Tagarchief: Evidence based

Shared decission making: samen beslissen over het behandelplan.

Dat een deel van de patiënten steeds mondiger wordt, daar zijn dienstverlener en patiënt het vast over eens. Het nieuwe fenomeen dat daaruit voortkomt, is Shared decision making (SDM). 
Gezamenlijk besluiten hoe het (vervolg) behandelplan er uit gaat zien.

Het is niet meer de dokter die (alleen) beslist.

Deels moet het tegemoet komen aan de zorgbehoefte van de patiënt. Deels mag het de zorg ook goedkoper /efficiënter maken. Evidence wordt nog gezocht. Vanuit de wetenschappelijke verenigingen worden zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn evidence based aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor deze individuele patiënt. 

“De opzet van het nieuwe zorgstelsel was om patiënten nauwer te betrekken bij hun behandeling. De verwachting was dat de zorg hiervan beter en goedkoper zou worden. De zorg zou dan immers beter aansluiten bij de persoonlijke behoefte en voorkeuren. Er zou minder onnodige zorg worden geleverd.  

‘Samen Beslissen’ gaat uit van het principe dat als patiënten goed geïnformeerd worden door artsen, ze samen voor hun situatie de meest verstandige behandeloptie kunnen kiezen. Het kostenaspect van een behandeling is een factor die kan meewegen, als de kwaliteit van zorg maar niet in geding is. Eind 2013 vroeg de NPCF patiënten hun ervaringen met ‘samen beslissen’ te melden. 70% van de 8200 deelnemers geeft aan dat het voor hen belangrijk is dat ze samen met de arts tot een keuze komen, nog eens 28% wilde dat soms.

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen artsen en patiënten in de spreekkamer met elkaar de behandelopties doornemen: opereren (vaak duurder en risicovoller) of toch nog even afwachten. Hoe de beslissing uitvalt, zal van geval tot geval verschillen, als de arts en de patiënt maar samen tot een goed afgewogen besluit komen.  

Maar de praktijk is weerbarstig. ‘De werkelijkheid blijft achter bij de verwachtingen’, constateert Braat, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. De onevenwichtige relatie tussen arts en patiënt vormt een hindernis voor Shared decision making. Er is een asymmetrie wat betreft kennis. En patiënten voelen zich vaak kwetsbaar en zijn angstig. Participatie is ook niet altijd mogelijk bij bepaalde acute behandelingen. Verder zitten er in het zorgstelsel financiële prikkels die artsen aanzetten tot behandelen, aldus Braat. ‘Doen levert artsen geld op, praten niet.’ (bron: Zorgvisie 11/09/14) 

Ook het AMC omarmt de Shared decission making gedachte. Prof. Dawn Stacey uit Ottawa zal op 22 mei 2014, tijdens de 16e editie van de Anna Reynvaanlezing dieper op de gedachte SDM ingaan: “de beste patiënt is een goed geïnformeerde patiënt vindt zij. Zij ziet hierbij een belangrijk rol voor de verpleegkundige. Zij kunnen patiënten helpen te begrijpen wat de impact is van de verschillende behandelmogelijkheden. Zij staan aan het bed en kunnen de patiënt beter voorlichten.

“De belangrijkste vaardigheid die verpleegkundigen daarvoor moeten hebben, is een kritisch beoordelingsvermogen en talent om ingewikkelde kennis eenvoudig te vertalen. Stacey: “Kritisch kijken naar onderzoek en je bewust zijn van de verschillende manieren om wetenschappelijke evidence met de patiënt te delen. Wees je daarbij bewust dat een patiënt niet zo op de hoogte is als jij.”

Weer anderen zijn de mening toegedaan dat zonder harde uitkomstcijfers de patiënt niet serieus kan meebeslissen. Zij vinden dat Shared decision making, gedeelde besluitvorming, te gemakkelijk wordt neergezet als een kwestie van beter en anders communiceren. Maar het is veel meer dan dat. Om een goede afweging te kunnen maken tussen dat wat men wil bereiken en welke schade er eventueel optreedt, is het nodig dat behandelrichtlijnen elke bewering uitwerken in “numbers needed to treat en numbers needed to harm”. Verder is het belangrijk dat kwaliteitsindicatoren geen perverse prikkel opleveren. (Bron: Medisch Contact 2014: 67:15 (10 april)

 En onlangs kwam ik een “kennis” tegen. Hoe gaat het?” Nou buiten een aantal kleine ongemakken, die vaak een grotere impact hebben op je welbevinden dan de ziekte zelf, wel redelijk. Maar garantie. Ja, eh nee die krijg je niet. Je mag/moet zelf beslissen. Ze geven een slagingspercentage en dan moet je kiezen wat je wilt. Het leek mij een beperkte ‘sharing”.

De beslissing lag toch echt bij haarzelf en ja wat moet je kiezen. Man en kinderen zeggen doorvechten, doen. Maar ja het ging wel goed, maar als ze nou niet aan die chemo was begonnen, had het dan zoveel slechter met haar gegaan. Chemo is toch ook rommel in je lijf. 

Wie zal het zeggen. Het blijft een kwestie van kans berekenen.

 Overigens merkte ze op dat ze nooit geweten had dat ze zoveel (vage) kennissen had?

 Ik wens u allen beterschap.


 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, Dokter, Evidence based, Gezondheidsvaardigheden, klantgerichtheid, medisch handelen, Patientgerichtheid, verpleegkundige

Evidence based zoeken.

Evidence-based medicine (EBM) is het expliciet, consciëntieus, en afgewogen toepassen van de resultaten van goed klinisch onderzoek in de klinische praktijk. Het praktiseren van EBM houdt een integratie in van de kennis uit onderzoek met de praktische ervaring van de (para)medicus om zo tot een optimale zorg te komen. Iedere behandelaar wordt overspoeld met een grote hoeveelheid informatie uit zeer diverse bronnen. In deze cursus zal worden uitgelegd hoe de traditionele aanpak van informatievoorziening door een interessante en inhoudelijk hoogwaardige manier van werken kan worden vervangen: evidence-based zoeken en selecteren.

De Medische Bibliotheek van het Academisch Medisch Centrum organiseert jaarlijks een cursus Evidence-Based Zoeken.

De cursus wordt gehouden op dinsdag 21 mei 2013 in het Academisch Medisch Centrum (AMC), van 10.00 -17.00 uur, Meibergdreef 9 in Amsterdam.

Doelgroep: Professionals uit alle sectoren van de gezondheidzorg die evidence-based medicine in de praktijk willen brengen, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten en medisch bibliothecarissen, clinical librarians, informatiespecialisten. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Organisatie:
Dutch Cochrane Centre 
Medische Bibliotheek AMC

 Voorkennis:
Ter voorbereiding op het zoekpracticum is het verplicht de online PubMed-zelfstudie van de Bibliotheek AMC door te nemen.
Zie:
http://info.amc.nl/mb/pubmed/

_________________________________________________

Aanmelden:
U kunt zich inschrijven via de volgende link: http://www.surveymonkey.com/s/EBMei2013

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
Plaatsing is op volgorde van aanmelding.
Sluitingsdatum inschrijving: 23 april 2013.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek, Evidence based

Geneugten: stoppen of doorgaan.

Stoppen met roken en minimaal 5 kg aankomen?
Als je deze titel leest, denk je niet meteen nu ga ik het serieus aanpakken.  Je raakt er een beetje de kluts van kwijt.
Lees je de ene keer stoppen heeft ook zin op oudere leeftijd, dan denk je doen. Vervolgens komt daar het bericht bovenop, dat je zeker  kilo’s gaat groeien.

Nou dat is toch geen lekker vooruitzicht. In de editorial worden artsen aangeraden hun patiënten deze boodschap niet mee te geven, want het animo om definitief te stoppen zou wel eens kunnen afnemen. Ik geef toe het is langzamerhand een duur dieetmiddel, maar als we te dik worden hebben we weer een ander probleem.

lietratuur:

Stoppen met drinken en meer last van reumatiek.
En weer wordt een voornemen om zeep geholpen. Zweedse onderzoekers hebben onlangs in de BMJ British Journal of Medicine de resultaten van hun cohortstudie gepubliceerd. Daaruit blijkt dat bij matig alcoholgebruik het risico op rheumatoid arthritis bij vrouwen wordt verlaagd.  Dertigduizend vrouwen in de leeftijd van 60 tot 100 jaar deden mee aan de studie. Onder hen werd bekeken welke hoeveelheid alcohol zij al dan niet nuttigden en de mate van reuma werd gemeten.

Het bleek dat vrouwen die op beide meetmomenten, in 1987 en 1997, wekelijks meer dan 3 eenheden alcohol dronken,  52 procent minder kans hadden op RA dan vrouwen die op die momenten zeiden nooit te drinken. Het type drankje bleek niet bepalend.

Het immunosuppressieve effect van alcohol zou mogelijk het wonder verrichten. Eerder was er al aangetoond dat reumapatiënten die alcohol nuttigen, minder ernstige symptomen hebben dan  geheelonthouders.

literatuur:

Het gaat hier allemaal om evidence, bewijs, maar het roept ook tegenstrijdige gevoelens op.

Het overkwam zelfs  de columnisten Adam Cohen, Jannes van Everdingen van Medeblik .
Sinds 1990 verzorg(d)en ze prikkelende columns in het tijdschrift Mediator, waarbij ze de wetenschappelijke uitspattingen kritisch aan de kaak stelden.
Ze houden ermee op want ze hebben geconstateerd dat ze zich tegen beter weten in hebben gelaafd aan “onzinnige” (niet evidence)  behandelingen. Welness!?

“Wij hebben ons beste beentje voorgezet, maar zijn er zelf ook ingetuind. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en dat betekent afscheid van u. Blijf letten op onzin en laat u niet in de boot nemen, want irrationaliteit loert overal.”.  (Mediator 2012:23:3 p. 17)

Zo zie je maar dat de grootste criticasters,  zich soms ook even laten gaan  dat is jammer in dit geval, want ze stoppen nu met hun bijzondere column.

“Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehn”.   [Reinhard Mey]

1 reactie

Opgeslagen onder Zonder categorie

Skihelm verplicht: het Willempie gevoel voorbij.

In het noorden en het midden van het land begint eind van de week de voorjaarsvakantie.
Hoewel eind 2010 eindigde met een dik pak sneeuw en wij  in Holland er toen wel even helemaal genoeg van hadden, ga ik er vanuit dat een grote groep inmiddels toch wel weer verlangens heeft naar de sneeuw.

De wintersport lonkt, met witte toppen, blauwe luchten, verse sneeuw, veel zon, sportieve prestaties, een een goede apres ski.
De ideale ingrediënten voor een topvakantie.

Helaas de verse sneeuw wordt door deze ideale combinatie,
als sneeuw door de zon verdwijnt:  is het vervelende gevolg vaak papsneeuw en/of gladijs.

Gevaar dreigt, zeker voor de minder ervaren skier.

Om die reden wordt er in toonaangevende medische tijdschriften gepleit voor het dragen van een (ski) helm.

En op de eén of andere manier krijgen we bij dit advies altijd zo’n Willimpie gevoel.

Ski-cool,  allesbehalve.

Bewijzen komen er steeds meer. Er wordt inmiddels regelmatig (medisch) onderzoek gedaan,  naar het effect van de skihelm.
De evidence is dat er 35% minder hersenletsel ontstaat bij vallende volwassen door het dragen van een skihelm, voor kinderen ligt het percentage op 59%.

Tegenargument is dat de helm een schijnveiligheid suggereert, de kamikaze skierrukt op.

Een tijdje geleden werd er door een professor van het AMC een lans gebroken voor het dragen van een fietshelm, zeker bij kinderen.

Veel publiciteit en ook daar bewijs, dat het veel ellende kan voorkomen.

Ik kan nou niet zeggen dat ik inmiddels meer jonge fietsers met helmen voorbij zie sprinten, maar goed de aandacht is erop gevestigd en het zal tijd nodig hebben, voordat het gemeengoed is.

Iedere sport zijn eigen helm, wordt zo wel vol in huis.

Hoe zit het met de langebaanschaatsers, ook daar snelle WK tijden en valpartijen.
Niemand had een helm op, als die toppers nou eens het voorbeeld gaven, dan raken wij mooi dat Willempie gevoel kwijt.

Met een wereldkampioen willen we ons meten, maar niet met een of andere …. .

Fijne vakantie, vergeet uw helm niet!

  • editorial: The protective effects of helmets in skiers and snowboarders.
    BMJ 2011; 342:d857. link                  

                                                      

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC

Clinical librarians onmisbaar voor betrouwbare gezondheidszorg: evidence based medicine.

In de gezondheidszorg geldt zoveel mogelijk de norm dat artsen, paramedici en verpleegkundigen
hun (be)handelwijze wetenschappelijk kunnen onderbouwen.

Wat uw arts (of u als arts) voorschrijft moet getoetst zijn aan de meest recente onderzoeksresultaten.

Volgens de clinical librarians van het AMC zijn zij (lees medische informatiespecialisten) “onmisbaar” bij het zoeken in databases naar de juiste evidence. In een artikel in het vakblad Informatie Professional beschrijven zij hun huidige werkzaamheden en hun toekomstperspectief, mede in relatie tot EB(M), dit alles uiteraard gebaseerd op onderzoek. Na het lezen van het artikel zal het u duidelijk zijn dat het AMC over een prima bibliotheekservice beschikt de Clinical Librarian. Artikel  ->

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Bibliotheek