Tagarchief: Wachttijden

Wachttijden ziekenhuis.

Ben ik op een feestje zegt mijn buurman, nou als medisch specialist in opleiding ben je ook niet zeker van een baan. Vooral urologen doen het slecht. Gelukkig is mijn zoon een Mikker, daar lijken de kansen beter voor.  Allemaal AMC gerelateerd, vandaar dit gespreksonderwerp.

Nichtje werkt op een urologiepoli, van een ziekenhuis dat flink moet bezuinigen.
Staat je baan op de tocht? Crisistaal van dit moment. Nee, onze poli heeft dringend nieuwe urologen nodig.

Terwijl het totaal aantal vacatures voor artsen de laatste jaren stijgt, is het voor cardiologen, radiologen, chirurgen en urologen die net klaar zijn met hun opleiding erg lastig om een baan te vinden. Jonge urologen maken zich zorgen over de toekomst. (Medisch Contact 2013, Nr. 03 – 17 januari 2013)

Dus geen feestprietpraat.

En zo kom ik van het artsentekort naar de oplopende wachttijden.

Wie een beroep doet op een arts of een zorginstelling moet vaak wachten voordat hij behandeld wordt. Wachttijden zijn primair keuze-informatie voor patiënten. Ze bieden de patiënt inzicht in de periode tot aanvang van een behandeling en daarmee de mogelijkheid om zorgaanbieders onderling te vergelijken.

 Bij tientallen ziekenhuizen moeten patiënten op dit moment veel te lang wachten op een eerste bezoek aan een medisch specialist. Bij sommige afdelingen is de wachttijd inmiddels opgelopen tot meer dan twintig weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken. Prostaatklachten?

Dat zou blijken uit een inventarisatie door de NOS op basis van cijfers van het RIVM. Een item, dat veel stof op deed waaien onlangs via het NOS journaal

De wachtlijsten nemen toe zo wordt gesuggereerd, omdat het aantal specialisten de vraag niet aan kan. Het is een capaciteitsprobleem.

Oorzaken van te lange wachttijden zijn doorgaans.

  • Gebrek aan capaciteit
  • Teveel processtappen in het aanmeldtraject.
  • Inadequate planning.

Iedere ziekenhuislocatie is per 1 september 2008 volgens de Nadere Regel Minimale Dataset van de NZa verplicht om maandelijks haar wachttijden volgens de definitie te publiceren op haar website. Deze wachttijden worden door het onderzoeksbureau Mediquest van de websites afgelezen.
In de  wachttijd registratie wordt onderscheid gemaakt in
wachttijden polikliniek, wachttijden behandeling en wachttijden  diagnostiek.

De wachttijden problematiek is een steeds terugkerend punt van aandacht, net als een tekort aan artsen, tekort aan verpleegkundigen. Van te voren weet je dat over een aantal jaren de zaken weer zijn gekanteld.

In 2000 vormden de wachttijden  ook een punt van zorg. Op het landgoed Den Treek, Leusden,  zijn toen de Treeknormen opgesteld.

  • Toeganstijd huisarts: 80 % < 2 werkdagen, maximaal 3 werkdagen
  • Toegangstijd apotheek: 100 % binnen 1 werkdag
  • Toegangstijd paramedische zorg: 100 % binnen 1 week
  • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80 % binnen 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd poliklinische behandeling: 80 % < 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd klinische behandeling: 80 % < 5 weken, maximaal 7 weken

Met rustig wachten, kun je heel oud worden, hoop ik!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder AMC