Tagarchief: Anna Reynvaan

Anna Reynvaanlezing 2012; Pijnvrije stad.

Verpleegkundigen verzamelen! Geen centje pijn.

Op 19 maart 1920 overleed Anna Reynvaan. Dat was gisteren precies 92 jaar geleden.
Door het AMC (voorheen WG) wordt ze als verpleegkundig boegbeeld beschouwd.

Op donderdag 24 mei 2012 zal in de Stadsschouwburg van Amsterdam de 14e Anna Reynvaanlezing worden gehouden. 

Thema: Pijnbestrijding, pijmanagement, het pijnvrije ziekenhuis in de pijnvrije stad.

De spreker van dit jaar is prof. Jürgen Osterbrink. Hij is verpleegkundige en directeur van het Institute of Nursing Science van de Paracelsus Universiteit te Salzburg, Oostenrijk.  Hij heeft zich als verpleegkundige gespecialiseerd in intensive care en anesthesie, met een speciale belangstelling voor pijnbestrijding in de meest brede zin.  Osterbrink gaf leiding aan het project “Action Alliance Painfree City Münster”.  Dit driejarige project staat een multiprofessionele aanpak van pijnbestrijding in alle gezondheidscentra in de stad Münster voor.  Het onderzoeksproject wil o.a. wetenschappelijk onderzoek doen naar de samenhang in de complexiteit van pijnbestrijding en behandeling binnen het gezondheidszorgsysteem van de stad. Doel is de pijnbehandeling een zo goed mogelijke structuur te verlenen, waardoor zowel in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere verzorgingsplekken voldoende aandacht is voor de patiënt, dat deze zorg zo goed mogelijk wordt ontsloten en de pijnbehandeling zo adequaat  mogelijk wordt toegepast.

Nb. Johanna Paulina (Anna) Reynvaan (Amsterdam, 5 april 1844 – aldaar, 19 maart 1920). link

  • Qualität der Schmerztherapie in deutschen Krankenhäusern. The Quality of Pain Management in German Hospitals Dtsch Arztebl Int 2010; 107(36): 607-14; DOI: 10.3238/arztebl.2010.0607 Maier, Christoph; Nestler, Nadja; Richter, Helmut; Hardinghaus, Winfried; Pogatzki-Zahn, Esther; Zenz, Michael; Osterbrink, Jürgen. pdf
  • Schmerzfreies Krankenhaus. link/

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, verpleegkundige, Verpleegkundigen

“Vrouwen aan de top”: over Anna Reynvaan, Louise, Maxima en ……

Sinds Maxima, topvrouw bij uitstek, zowel de ondertekening van het handvest “Talent naar de top: Meer vrouwen aan de top voor het bedrijfsleven” als de Anna Reijnvaanlezing op 28 mei jl. bezocht in Amsterdam. Heb de berichtgeving over deze beide evenementen enigszins gevolgd. Bij de laatst genoemde bijeenkomst was ik aanwezig, niet als vrouw aan de top, maar gewoon als geïnteresseerde in het onderwerp patiëntveiligheid, want dat is hot, en als medewerker van het AMC,

Het blijkt dat Anna Reynvaan (topvrouw in haar tijd) het moet afleggen tegenover de nieuwsgaring over vrouwen aan de top. (TopBrainstorm is in mei 2007 opgericht om als aanjager de overheid, het bedrijfsleven en vrouwen zelf te stimuleren op structurele basis meer vrouwelijk talent aan de top te krijgen).

Nu is het natuurlijk wel zo dat als je oog door iets getrokken wordt het er ook eerder op valt. Maar eigenlijk blijken de vrouwen nog steeds niet door te (kunnen) stoten naar de top. In Mednet van 29 mei lees ik. VnVa (Vereniging van Vrouwelijk Artsen) wil meer vrouwen aan de top. “Sollicitatiecommissies kiezen nog vaak een man .. Vrouwen zijn nog steeds geen partij”.
Uit een recent onderzoek van Twijnstra en Gudde “Over de top”  blijkt dat twee op de tien jonge managers m/v géén carrière als topmanager in de Nederlandse zorgsector ambieert .
Vrouwen hoe pakken we dat aan?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, carriere, gezondheidszorg, topvrouwen