Tagarchief: medische ethiek

Waardenweb – het ethisch reveil van de dokter (in spé) anno 2011

Wat is de verbinding tussen de volgende 17 thema”s.

“Mondigheid, preventie, spiritualiteit, hoop, niet normaal, culturele diversiteit, gedrevenheid, tijdsdruk, pijn en lijden, kwaliteit van leven, ziek?, altijd dokter, vergankelijkheid, lot of maakbaarheid, markt denken, bespreekbaarheid, patient als persoon.”

Het zijn dé aandachtspunten die worden weerspiegeld, teruggekaatst,  met behulp van de virtuele toolbox, Waardenweb geheten.
Een prikkelende website, waarbij de gebruiker wordt uitgedaagd zijn/haar standpunt te bepalen of te ontwikkelen over de eigen morele visie ten aanzien van vaak heikele onderwerpen, die zich voordoen in de medische praktijk.

Het Waardenweb wil een modern onderwijsinstrument zijn. In principe opgezet voor medische studenten en artsen in opleiding wil het aandacht vragen voor een reflectie op onderwerpen, betreffende medische ethiek, medische communicatie en professioneel gedrag.

Ook de dokters (afgestudeerden, maar niet uitgestudeerden) en patienten kunnen zich deze (ethische) spiegels voorhouden en zo hun eigen mening, beschouwing op de stellingen en opdrachten loslaten.

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van patient  en dokter.
Tijd voor bezinning is er niet altijd.

Om met patiënten over deze vaak moeilijke kwesties te kunnen praten dienen artsen allereerst hun eigen morele standpunt te kennen. Waardenweb helpt artsen deze kwesties op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken, maar dit geldt ook voor de patient. Die kan er ook van leren.

Het Waardenweb geeft een interactieve aanzet om de morele waarden in de gezondheidszorg te bespiegelen. Dat is niet alleen voorbehouden aan de student, iedereen met of zonder loopbaan in de gezondheidszorg krijgt iets aangereikt om zijn/haar waarden te vormen, te overdenken.
Een stichtend verhaal te schrijven.

Nieuwsgierig?  – Tijd voor reflectie …   start ->   http://waardenweb.nl/

Waardenweb is ontwikkeld vanuit het AMC, afdeling Huisartsengeneeskunde/Medische ethiek

Het is op 11 januari 2011 officieel gelanceerd in het AMC te Amsterdam.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC, Arts, medisch handelen

Als u de patiënt was, zou u dan graag de duivelse dilemma’s voorkomen?

Daniel K Sokol, lecturer medical ethic and, St George’s University London breekt een lans voor het afnemen van een “ethische checklist”  bij de patiënt en het vastleggen ervan in zijn/haar status.  BMJ 2009:338:b879 (doi: 10.1136/bmj.b879)

Aanleiding zijn de volgende dilemma’s, die hem zijn bijgebleven na een “grote”  visite.
De diagnose stelling, bekend-onbekend, van een HIV geïnfecteerde patiënt, getrouwd, een vriendin. Wie kent wie en wie vertelt wie de diagnose?

Een ander voorbeeld die hij geeft is een dementerende, terminale patiënt.  Dokters vragen zich af of zijn behandeling moet worden voortgezet.  Na lang delibereren vraagt één van de aanwezigen of de man een niet-reanimeerverklaring  heeft getekend.  Inderdaad,  in de status wordt een dergelijke aantekening gevonden.

De auteur stelt daarom voor,  een ethische checklist op te nemen in iedere status,  waardoor onnodig leed, tijdsverspilling en onverkwikkelijke situaties kunnen worden voorkomen.

En wat kost het nou die paar vragen te beantwoorden, als je daarmee leed kunt voorkomen, een leven kunt redden.
Ik denk dat de meeste patiënten dan graag de vragenlijst willen invullen.
ook al worden in de loop der tijden vaak  ‘pijn’ grenzen verlegd.

‘De artsen zullen blij zijn dat ze enige houvast hebben om patiëntgericht,  ethische vraagstukken te tackelen”.

Nu nog checken of de WGBO hiermee in kan stemmen.

Voorbeelden van checklists:


voorbeeld 2  uit artikel
Ethical issues  (aanvinken volstaat)
Patient’s wishes are unclear, or patient refuses treatment
Questionable capacity to consent to or refuse treatment
Disagreement involving relatives
End of life issues (advance directive, “do not attempt resuscitation” decisions, lasting power of attorney, limitation of treatment, etc)
Issue over goal of care or appropriateness of current treatment
Confidentiality or disclosure issue
Resource or fairness issue
Other (please note)
No notable ethical issues

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Arts, behandelingsovereenkomst