Tagarchief: health 2.0.

Gezondheid 2.0. -> Ziekenhuis 2.0.

Wederom wordt het belang van Gezondheid 2.0. benadrukt.

De Raad voor de Volksgezondheid bevestigt in een op 23 februari 2010
uitgebracht advies: Gezondheid 2.0.
dat bloggen zeker nut heeft.
Zorgaanbieders moeten hun koudwatervrees opzij zetten om web 2.0.toepassingen te gebruiken om hun patientgerichtheid en doelmatigheid werkelijk te communiceren.

 De kracht van Health 2.0 is dat informatie in samenwerking tussen patiënten en zorgverleners (en iedereen die iets heeft toe te voegen) tot stand komt. Juist daardoor wordt informatie beter van kwaliteit. Van belang is dus dat iedereen een rol wordt gegund in dat samenwerkingsproces.
De jonge generatie werkt al veel meer via het internet samen en deelt veel meer informatie met elkaar.

 “Zorgaanbieders moeten de sociale media (zoals blogs, podcasts, tagging, wiki’s, etc ) benutten om samen met de patiënt de zorg te optimaliseren. Zorgverzekeraars kunnen op grond van de ervaringen van verzekerden betere zorgproducten inkopen. Burgers en patiëntenorganisaties kunnen een actievere rol spelen in het zorgproces, zowel bij het voorkomen dat zij aanspraak moeten maken op zorg, als door zelfmanagement van een (chronische) ziekte.

 “Een beter geïnformeerde patiënt is een gelijkwaardige partner bij de besluitvorming over behandeling maar ook bij zelfmanagement van chronische aandoeningen. Meer informatie over gezonde leefwijzen kan daarnaast leiden tot het voorkomen van ziekten of het verminderen van de nadelige gevolgen. Dit kan bijdragen aan het verlagen van de zorgkosten en van de dreigende arbeidstekorten in de zorg”.

 Nieuwe technologieën en de wijze waarop ze worden ingezet ondersteunen de persoonlijke en professionele besluitvorming over gezondheid en zorg. Door informatie-uitwisseling, samenwerking en netwerkvorming kunnen mensen een ‘betere patiënt’, maar ook een ‘betere professional’ zijn. Dit leidt tot kwaliteitsverbetering van het zorgsysteem als geheel.

Het grappige is dat de RvZ zelf al een goed voorbeeld wil geven door een aantal 2.0. toepassingen aan te bieden op hun website: You Tube film,  een discussieforum.

Het ziet er nog een beetje rommelig uit.
Het omzetten van theorie in praktijk is natuurlijk ook een kunst.

Gezondheid 2.0.  
Internetbedrijven grijp je kans. Er is een nieuwe markt in aantocht
het Ziekenhuis 2.0. Komt eraan!

Ik ga maar lekker verder met bloggen: tot nut van het algemeen!

__________________________________________________

You Tube – RvZ promotie Gezondheid 2.0.

1 reactie

Opgeslagen onder Gezondheid 2.0., gezondheidszorg, Patientgerichtheid, Web 2.0., Ziekenhuis 2.0., Ziekenhuizen

Gezondheid 2.0 – E-health: kansen voor de zorg.

E-health biedt grote kansen voor de zorg, maar de mogelijkheden van internettechnologie in de gezondheidszorg worden nog onvoldoende uitgebuit. Dat is de kern van het visiedocument ‘Gezondheid 2.0’ uitgegeven door de NPCF. Het visiedocument ‘Gezondheid 2.0. Toekomst en betekenis van e-health voor de zorgconsument’, verkent de rol die informatie- en communicatietechnologie – en in het bijzonder de internettechnologie – kan spelen bij de ondersteuning of verbetering van gezondheid en gezondheidszorg. Dit wordt e-health genoemd. De trend is dat patiënten steeds meer gebruik gaan maken van de middelen en toepassingen die het internet als platform biedt. Deze trend wordt wel aangeduid met de term ‘Gezondheid 2.0’, dit naar analogie van de term ‘Web 2.0’ waarmee de nieuwste fase in de internetontwikkelingen wordt bedoeld. Rapport NPCF  ->

Internet heeft een enorme vlucht genomen en ook diensten en toepassingen in de gezondheidszorg schieten als paddestoelen uit de grond. Er bestaat al een overvloed aan toepassingen die patiënten gebruiken. Een paar voorbeelden:

  • Enkele duizenden gezondheid-gerelateerde Hyves-groepen;
  • Patiënten kunnen in een persoonlijk diabetesdossier zoals Sugarstats.com bijhouden;
  • Bedrijven als Microsoft en Google bieden de mogelijkheid van een persoonlijk gezondheidsdossier op internet;
  • Patiënten kunnen ‘recensies’ schrijven en lezen over hun ervaringen bij hun ziekenhuisbezoek op de website www.consumentendezorg.nl.

zie ook:  blogbericht van 24/10/02  

1 reactie

Opgeslagen onder gezondheidszorg, internet, patient, Web 2.0.