Tagarchief: Laaggeletterden

Gezondheidsvaardigheden – Startpakket Lees en Schrijf! Gezondheid.

 Het lijkt zo gewoon dat iedereen zijn taal leest, spreekt en begrijpt, maar dat wat zo gewoon lijkt is het vaak niet.  

“In Nederland heeft 1 op de 10 volwassenen moeite met lezen en schrijven. Nog veel meer mensen hebben moeite informatie over gezondheid te lezen en te begrijpen, een gesprek te voeren met een arts of om juiste informatie te vinden.”

Wat je niet ziet, dat is er niet.  
Wat je leest, dat staat er niet, of je leest helemaal niet.

Langzamerhand komt men er achter dat in deze tijd mensen die, om welke reden dan ook, nooit of niet goed hebben leren lezen en schrijven een ernstige handicap hebben.
De gezondheidszorg wordt steeds complexer. Er worden hogere eisen gesteld aan de patient, die zelf ook hogere eisen stelt. Zelfmanagement ?!

Zij maken vaker gebruik van de zorg, verblijven langer in het ziekenhuis en gebruiken medicijnen vaak niet goed omdat de bijsluiters van medicijnen te ingewikkeld voor ze zijn. Naast de persoonlijke winst levert het uitbannen van laaggeletterdheid een jaarlijkse kostenbesparing op van naar schatting 20 miljoen euro op huisartsenzorg en 41 miljoen euro op ziekenhuiszorg, zo blijkt uit Nederlands onderzoek.

Moet een patient wel of niet nuchter zijn? Er staat wel iets over in, in de ontvangen folder van de (huis) arts.
Blijft vaak wel de vraag “wat is nuchter, hoe blijf ik nuchter?”

Om het belang van gezondheidsvaardigheden onder de aandacht te brengen, lanceerde de Stichting Expertisecentrum ETV.nl op 1 maart 2010 een nieuwe leermethode, bestaande uit een werkboek, een regionale televisieserie en een oefenwebsite.

Of je nu wel of niet goed kunt lezen. Het werkboek bevat voor iedereen handige weetjes.
Mogelijk dat er bij uw arts een exemplaar ter inzage licht.

Zo niet meer info via : www.leesenschrijf.nl

 promo

_____________________________________________________________________

Werkdefinitie van gezondheidsvaardigheden NIGZ
Het geheel van vaardigheden of competenties van een individu om mondelinge en schriftelijke informatie over gezondheid, zelfzorg en voorzieningengebruik
– te kunnen en willen verkrijgen,  begrijpen en toepassen 
– op een manier die bijdraagt aan een betere gezondheid van zichzelf en anderen.
– in diverse situaties en in verschillende rollen (patiënt, consument, verzorger, burger).

[bron: Werkdocument gezondheidsvaardigheden en diversiteit (Health Literacy) NIGZ Versie 27 april 2006. pdf]

_________________________________________________________________________

 www.lezenenschrijven.nl

Literatuur:

  • Laaggeletterdheid en beperkte: gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg. Auteurs: Twickler, Th.B., E. Hoogstraaten, .A.Q. Reuwer, L. Singels, K.. Stronks en M. Essink-Bot.  Nederlands Tijdschr Geneeskd 2009;153:A250. pdf
  • U houdt de folder op zijn kop: laaggeletterd en chronisch ziek gaan moeilijk samen. Lutke Schipholt, I. Medisch Contact 2010;65:36 (9 sept) pp. 1749-1751. pdf

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Gezondheidsvaardigheden, patient

Doktersrecept: Wie leest mij voor? laaggeletterdheid mijn probleem?

Mens-Patient centraal.
De dokter probeert zijn patiënten steeds beter te informeren, over diagnose, behandeling en therapie.

Doktersvoorschrift prima maar dan wel liefst mondeling?!

Eén op de 10 Nederlanders behoort tot de groep laaggeletterden.
Hoeveel hiervan zullen er regelmatig op het spreekuur van de dokter komen?

Wat te doen met de “onleesbare””  folder, de talloze websites met patienteninformatie.
De bril vergeten, de bijsluiter ontbrak, zijn veel gehoorde uitvluchten.

Hoe moet je dan weten of je nuchter moet laten prikken. Hoe hoog de dagdosering is?

Henny, een 64-jarige diabetespatiënt, waarvan bekend was dat hij moeite had de instructies van artsen op te volgen, werd opgenomen in het ziekenhuis. Toen hem daar gevraagd werd zijn lijst met medicijnen voor te lezen, bleek hij dit niet te kunnen. Hij had nooit goed leren lezen, maar wist dit altijd goed te verbergen. Met de specialist werd naar een oplossing gezocht voor het gebruik van de juiste hoeveelheid medicijnen. Ook adviseerde de arts hem contact op te nemen met het ROC via de bellijn 0800-023 44 44, om daar een cursus lezen en schrijven te volgen. De sleutel tot zijn gezondheid bleek hier te liggen in geletterdheid. (voorbeeld  (website UaanZet)

Gezondheidsvaardig?!

Dit jaar wordt voor de 6e keer de Week van de Alfabetisering gehouden.
De Stichting Lezen & Schrijven (beschermvrouwe Prinses Laurentien) geeft artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen, tips hoe zij deze niet lezers,
kunnen herkennen en beter op deze situatie kunnen inspelen.

“In de herkenningswijzer staat dat laaggeletterde patiënten tekenen van angst vertonen als zij iets moeten opschrijven of lezen.”  zie  Herkenningswijzer voor artsen

Maar of we nu bibliothecaris, dokter, student, docent of familie zijn allemaal kunnen wij een  steentje bijdragen.

Het (dokters)recept kunt u vinden via U aan Zet

Literatuur:

  • U houdt de folder op zijn kop: laaggeletterd en chronisch ziek gaan moeilijk samen.Lutke Schipholt, I. Medisch Contact 2010;65:36 (9 sept) pp. 1749-1751. pdf
  • Effects of health literacy on health status and health service utilization amongst the elderly.  Young Ik Cho, Shoou-Yih D. Lee, Ahsan M. Arozullah, Kathleen S. Crittenden. Social Science and medicine 2008: 66(8) pp 1809-1816. pdf
  • “What Did the Doctor Say?:” Improving Health Literacy to Protect Patient Safety. pdf
  • Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent; De bijdrage van het ‘health literacy’ -perspectief aan patiëntenrechten. Woerden, NIGZ, 2006 65 blz. pdf
  • HEALTH literacy; a prescription to end confusion; committee on Health Literacy; Institute of Medicine. Washington, the National Academies Press, 2004. link
  • Toolkit gezondheidsvaardigheden. NIGZ  link

Medisch Contact 2010 9 september p. 1751.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dokter, patient, Patientgerichtheid, Patientveiligheid, verpleegkundige, Verpleegkundigen