Tagarchief: Kostprijs

Kostprijzen in ziekenhuizen.

18/02/08-Bidoc-leestafel. Het “eerste” boek in Nederland dat expliciet over kostprijzen in ziekenhuizen gaat is geschreven door Franck Asselman.  Het onderwerp kostprijzen staat in Nederlandse ziekenhuizen steeds meer in de belangstelling.  De invoering van de DBC’s is voor veel ziekenhuizen de trigger geweest om het onderwerp kostprijzen structureel op de agenda te zetten.  Het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (AMC) is in 2002 gestart met het project kostprijzen, waarbij Franck als projectleider heeft gefungeerd.  Het AMC beschikt over een (eigen) kostprijsmodel, een kostprijsapplicatie en actuele kostprijzen voor alle relevante patientenzorgactiviteiten.  Deze kostprijzen worden inmiddels voor zeer uiteenlopende doeleinden ingezet.  Hiermee heeft het AMC veel kennis en ervaring opgedaan.  Deze vormen de aanleiding voor het schrijven van een leer- hand, studieboek over kostprijzen in ziekenhuizen.  Mooi detail, de opbrengsten van dit boek komen ten goede aan Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC.  Meer info ->

zie ook artikel Volkskrant van 9 april 2008. p. 9

“Ziekenhuis gaat zorg selecteren: AMC gaat per specialisme kijken naar relevantie kosten van de behandeling” interview met Franck Asselman. link

1 reactie

Opgeslagen onder AMC, gezondheidszorg, Kostprijs, UMC, Ziekenhuizen

Prestatiebekostiging Intensive Care zorgt voor doelmatigheid

07/02/08-NZa. De bekostiging van Intensive Care (IC) in een model van prestatiebekostiging kan volledig via prestaties worden vormgegeven, ook bij maatstafconcurrentie. Een vaste vergoeding is niet noodzakelijk, wel adviseert de NZa om maximumtarieven in te stellen. Instellingen kunnen dan zelf hun capaciteit aanpassen aan het productievolume, waardoor doelmatig werken wordt beloond. Dit adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag in het rapport Bekostiging van de Intensive Care. Rapport ->

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder gezondheidszorg, Intensive care, Kostprijs