmiddelen in de ban: niet geschikt bij wondgenezing.

Rituelen doorbroken,

Dit is al vaker punt van aandacht geweest via het bidocblog.  

In het AMC, worden regelmatig door (verpleegkundig) onderzoekers rituelen aan de kaak gesteld via wetenschappelijk onderzoek. Die daarop hun kracht verliezen en sneuvelen.

Deze keer worden de effecten van Biotex, Badedas en Soda (oude huismiddeltjes) op wonden onderzocht.
Dit in verband met de ontwikkeling van de eerste evidence based richtlijn van acute wonden.

Deze wasmiddelen worden afgeraden. (Concept: Richtlijn Wondzorg (hfst. 2.5.)

“Het advies van de werkgroep is om geen ontsmettingsmiddelen te gebruiken voor het reinigen van acute wonden”.

De kans op infectie neemt toe. De genezing wordt vertraagd en het verweken (maceratie) van de huid wordt vergroot.

Dat schrijven Hester Vermeulen, Fleur Brölmann en Dirk Ubbink,  AMConderzoekers,  in het tijdschrift Nursing van juni 2013. 

Zij zijn betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn: Acute wondzorg: volwassenen en kinderen. 

De concept richtlijn hoopt deze zomer de status officieel te krijgen.

Kent u ze nog de reclames van toen:

  • Zo in mijn sas met  …..Badedas.
  • Waar over praten zij ….. Biotex

nostalgie

  • Voor een paar centen heel veel schoonmaken ….. Soda.

Richtlijn acute wondzorg.  (Concept)
De nieuwe richtlijn is interdisciplinair ontwikkeld volgens de AGREE-II methodiek, met experts uit alle relevante beroepsverenigingen – zoals Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH) – en subsidie van ZonMw en de NVvH. De richtlijn richt zich op vijf hoofdpunten in de wondzorg: reiniging, pijn, instructies, verbandmaterialen en organisatie, en is gebaseerd op het best beschikbare bewijs uit wetenschappelijke studies en overwegingen en meningen van experts. De richtlijn is bestemd voor alle intra- en extramuraal werkende zorgprofessionals die met wondzorg te maken hebben (bijvoorbeeld doktersassistenten, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten). Het doel is meer uniformiteit en doelmatigheid te brengen in de Nederlandse (organisatie van) wondzorg, om zo de kwaliteit van zorg te verhogen” bron: Nursing

_________________________________________________

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Evidence based, gezondheidszorg, medisch handelen, verpleegkundige, Verpleegkundigen, Zonder categorie

Wie doet het met wie: allianties zorgelijk?

Aanleiding:
Een nieuw rapport van KPMG over hoe het staat met de relaties in de gezondheidszorg.

Onlangs is het AMC ook een relatie aangegaan, met het VUmc, een samenlevingscontract hangt in de lucht, wellicht gaan de klokken straks werkelijk luiden.

Van het één komt het ander:

“Gemeente maakt bekend op 31 mei jl.
450 weekend-P+R plekken bij VU medisch centrum
Dag parkeren wordt € 1,- exclusief OV-kaartjes”

Van de week liep ik met een collega het terrein van het AMC op en hij vroeg: Denk jij  dat er over 10 jaar, hier, een nieuw gebouw staat?

Een lange stilte mijnerzijds, terwijl we doorliepen richting AMC ingang. Goede vraag, maar een goed antwoord?
Hij overviel mij ermee. Ik behoor niet tot de trendwatchers, ben geen Lidewij Edelkoort in ziekenhuisland. Heb ook geen 6e zintuig.

Maar wel het idee dat het AMCgebouw op de Meibergdreef een blijver is.

Aan de achterkant is nog een grote weide. Een parkeerplaats mag er vanwege het bestemmingsplan niet komen, een mooie plek dus om het VUmc erbij te betrekken. Daar koppel ik wel een termijn van 20 jaar zeker aan.

Voor de tussentijd kunnen ze een vrije pendelbaan aanleggen tussen AMC-VUmc , misschien een monorail, want hemelsbreed liggen we niet ver uit elkaar.
De looptijden binnen de ziekenhuisgebouwen zullen vast meer tijd kosten.

Kosten?
 Tegen die tijd is er géén crisis meer en leven we allemaal zo gezond , dat we het ziekenhuis niet meer nodig hebben. Hum, dan hebben we genoeg aan het AMC.

Het AMC is en blijft gewoon het Academisch Medisch Centrum (Amsterdam)

Het VUmedisch centrum levert ook de dagelijkse P+R plekken, maar mogelijk zijn die dan niet meer nodig. Er ligt toch al een monorail. 

Moeilijk vak, trendwatcher!

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Ziekenhuizen

Gezonde zorgfinanciën: 2nd opinion, voor wie betalen meerdere meningen zich uit?

De Orde van Medisch Specialisten stelde de vergoeding van second opinions vorige week ter discussie. Ze kosten de maatschappij veel geld, terwijl ze weinig nieuwe diagnoses of behandelingen zouden opleveren. Patiënten zelf mee laten betalen aan een second opinion zou volgens de Orde een goede bezuinigingsmaatregel zijn.

Vanwege dit voorstel, geuit door Frank de Grave is er een flinke discussie in de pers ontstaan.

Via AMC today, een maandelijks lunchdebat in het AMC kreeg Jan Stam, hoogleraar Neurologie, het podium (letterlijk) om zijn mening over de 2nd opinion te geven.
In zijn praktijk werden 2nd opinions, oplopende tot 22 opinions, doorgaans gevraagd door patiënten met onbegrepen klachten.

Maar wat is een 2nd opinion eigenlijk.

Volgens de AMC website:
“Een second opinion is een “tweede mening”. In de gezondheidszorg gebruikt men de term second opinion voor het vragen van advies aan een andere, minstens zo deskundige arts als uw behandelaar. Dit kunt u doen als u niet zeker bent van de diagnose of behandeling die u krijgt. De tweede arts, second opinion arts, neemt de behandeling niet over”.  *

 Second opinion AMC-afdeling Neurologie
“Een afspraak op de Polikliniek Tweede Mening (PTM) is schriftelijk aan te vragen door verwijzers via onderstaand adres. Eerdere correspondentie, uitstlagen en beeldvorming op CD-rom moet vooraf aangeleverd worden”.

De afdeling Neurologie van het AMC heeft onderzoek gedaan  naar de opbrengst van een diagnostische second opinion, dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in 2011**

“Er werden 183 patiënten gezien waarvan er 78 ook de langetermijnvragenlijst beantwoordden. Bij 66 patiënten (33%) leidde de second opinion tot een nieuwe diagnose en bij 42 patiënten (23%) had de nieuwe diagnose implicaties voor de behandeling. Het medisch nut van second opinions werd door de behandelende neuroloog echter als laag ingeschat; het psychologisch nut werd hoger ingeschat. Patiënten waren op korte termijn tevreden, maar na 2 jaar was de tevredenheid weer op het niveau van vóór de second opinion. Hoewel slechts 7% direct na de second opinion van plan was nog een andere zorgverlener te bezoeken, bleek na 2 jaar dat 30% dit had gedaan”.

In de praktijk blijkt het vaak voor te komen dat voornamelijk patiënten met chronisch onbegrepen klachten van arts naar arts hoppen. Stapels dossiers daar bezorgen (vandaar waarschijnlijk dat de afdeling neurologie nu om een CD verzoekt). Veel tijd en aandacht van de “nieuwe” dokter vraagt.

Advies van Stam (Today) is dat de behandelend arts, meer tijd en aandacht geeft aan de patiënt, blijk geeft zijn/haar dossier te kennen, voldoende en duidelijke informatie verstrekt, waardoor de patiënt zich begrepen en goed behandeld voelt. Dat de state of the art van een behandeling duidelijk op een website wordt uitgelegd, waardoor er bij de patient geen twijfel ontstaat over de juistheid van behandeling

Hij herinnerde zich wel een vrouw die al 5 jaar met onbegrepen klachten rond liep. Toen het AMC veel publiciteit trok met de ziekte van Lyme, dacht zij dat is het! Haar eigen diagnose bleek de juiste en kon door het AMC worden bevestigd. Het lijken uitzonderingen te zijn. Hier gaat het vaak om mondige patiënten die hun weg binnen de medische wereld terecht zullen vinden.

Stam pleit ervoor dat de specialist in geval van onduidelijkheid zorgt voor een doorverwijzing.

Een vorm trechteren , die doelmatig kan uitpakken. ***

_____________________________________________

Géén 2nd opinion vergoeden, wel een doorverwijzing toestaan.

n.b.
Vanuit de “zaal” pleitte niemand ervoor om de second opinion in het pakket te houden.

___________________________________________________________________________

*   AMC internet second opinion.

** Beperkte opbrengst van een diagnostische second opinion op een neurologieafdeling*
Luuk Wieske, Mervyn D.I. Vergouwen, Dorien Wijers, Jan Stam, Ellen M.A. Smets, Edo Richard
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3542

*** Trechter van Dunning: Model om beslissingen over het vergoeden van behandelingen en zorg door de overheid te ‘trechteren’ door het toetsen van de zorg op achtereenvolgens noodzakelijkheid, werkzaamheid, doelmatigheid en op de vraag of de patiënt er zelf voor zou kiezen en willen betalen. Dit model werd aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw aangereikt door een adviescommissie van VWS onder leiding van wijlen cardioloog A.J. Dunning, die in het kader van solidariteit pleitte voor een rechtvaardige en rechtszekere verdeling van middelen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Patientgerichtheid